W dniach 13-15 listopada odbędą się Targi Energetyczne ENERGETICS i Wschodnie Dni Kooperacji (PROGRAM)

W dniach 13-15 listopada 2018 r. w Lublinie odbędzie się XI edycja Targów Energetycznych ENERGETICS (Targi Lublin, ul. Dworcowa 11). Targi ENERGETICS na stałe wpisały się w ogólnopolski kalendarz wiodących wydarzeń poświęconych energetyce. Partnerem Głównym wydarzenia jest PGE Dystrybucja S.A.

Lublin
2018-11-13, 09:00

Targi Energetyczne ENERGETICS koncentrują się na zagadnieniach kluczowych z punktu widzenia branży oraz gospodarki. W tym roku organizatorzy podkreślają szczególną rolę innowacji w energetyce oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w tym obszarze. Wydarzenie jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z liderami branży energetycznej i elektroenergetycznej, poznania nowości rynkowych oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Ekspozycja Targów ENERGETICS obejmuje ofertę 200 firm m.in. z obszaru: wytwarzania, przesyłu  i rozdziału energii elektrycznej oraz cieplnej, elektrotechniki oraz energetyki przemysłowej, automatyki elektroenergetycznej, a także budownictwa energetycznego, inteligentnych sieci energetycznych,  energii odnawialnej, urządzeń (pojazdów) do transportu czy przemysłowych systemów IT.

Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce

Podczas Otwartego Forum Dystrybutorów Energii (13 listopada b.r. godz. 12.00 – 14.00) eksperci będą dyskutować o niezawodności dostaw energii elektrycznej w Polsce. Pierwszy panel dyskusyjny dotyczy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: niezawodność dostaw a nadzwyczajne warunki atmosferyczne, współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych, inwestycje w infrastrukturę, wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii. Drugi panel dyskusyjny jest poświęcony bezpieczeństwu dostaw energii w regionach oraz współpracy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami  (dobre praktyki OSD w zakresie przyłączania punktów ładowania samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznych, OZE w sieciach OSD – przyłączenia, dynamika rozwoju, szanse i zagrożenia dla regionów, dla sieci OSD w Polsce). Wstęp na forum jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych!

Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018

W ramach dwudniowego forum międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele firm zajmujących się wdrożeniami przemysłu 4.0, automatyzacją i robotyzacją pokażą, jak przygotować się do wyzwań związanych z tempem zmian technologicznych w produkcji, a także w jaki sposób wykorzystać zmiany organizacyjne do budowy przewag konkurencyjnych. Wydarzenie będzie skoncentrowane na elementach wdrożeniowych oraz praktycznych korzyściach osiąganych przez firmę w procesie rozwoju organizacji produkcji. Szczegóły/bilety: konferencja.klaster-wmm.pl

Szkolenia, konferencje, seminaria

Części ekspozycyjnej towarzyszą konferencje i szkolenia przygotowane we współpracy z partnerami branżowymi, poświęcone priorytetowym zagadnieniom z punku widzenia branży. ”Elektromobilność – dzisiaj i jutro” to temat szkolenia, podczas którego eksperci opowiedzą o pojazdach, infrastrukturze ładowania, technologiach wodorowych w pojazdach elektrycznych, a także społecznych i środowiskowych skutkach wdrażania elektrycznych pojazdów samochodowych.  W ramach Targów odbędą się również certyfikowane warsztaty pomiarowe pt.: „Testowanie bezpieczeństwa urządzeń medycznych po instalacji lub naprawie” (udział płatny wymaga wcześniejszego zgłoszenia) oraz Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego poświęcone m.in.: inteligentnej energetyce lokalnej, budynkom pasywnym, zintegrowanemu zarządzaniu gospodarką energetyczną, gospodarce odpadami drzewnymi czy uprawie biomasy. Wśród tematów prelekcji znajdują się także: prawidłowy montaż złącz oraz cięcie i obróbka przewodów w systemach fotowoltaicznych, strefy zagrożenia wybuchem czy inteligentne sieci elektroenergetyczne w teorii i praktyce.

WSCHODNIE DNI KOOPERACJI

Swoją ofertę zaprezentują tu podwykonawcy, kooperanci i producenci reprezentujący przemysł metalowy, którzy specjalizują się w zakresie obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz usług na zlecenie zakładów produkcyjnych.

Prezentacje kooperacyjne

Pierwszego dnia targów odbędą się aż trzy prezentacje kooperacyjne. O godz. 12.00 – o doświadczeniach  i współpracy kooperacyjnej opowiedzą przedstawiciele Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego. Podczas kolejnego wystąpienia (godz. 12.45) Lubelski Węgiel „BOGDANKA” przybliży słuchaczom możliwości współpracy z krajowym i światowym liderem górniczym. O godz. 13.15 odbędzie się prezentacja firmy RST Roztocze pt.: „Możliwości technologiczne i produkty firmy Roztocze” którą poprowadzi inż. Tomasz Grad.

14 listopada 2018 o godz. 12.00 Manfred Kainz przedstawi możliwości współpracy kooperacyjnej z Klastrem AC Styria. Po prezentacji odbędzie się krótki panel dyskusyjny umożlwiający zadanie szczegółowych prelegentowi.

O godz. 13.00 rozpocznie się  konferencja i prezentacje związane z rozszerzeniem koncepcji Wschodnich Dni Kooperacji  o potencjał współpracy z rynkami wschodnimi. W gronie prelegentów znajdują się:

 

 • Alexey Ignatiev (doradca gubernatora obwodu kaliningradzkiego ds. spraw rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej), który opowie o atrakcyjności inwestycyjnej obwodu kaliningradzkiego.
 • Yurii A.Khlopin (prezydent Klastera ,,AgroProdPark” Nowosybirsk)  z wystąpieniem pt.: „Syberia jej potencjał i możliwości”.

 

 • Dawid Cecuda (odpowiedzialny w PAIiH za rynki wschodnie) który opowie o zadaniach Państwowej Agencji Inwestycji i Rozwoju w zakresie strategii i tworzenia struktury dyplomacji handlowej.
 • Konferencję zakończą wystąpienia narodowych Kierowników placówek PAIiH.

Zasady wstępu

Wstęp na Targi dla przedstawicieli branży jest bezpłatny po rejestracji on-line lub podczas trwania wydarzenia. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: www.energetics.targi.lublin.pl oraz kooperacja.targi.lublin.pl

Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS

Wschodnie Dni Kooperacji

13-14 listopada 2018 godz. 9.00 – 17.00

15 listopada 2018 godz. 9.00 – 15.00

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin.

 

 

Ramowy program wydarzeń towarzyszących | Targi Energetyczne ENERGETICS

13 listopada 2018 | WTOREK

Sala konferencyjna w hali C

godz. 11.00 Uroczyste otwarcie XI edycji Targów Energetycznych ENERGETICS oraz III edycji Targów Wschodnie Dni Kooperacji

godz. 12.00 – 14.00 Forum Dystrybutorów Energii „Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce”WSTĘP WOLNY

godz. 12:00 Otwarcie Forum Dystrybutorów Energii

godz. 12:10 Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Uczestnicy panelu: Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Referat wprowadzający do panelu: niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI i ewaluacja modelu regulacji jakościowej – Piotr Ordyna, Doradca Zarządu PTPiREE

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

 • niezawodność dostaw a nadzwyczajne warunki atmosferyczne
 • współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych
 • inwestycje w infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego planu automatyzacji sieci elektroenergetycznej oraz zmiany struktury sieci

z technologii linii napowietrznych na kablowe

 • wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii – aplikacja do prezentacji  informacji o awaryjnych wyłączeniach na mapie Polski.

godz. 13:10 Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii w regionach i współpraca Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami

Uczestnicy panelu: Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Referat wprowadzający do panelu: rozwiązania w zakresie planowania rozmieszczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Andrzej Danilkiewicz, PGE Dystrybucja S.A.

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

 • dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie przyłączania punktów ładowania samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznych
 • OZE w sieciach OSD – przyłączenia, dynamika rozwoju, szanse i zagrożenia dla regionów, dla sieci OSD w Polsce

godz. 14.00 zakończenie Forum Dystrybutorów Energii

Sala konferencyjna B1 (parter)

godz. 12.00 – 16.00 Szkolenie „Badanie Bezpieczeństwa Aparatury Medycznej” – szkolenie płatne z certyfikatem SEP COSiW

 

  • PN-EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne)
  • PN-EN 62353 Medyczne urządzenia elektryczne – Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych.
  • Standardy i regulacje prawne
  • Eksploatacja i serwis urządzeń medycznych w kontekście ustawy o wyrobach medycznych
  • PN-EN 62353 i PN-EN 60601-1
  • Badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych
  • Warsztaty pomiarowe Seculife ST
   • Podstawowe funkcje i konfiguracja, indywidualne pomiary, testy automatyczne, akcesoria

 

 • Obsługa programów do raportów

 

