690 680 960

Sytuacja epidemiologiczna w regionie. 9 zgonów osób z infekcją COVID-19, siedem nowych ognisk koronawirusa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie przekazała informacje o sytuacji epidemiologicznej w woj. lubelskim. W ciągu minionej doby zarejestrowanych zostało 7 nowych ognisk koronawirusa oraz 9 zgonów osób z infekcją COVID-19.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim – 17 października 2020 r.:

– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 660 (250)
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną (ostatnia doba): 17865 (2393)
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 (ostatnia doba): 319 (24)
– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba): 6284 (429)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 111 (9)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 3097 (115)

Ogniska epidemiczne

Na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano 7 nowych ognisk COVID 19 (ogniska podawane są po zakończeniu dochodzenia epidemiologicznego):
– SPSK4 w Lublinie – Oddział Neurochirurgiczny,
– Blok Operacyjny SPSW w Lublinie,
– II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie,
– SPZOZ we Włodawie – Oddział Chirurgiczny,
– Starostwo Powiatowe we Włodawie,
– LO im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
– SPZOZ w Hrubieszowie – Oddział Neurologii.

Na terenie województwa lubelskiego występuje 88 aktywnych ognisk (49 w fazie rozwojowej, 28 w fazie stabilnej, 11 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:

• 3 w powiecie tomaszowskim –2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej;
• 22 w mieście Lublin – 18 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 3 w powiecie kraśnickim – 3 w fazie rozwojowej;
• 4 w powiecie opolskim – 2 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej;
• 6 w powiecie puławskim – 2 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie łęczyńskim – 1 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie zamojskim – 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania;
• 4 w powiecie bialskim – 3 w fazie rozwojowej i 1 w fazie wygaszania;
• 6 w powiecie świdnickim – 4 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 13 w powiecie włodawskim- 5 w fazie rozwojowej, 7 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie janowskim – 2 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania
• 6 w powiecie chełmskim – 2 w fazie rozwojowej, 4 w fazie stabilnej
• 3 w powiecie biłgorajskim – 1 w fazie rozwojowej, 2 w fazie wygaszania
• 1 w powiecie lubartowskim w fazie stabilnej;
• 2 w powiecie hrubieszowskim w fazie rozwojowej.

Powiat bialski

Ognisko – Chór Kościelny Międzyrzec Podlaski – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 16
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych: 7
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 3
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Miasto Biała Podlaska

Ognisko – Szpital w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 16
– liczba osób w kwarantannie: 88
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznych – 65
– liczba osób, które zostały przekazane do szpitali: 1
– liczba osób w izolacji domowej –11
– liczba osób w izolatorium – 4

Ognisko – PSW Biała Podlaska – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 13
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 40
– liczba osób, które zostały przekazane do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 11

Powiat biłgorajski

Ognisko – Arion Szpitale Biłgoraj – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 16
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 8
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko – Arion Szpitale Biłgoraj – Izba przyjęć – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 29
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba ozdrowieńców: 4

Ognisko – Komenda Powiatowej Policji w Biłgoraju – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 26
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba ozdrowieńców: 3

Miasto Chełm

Nowe ognisko – II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie – w fazie rozwojowej
– Liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 10
– Ilość osób na kwarantannie – w trakcie ustalania
– ilość osób objętych nadzorem- w trakcie ustalania
– Liczba osób, hospitalizowanych: 0
– ilość osób w izolacji domowej: 10

Ognisko – SPWSzS w Chełmie Oddział Wewnętrzny – ognisko w fazie rozwojowej
– Liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 12
– Liczba osób hospitalizowanych: 5
– ilość osób w izolacji domowej: 7

Ognisko – Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 37
– ilość osób w izolacji domowej: 4

Ognisko – Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 62
– liczba osób objętych nadzorem: 10
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – SPWSzS w Chełmie – Oddział Kardiologii – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 5
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – SPWSzS w Chełmie – SOR – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 8
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba ozdrowieńców: 3

Powiat hrubieszowski

Nowe ognisko – LO im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 265
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 6

Nowe ognisko – SPZOZ w Hrubieszowie – Oddział Neurologii – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Powiat janowski

Ognisko – Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 57
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 11

Ognisko w SPZOZ Janów Lubelski na Oddziale dziecięcym – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób w izolacji domowej: 2

Ognisko w Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 31
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców:1

Ognisko w SPZOZ w Janowie Lubelskim na Oddziale Wewnętrznym – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 21
– liczba osób poddanych kwarantannie: 40
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 16
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba ozdrowieńców: 2

Ognisko w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 20
– liczba osób poddanych kwarantannie: 45
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba ozdrowieńców:13

Powiat kraśnicki

Ognisko SPZOZ w Kraśniku – Laboratorium – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10
– liczba osób poddanych kwarantannie: 33
– liczba osób w izolacji domowej: 10

Ognisko – Centrum Medycyny Rodzinnej w Kraśniku – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 16
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko – SPZOZ w Kraśniku na Oddziale Chorób Wewnętrznych – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 26
– liczba osób poddanych kwarantannie: 77
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 12
– liczba osób w izolacji domowej: 14

