Piątek, 19 lipca 202419/07/2024
690 680 960
690 680 960

Właściciel Facebooka wstrzymuje wykorzystywanie danych użytkowników do trenowania sztucznej inteligencji

Irlandzki organ ochrony danych (Data Protection Comission) przeprowadził rozmowy z przedstawicielami META, w wyniku których spółka zawiesiła wykorzystanie danych osobowych do trenowania swoich modeli językowych działających w oparciu o sztuczną inteligencję. META nie będzie wykorzystywać w tym celu treści udostępnianych publicznie przez dorosłych użytkowników serwisów społecznościowych należących do spółki na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z nową polityką prywatności META do 26 czerwca br. użytkownicy Facebooka mogli wypełnić specjalny formularz i wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystania ich danych osobowych. Jego uwzględnienie obwarowane było jednak pewnymi obostrzeniami, np. koniecznością wskazania uzasadnienia.

Skargi na nową politykę prywatności za sprawą organizacji NOYB (None Of Your Business), znanej też jako Europejskie Centrum Praw Cyfrowych, trafiły do 11 organów ochrony danych, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Irlandzki organ ochrony danych będzie kontynuował prowadzenie rozmów ze spółką META w niniejszej kwestii. Będzie też informował o wynikach tych rozmów pozostałe organy ochrony danych.

– Stosowanie przepisów RODO powinno być jednakowe w całej Unii Europejskiej, dlatego także działania UODO w tej sprawie muszą być zharmonizowane z tymi, jakie podejmują inne organy, w tym irlandzki organ nadzorczy, który jest wiodącym w tej sprawie z uwagi na lokalizację siedziby przedstawicielstwa spółki META – mówi Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Prezes UODO zaznacza, że przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji musi się odbywać z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i organy nadzorcze będą wspólnie podejmować działania i wspierać się w sytuacji, gdy będzie istniało ryzyko dla naruszenia prywatności osób, których dane dotyczą.

(Źródło: UODO)

Jeden komentarz

  1. to daleko nie zajdzie AI jak na òwnie swoim będzie trenować xD

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport