690 680 960

Większa liczba bezrobotnych w regionie niż rok temu. Pandemia COVID-19 wpłynęła na zmiany w firmach

Urząd Statystyczny w Lublinie przedstawił dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. lubelskim w październiku 2020 r. Stopa bezrobocia wyniosła 7,9% i była wyższa o 0,8 p. proc. niż w październiku 2019 r. 2,8% podmiotów gospodarczych wskazało pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Urząd Statystyczny w Lublinie opublikował komunikat z analizą sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. lubelskim w październiku 2020 r. Jak wynika z danych zgromadzonych przez US, w październiku 2020 r. wzrosło bezrobocie, a jego stopa wyniosła 7,9% i była wyższa o 0,8 p. proc. niż rok temu w analogicznym okresie roku. W zestawieniu znalazła się również analiza wpływu pandemii COVID-19 na kondycję firm w regionie.

Rynek pracy i stopa bezrobocia

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. ukształtowało się na poziomie 200,7 tys. osób i było niższe o 1,1% niż przed rokiem. W kraju natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się o 1,0% w stosunku do października 2019 r. Udział przeciętnego zatrudnienia w województwie w odniesieniu do wielkości krajowej wyniósł 3,2%.

W końcu października br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 73,8 tys. osób i była taka sama jak miesiąc wcześniej, a wyższa o 12,5% – niż w październiku ub. roku. Kobiety stanowiły 51,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem – 53,3%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. ukształtowała się na poziomie 7,9% i była taka sama jak przed miesiącem, a wyższa o 0,8 p. proc. niż przed rokiem. W rankingu województw lubelskie, pod względem wysokości stopy bezrobocia, plasowało się na 11. miejscu. W kraju najniższy poziom bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,8%) oraz mazowieckim (5,1%), a najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim (9,8%), podkarpackim (8,9%) oraz kujawsko-pomorskim (8,6%).

W województwie lubelskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: włodawski (15,5%), chełmski (12,0%) oraz hrubieszowski (11,9%), o najniższej zaś: łukowski (4,6%), biłgorajski (5,0%) oraz łęczyński (o 5,5%). W porównaniu z październikiem 2019 r. stopa bezrobocia zwiększyła się w 23 powiatach, w największym stopniu w powiecie puławskim (o 1,5 p. proc.), włodawskim i opolskim (po 1,3 p. proc.) oraz Biała Podlaska (o 1,2 p. proc.). Stopa bezrobocia zmniejszyła się jedynie w powiecie hrubieszowskim (o 0,5 p. proc.).

W październiku br. w urzędach pracy zarejestrowano 8,1 tys. nowych bezrobotnych, tj. mniej o 3,2% niż przed miesiącem i o 14,2% niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w liczbie nowo zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w stosunku do października 2019 r. o 3,3 p. proc. (do 75,1%). Zwiększył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących (o 1,5 p. proc. do 22,1%), udział absolwentów (o 1,1 p. proc. do 15,4%) oraz udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,2 p. proc. do 3,2%).

W październiku br. do urzędów pracy zgłoszono 3,0 tys. ofert zatrudnienia. Było ich mniej o 0,6 tys. niż w październiku ub. roku i o 1,0 tys. niż we wrześniu br. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 41 bezrobotnych (przed miesiącem – 29, przed rokiem – 28).

Z danych urzędów pracy wynika, że według stanu w końcu października br. 6 zakładów pracy zapowiedziało zwolnienie w najbliższym czasie 1993 pracowników (przed rokiem 6 zakładów deklarowało zwolnienie 99 pracowników).

Wpływ epidemii COVID-19 na działalność sektora przedsiębiorstw

W województwie lubelskim od kwietnia br. (9,2%) do września br. (1,7%) systematycznie malał odsetek podmiotów gospodarczych, które złożyły meldunek DG14, wskazujących pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. W październiku br. odsetek ten wzrósł o 1,1 p. proc w stosunku do września br. i wyniósł 2,8% i był to najwyższy odsetek jednostek doświadczających skutków COVID-19 wśród województw, najniższy zaś odnotowano w województwie świętokrzyskim (1,3%). W kraju udział podmiotów doświadczających skutków COVID-19 wyniósł w październiku 2,1% (tyle samo co miesiąc wcześniej) wobec 9,6% w kwietniu.

