Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Wiadomo już, którzy uczniowie i nauczyciele oraz jakie szkoły najlepiej wiedzą, jak zadbać o środowisko

Do 25 szkół podstawowych, a także 23 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i 23 nauczycieli, którzy się nimi opiekowali, trafią nagrody z dwóch konkursów ekologicznych. Organizowali je wspólnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

We wtorek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się ogłoszenie wyników konkursów organizowanych wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Ogłoszono laureatów programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z naszego regionu oraz konkursu „Razem chronimy środowisko”, który był skierowany do szkół podstawowych.

W programie „Lider wiedzy i ochrony środowiska” mogła brać udział młodzież uczęszczająca do liceów lub techników, a także ich nauczyciele jako opiekunowie dydaktyczni. Każdy z uczniów biorących udział w programie zobowiązany był do wykonania określonych zadań. Chodziło o udokumentowanie obserwacji przyrodniczych, start w konkursach, czy też olimpiadach o określonym profilu tematycznym, udział w zajęciach i projektach organizowanych przez uczelnie wyższe itp. W realizacji tych zadań wsparcie miał nieść nauczyciel, który również musiał opisać swój udział w krótkich sprawozdaniach. W tym przypadku pula nagród wynosiła 350 tys. zł.

Jeżeli chodzi o konkurs „Razem chronimy środowisko”, skierowany on był do szkół podstawowych województwa lubelskiego. Uczniowie mieli za zadanie przygotować filmy dokumentujące działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Nagrodę stanowiło dofinansowanie w wysokości do 14 tys. zł na zakup wyposażenia do pracowni biologicznej.

Nagrody trafiły do 25 szkół podstawowych oraz 23 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i 23 nauczycieli, którzy się nimi opiekowali. Stypendia zostały przekazane uczniom i nauczycielom z placówek: V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, XV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, Technikum w Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H Łopacińskiego w Lublinie, Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie, Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Technikum nr 1 w Zamościu, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu, IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu, III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, Technikum Ekonomiczne Nr 3 w Chełmie, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kraśniku oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Turobinie.

Z kolei dotacje na wyposażenie pracowni biologicznej otrzymały: Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Szkoła Podstawowa im. KEN w Szyszkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu, Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym, Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Szkoła Podstawowa im. ks. T. A. Leszczyńskiego w Mikłusach, Szkoła Podstawowa Specjalna w Baczkowie, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Chodlu, Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach, Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Kępkach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Owni, Szkoła Podstawowa w Jakubówce, Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Kozicach Dolnych, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie im. gen. Władysława Sikorskiego, Szkoła Podstawowa Zespołu szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej.

W ogłoszeniu wyników uczestniczyli Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski oraz Barbara Krawczyk z Kuratorium Oświaty w Lublinie, zaś gratulacje dla laureatów przekazali Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki oraz Tomasz Zieliński, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji, Edukacji, Nauki i Młodzieży.

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone

Z kraju