Powiat lubartowski

Nowe ognisko – Szkoła Podstawowa w Dębicy – ognisko w stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 24
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 52
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Miasto Lublin

Nowe ognisko – w Oddziale Neurochirurgicznym SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– liczba osób w hospitalizacji: 0
– ilość osób w izolatorium: 0
– ilość ozdrowieńców: 0
– liczba zgonów: 0

Nowe ognisko – na Bloku Operacyjnym SPSW w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 9
– liczba osób przebadanych: 3
– liczba osób zaplanowanych do badań: 12
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– liczba osób w hospitalizacji: 0
– ilość osób w izolatorium: 0
– ilość ozdrowieńców: 0
– liczba zgonów: 0

Ognisko w ZOL SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: 7
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– ilość hospitalizowanych: 1
– liczba ozdrowieńców:2
– liczba zgonów: 1

Ognisko na Oddziale Nefrologii SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 13
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji w domu: 2
– liczba osób w hospitalizacji: 0 pacjentów
– liczba zgonów: 2

Ognisko domowe w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba ozdrowieńców: 6

Ognisko na Oddziale Chorób Płuc SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22
– liczba osób poddanych kwarantannie: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 12
– liczba osób hospitalizowanych: 0 pacjentów
– ozdrowieńcy: 6

Ognisko w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – Oddział Onkologii Klinicznej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: 12
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– ilość zgonów: 2, ale 1 nie z przyczyn COVID -19

Ognisko na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK 4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba osób w hospitalizacji: 1

Ognisko w ZOL Nr 3 SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 36
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób w izolacji w domu: 10
– liczba osób w hospitalizacji: 18
– liczba ozdrowieńców: 5
– liczba zgonów: 0

Ognisko w Oddziale Rehabilitacji SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 33
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 17
– liczba osób hospitalizowanych: brak danych ze szpitala
– liczba zgonów: 0

Ognisko w Przychodni Przyszpitalnej SPSK1 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób w izolacji w domu: 3

Ognisko w Oddziale Ogólny Psychiatryczny IV Szpital Neuropsychiatryczny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– liczba osób w hospitalizacji: 1
– liczba ozdrowieńców: 2

Ognisko w Klinice Chorób Wewnętrznych SPSK1- ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6 (osoby przeniesione)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji w domu: 0
– liczba osób w hospitalizacji: 6

Ognisko w Oddział Rehabilitacji IMW – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba osób w hospitalizacji: 4

Ognisko w Hematoonkologii i Transplantologii SPSK 1 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko w Oddziale Ginekologii SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób w izolacji w domu: 2
– liczba osób w hospitalizacji: 0

Ognisko w Oddziale Ginekologii Operacyjnej SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– liczba osób w hospitalizacji: 0

Ognisko w ZOL Nr 2 SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 3
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– ilość ozdrowieńców: 1

Ognisko w Oddziale Internistycznym SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– liczba osób w hospitalizacji: 3

Ognisko w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Szpital Neuropsychiatryczny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób przebadanych: 35
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2 (pozostałe osoby 5 w trakcie ustalania powiązania)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 2

Ognisko – Wspomagane Domy Niedrzwica Duża – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 6

Powiat łęczyński

Ognisko – Zgromadzenie Modlitewne Wspólnota Jana Chrzciciela – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku : 4
– liczba osób poddanych kwarantannie : 9
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Ognisko – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba ozdrowieńców: 2

Ognisko ZOL w Puchaczowie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 41
– liczba osób poddanych kwarantannie: 38
– liczba osób w izolacji domowej: 10
– liczba osób hospitalizowanych: 27
– liczba zgonów: 4

Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 135
– liczba osób poddanych kwarantannie: 519
– liczba osób w izolacji domowej: 84
– liczba ozdrowieńców:51

Ognisko Stacja Dializ w Łęcznej – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku 5
– liczba osób w kwarantannie: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba zgonów: 3

Powiat opolski

Ognisko – Szpital w Poniatowej – Oddział Chirurgii – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 9
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba osób hospitalizowanych: 7
– liczba zgonów – 1

Ognisko – Urząd Miejski w Opolu Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 9
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 5

Ognisko – Szkoła Podstawowa w Chodlu – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 74
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 9
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych : 1

Ognisko w Szpitalu w Poniatowej – Oddział Wewnętrzny – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15
– liczba osób poddanych kwarantannie: 60
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 29
– liczba osób w izolacji domowej: 9
– liczba osób hospitalizowanych : 3
– liczba zgonów: 2

Powiat puławski

Ognisko – Dom Opieki i Rehabilitacji „Pałac Nałęczów” Strzelce, gm. Nałęczów – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 38
– liczba osób w izolacji domowej: 34
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba osób na kwarantannie: 10
– liczba osób w nadzorze: 0
– liczba zgonów – 2

Ognisko – SPZOZ w Puławach – Oddział Zakaźny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób na kwarantannie: 9
– liczba osób w nadzorze: 5

Ognisko rodzinne w Puławach – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 10
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób na kwarantannie: 35
– liczba osób w nadzorze: 8

Oddział OIOM w SPZOZ Puławy – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 5
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób na kwarantannie: 40
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 16
– liczba ozdrowieńców: 3