Sala Wschodnich Dni Kooperacji w hali C

godz. 12.00 – 12.45 Klaster Obróbki Metalu –  „Razem można więcej”  – doświadczenia i współpraca kooperacyjna Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego

godz. 12.45 – 13.15 Lubelski Węgiel „BOGDANKA” – Możliwości współpracy z krajowym i światowym liderem górniczym.

godz. 13.15 – 13.35 RST Roztocze – Możliwości technologiczne i produkty firmy Roztocze – inż. Tomasz Grad

 

14 listopada 2018 | ŚRODA

Sala konferencyjna B1 (parter)

godz. 9.00 – 13.00 Seminarium Lubelskiego Klastra EkoenergetycznegoWSTĘP WOLNY

Godz. 9.30 – 9.40 Powitanie uczestników

Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Godz. 9.40 – 10.00 Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – działania na rzecz wykorzystania OZE

i poprawy efektywności energetycznej

Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Godz. 10.00 – 10.30 Inteligentna lokalna energetyka – przykłady dobrych praktyk na świecie

Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

Godz. 10.30 – 10.50 Budynki pasywne – fakty i mity

Anna Woroszyńska, Ciepły Dom Pracownia Inżynierska Anna Woroszyńska

Godz. 10.50 – 11.30 Zintegrowane zarządzanie gospodarką energetyczną w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych

Tomasz Zachariasz, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

Godz. 11.30 – 12.00 „Ochrona Ppoż. – awaryjna dezaktywacja instalacji fotowoltaicznej”

Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.

Godz. 12.00 – 12.30 Europejska Platforma Odpadów Drzewnych – najlepsze praktyki w gospodarce odpadami drzewnymi

Dr Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Godz. 12.30 – 12.50 Uprawa biomasy przemysłowej na gruntach marginalnych. Nowe możliwości dla Lubelszczyzny

Dr hab. Rafał Pudełko, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Sala konferencyjna B2 (I piętro)

godz. 8.30 – 18.00 Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018” – dzień I; udział w forum jest płatna;

Międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele firm zajmujących się wdrożeniami przemysłu 4.0, automatyzacją i robotyzacją pokażą, jak przygotować się do wyzwań związanych z tempem zmian technologicznych w produkcji, a także w jaki sposób wykorzystać zmiany organizacyjne do budowy przewag konkurencyjnych. Wydarzenie będzie skoncentrowane na elementach wdrożeniowych oraz praktycznych korzyściach osiąganych przez firmę w procesie rozwoju organizacji produkcji. Organizatorem forum jest Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Szczegóły/bilety: konferencja.klaster-wmm.pl

Sala konferencyjna w hali C

godz. 10.15 – 10.45 Zaciskanie złącz ze szwem według normy DIN 46 234 WSTĘP WOLNY

godz. 11.00 – 15.00 Szkolenie Elektromobilność – dzisiaj i jutroWSTĘP WOLNY

Wstęp

 1. Powitanie gości – sekretarz generalny SEP
 2. Elektromobilność, jak to kiedyś bywało – rys historyczny – Jerzy Szczurowski, SEP COSiW

Wyzwania elektromobilności

  1. Wyzwania elektromobilności, kilka pytań z ustawą w tle – Lech Dziewierz, SEP COSiW
  2. Wsparcie systemu elektroenergetycznego przez inteligentne zarządzanie stacjami ładowania i prosumentami –  dr inż. Dariusz Zieliński, mgr inż. Bartłomiej Mroczek, Politechnika Lubelska
  3. Praca w projektach badawczych – oczami studenta –  inż. Bartłomiej Stefańczak, Politechnika Lubelska
  4. Zasobniki w technologii litowo – tytanowej w bardzo szybkich stacjach ładowania pojazdów elektrycznych – mgr inż. Radosław Sikorski, przewodniczący Polskiego  Komitetu Elektromobilności SEP

 

 • Technologie wodorowe w pojazdach elektrycznych – dr inż. Stefan Wójtowicz
 • Dyskusja  i wnioski

 

 

godz. 15.15 – 15.45 Prawidłowy montaż złącz, cięcie i obróbka przewodów w systemach fotowoltaicznych – WSTĘP WOLNY