W październiku br. zarówno w województwie lubelskim, jak i w kraju przedsiębiorstwa najczęściej sygnalizujące zmiany związane z pandemią COVID-19 prowadziły działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii (odpowiednio 9,5% i 9,3%).

W październiku w województwie spadek w tym zakresie wskazało 1,4% podmiotów, w kraju również 1,4% (w kwietniu odpowiednio 6,1% i 6,8%), natomiast wzrost – 0,4%, a w kraju 0,3% ( kwietniu odpowiednio 0,6% i 0,3%). W województwie sekcją z największym udziałem spadku zamówień było zakwaterowanie i gastronomia, natomiast wzrostu – handel oraz naprawa pojazdów samochodowych.

W październiku nie wystąpiły przypadki przejęcia czy wydzielenia przedsiębiorstwa (lub jego części), zwolnienia pracowników, przebywanie pracowników na tzw. postojowym oraz zatorów płatniczych, czy też wstrzymania produkcji. Wiele podmiotów wskazało jednak ogólnie na pandemię jako przyczynę wywołującą zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej, bez zaznaczania szczegółowego powodu.

Według stanu na koniec października br. w rejestrze REGON wpisanych było 191,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej tj. o 3,0% więcej niż przed rokiem i o 0,4% więcej niż w końcu września br. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 144,9 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosła o 3,2%. Do rejestru REGON wpisanych było 24,5 tys. spółek, w tym 14,6 tys. spółek handlowych i 9,7 tys. spółek cywilnych.

Liczba spółek, w tym spółek handlowych oraz cywilnych wzrosła w skali roku odpowiednio o 3,9%,o 6,5% oraz o 0,2%. W analizowanym okresie najwyższą dynamikę wzrostu liczby podmiotów w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano w sekcjach: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 13,4%), „Informacja i komunikacja” (o 10,0%), „Budownictwo” (o 8,2%).

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności (sekcje i działy PKD 2007)

(fot. lublin112.pl, dane US Lublin, grafika US Lublin)

11 komentarzy

 1. Lublin to biedne miasto. No chyba, że jesteś deweloperem. To masz łatwiej.

  • Lublin to drugie miasto w polsce z największym długiem.. „lepszy” jest tylko Toruń…
   I żeby nie było to zadłużenie rosło szybko od lat 90 tych a najbardziej z Pruszkowskiego…!!!

 2. To nie covid powoduje bezrobocie lecz lock dałny a dokładniej dałny w rządzie…

 3. A zdawałoby się, że od czasu jak COVID dziesiątkuje ludność, bezrobocie powinno sie zmniejszać, a nie, zwiększać.
  To proste jeden (ten pracujący) się „zawinie” , luzuje miejsce pracy, a w to miejsce trafia drugi, który do tej pory był „laki luzerem (fonetycznie).

  • Mówcie co chcecie, covid czy grypa, ale nieźle „czyści” stan osobowy w domach starców czy opieki. Szkoda ludzi, ale ZUSowi się nieco ulży.

 4. Studenci dzienni którzy stracili pracę nie zarejestrują się jako bezrobotni, część osób poszła na zwolnienia lekarskie wiec jeszcze nie zarejestrowała się jako bezrobotna mimo że już nie ma pracy, a część najzwyczajniej w świecie się nie zarejestrowała bo podczas stanu epidemii wszyscy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wiec nie ma sensu się rejestrować. Armagedon zacznie się w Lutym.

  • Od kiedy niby studenci dzienni mogą rejestrować się jako bezrobotni, bo pierwsze słyszę.

   • w Lublinie jest ok. 100 tyś. studentów. Z czego, jeśli chcą pracować to pracują na umowach śmieciowych…

 5. a PIS mówi ,że dzięki wspaniałomyśności rządu bezrobocie spada , chyba przestanę oglądać TVP a wszystko wina Tuska

 6. Macie pracować za miskę ryżu kowidianie.

  • Z tarczy rządowej nachapią się jak zwykle cwaniaki. A kowalski zostanie zwolniony i będzie musiał zatrudnić się za miskę ryżu

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Festyn Ludowy „U Cioci Pauliny”
Święto Kwitnącej Lipy
Bukowskie Jagodzianki. Gwiazdą wieczoru będą Pogwizdani
Dni Konstantynowa. Gwiazdą wieczoru będzie MiłyPan.
Święto Róż w Końskowoli