Wewnętrzna sala konferencyjna na I piętrze

godz. 10.00 – 14.00 Szkolenie dotyczące stref zagrożenia wybuchem

 1. Zagadnienia dotyczące stref zagrożenia wybuchem
 • Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Urządzenia w wykonaniu Ex: oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex: grupy i kategorie urządzeń, rodzaje ochrony przeciwwybuchowej
 • Dobór urządzeń do pracy w strefach Ex – przykłady
 1. Urządzenia elektryczne pracujące w strefach zagrożenia wybuchem
 • Dystrybucja energii w strefach zagrożenia wybuchem – Prowadzenie prac serwisowych i naprawczych
 • Systemy zasilania i sterowania oświetleniem – prezentacja rozwiązań zasilania i wpływ czynników zewnętrznych na pracę opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Oświetlenie awaryjne – wytyczne doboru wg aktualnych wymogów prawnych i normatywnych: Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy
 • Prefabrykacja urządzeń do stref zagrożonych wybuchem: przegląd rozwiązań i produktów

 

 • Kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem
 • Detekcja gazów i płomienia

 

 • Zwiększone bezpieczeństwo w zakresie wycieków niebezpiecznych gazów

Sala Wschodnich Dni Kooperacji w hali C

12.00 – 12.50 Klaster AC Styria Przedstawienie możliwości współpracy Kooperacyjnej – Manfred Kainz, panel dyskusyjny

13.00 – 15.45 Konferencja i prezentacje związane z rozszerzeniem koncepcji Wschodnich Dni Kooperacji o potencjał współpracy z rynkami wschodnimi

13.00 – 13.10 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości i uczestników.

13.10 – 14.00 Atrakcyjność inwestycyjna obwodu kaliningradzkiego – Alexey Ignatiev, Doradca gubernatora obwodu kaliningradzkiego ds. spraw rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej, Dyrektor ds. Rozwoju i programowania, Agencji Regionalnego Rozwoju Gospodarczego, Kaliningrad

14.00 – 14.30 Syberia jej potencjał i możliwości – Yurii A.Khlopin, Prezydent Klastera ,,AgroProdPark” Nowosybirsk

14.45 – 15.15 Zadania Państwowej Agencji Inwestycji i Rozwoju w zakresie strategii i tworzenia struktury dyplomacji handlowej – Dawid Cecuda odpowiedzialny w PAIiH za rynki wschodnie

15.15 – 15.45 Wystąpienia narodowych Kierowników placówek PAIiH

 

15 listopada 2018 | CZWARTEK

Sala konferencyjna B2 (I piętro)

godz. 8.30 – 18.00 Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018” – dzień II; udział w forum jest płatna

Sala konferencyjna B1 (parter)

godz. 9.00 – 15.00 Inteligentne sieci elektroenergetyczne – teoria i praktyka w zakresie: Pomiarów prądów i napięć w inteligentnych sieciach SN z wykorzystaniem przekładników elektronicznych oraz transmisja informacji za pomocą BPL – szerokopasmowej komunikacji czasu rzeczywistego – konferencja zamknięta.

(fot. TL)

Komentarze wyłączone

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.9319zł 0.13%
  • GBP 4.9277zł 0.44%
  • EUR 4.3438zł 0.03%
  • CHF 3.9668zł 0.14%

  Polub nas

  Darmowe ogłoszenia lokalne

   Materiały wideo

   99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
   W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
   W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)
   Szturm Twierdzy Zamość 2019
   Jutro premiera nowego pokazu na fontannie multimedialnej. Zobacz zwiastun (wideo)
   x

   Szanowny Czytelniku!

   Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych, dzięki czemu otrzymujesz:

   Lepszą jakość strony. Możemy dostosowywać treści pasujące do poszczególnych grup odbiorców.

   Reklam jest mniej i są bardziej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki reklamom finansujemy nasz rozwój, dzięki czemu nasz serwis nie wymaga opłat

   Twoje dane są u nas bezpieczne.Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili na stronie Polityka Prywatności.

   Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie* przez ITLU sp z o.o. oraz naszych Partnerów, Twoich danych danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Serwisach przez ITLU sp. z o.o. i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

   Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

   Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam. Więcej przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

   Kto jest administratorem danych osobowych?

   Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my, tj. spółka ITLU Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz nasi Partnerzy (reklamodawcy).

   Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania

   Twoje dane uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii będziemy przetwarzać, w tym profilować:

   • w naszych celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych, w celach dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
   • w celach marketingowych naszych partnerów-reklamodawców, polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie, w celach badań analitycznych w celach marketingowych (podstawa: Twoja zgoda).

   Jeśli wyrazisz na to zgodę nasi Partnerzy będą przetwarzali, w tym też profilowali Twoje dane osobowe uzyskane w naszych Serwisach za pomocą plików cookies i im podobnych technologii w celach marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych Serwisach i Internecie a także badań analitycznych w tych celach.

   Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.

   Twoje prawa

   Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć.

   Przysługuje Ci też prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej na temat Twoich uprawnień przeczytasz tutaj.

   * Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.