Ognisko w SPZOZ w Puławach na Oddziale Wewnętrznym – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych: 24
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 6
– liczba osób na kwarantannie: 4
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 39
– liczba ozdrowieńców: 12
– liczba zgonów: 2

Ognisko – SPZOZ w Puławach na Oddziale Urologii – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 25
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 17
– liczba osób przekazanych do szpitali: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 10

Powiat świdnicki

Ognisko – Internat Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 106
– liczba osób przebadanych: 6
– liczba osób na izolacji domowej: 6

Ognisko – Przedszkole „Małych Odkrywców” w Piaskach – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 35
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 5

Ognisko – SPZOZ w Świdniku Oddział Wewnętrzny i Chirurgia – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 13
– liczba osób poddanych kwarantannie: 27
– liczba osób przekazanych do szpitali: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 11

Ognisko – Supermarket Stokrotka – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 32
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób na izolacji domowej: 5

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób w kwarantannie: 150
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba ozdrowieńców: 5

Ognisko – WSK PZL Świdnik – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 17
– liczba osób poddanych kwarantannie: 76
– ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym:1
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób na izolacji domowej:17

Powiat tomaszowski

Ognisko – Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 7
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – Ognisko Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 85
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 3
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba pracowników poddanych kwarantannie: 23
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 15
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Powiat włodawski

Nowe ognisko – SPZOZ Włodawa – Oddział Chirurgiczny – w fazie rozwojowej
– Liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób na kwarantannie : w trakcie ustalania
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: w trakcie ustalania
– Liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Nowe ognisko – Starostwo Powiatowe we Włodawie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób na kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: w trakcie ustalania
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Parafia Dubeczno – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób z kontaktu: 50
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: 2
– Liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Ognisko- Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w – 2
– liczba osób na kwarantannie – 65
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym – 20

Ognisko w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 14
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba ozdrowieńców: 13

Ognisko SPZOZ Włodawa na Oddziale Geriatrycznym+ Internistycznym – ognisko w fazie rozwojowa
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 24
– liczba osób poddanych kwarantannie: 59
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 12
– liczba osób hospitalizowanych: 8
– liczba osób w izolatorium: 4

Ognisko w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:0
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba ozdrowieńców: 3

Ognisko – Hospicjum we Włodawie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 12
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:18
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 2

Ognisko – Oddział Dzienny Psychogeriatryczny i Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – SP ZOZ Włodawa – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób na kwarantannie: 53
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób na kwarantannie: 50
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
– ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 37
– liczba osób z kontaktu: 34
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 46
– liczba osób hospitalizowanych: 28
– liczba osób w izolacji domowej: 8
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko – Urząd Gminy Włodawa – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób z kontaktu: 12
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko- Urząd Gminy Wyryki – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku – 3
– liczba osób z kontaktu: 26
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Miasto Zamość

Ognisko – Stacja Dializ Zamość – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 46
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 38
– liczba osób w izolacji domowej : 4

Ognisko – Zamojski Szpital Niepubliczny Oddział Chorób Wewnętrznych- w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 17
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie:35
– liczba osób przekazanych do szpitali: 9
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym – Ortopedyczna Izba Przyjęć – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 17
– liczba osób przekazanych do szpitali: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 14

Ognisko na Oddziale Gastroenterologii Szpitala Jana Pawła II w Zamościu – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 19
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 24
– liczba osób przekazanych do szpitali: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba zgonów: 1
– liczba ozdrowieńców: 10

Powiat zamojski

Ognisko – Sklep meblowy JOBON w Zwierzyńcu –ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 19
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 252
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 17
– liczba ozdrowieńców: 2

Na terenie województwa lubelskiego działa 11 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 2799 osób.

Jak informuje Katarzyna Wnuk rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego zmarło 9 osób:

– w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. w Zamościu zmarła 92-letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka pochodziła z Zamościa, miała choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie zmarł 80-letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził z powiatu zamojskiego, miał choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zmarł 79-letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził z powiatu tomaszowskiego, miał choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zmarł 75-letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził
z powiatu świdnickiego, miał choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach zmarła 85-letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka pochodziła z powiatu puławskiego, miała choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach zmarł 78–letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził z powiatu puławskiego, miał choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie zmarła 92-letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka
pochodziła z Lublina, miała choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach zmarła 84-letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka pochodziła z
powiatu lubelskiego, miała choroby współistniejące;

– w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zmarła 80-letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka pochodziła z Lublina, miała choroby
współistniejące.

(fot. WOT)

20 komentarzy

 1. Już nie ma s..ia po krzakach Jest COVID 19

 2. Zamknąć na3tyg wszystko i będzie z głowy. Wojsko by dostarczało żywność bo to będzie trwało jak serial Moda na Sukces. Albo dać spokój bo już większość przejrzała na oczy

 3. „Trup trup trup trup, trup trup trup na ulicach, uwaga na ulicach trup, trup, trup, trup na ulicach”

  A nie, nie ma, jest tylko tam gdzie straszenie spowodowało brak opieki nad ludzmi i się pojawił trup z zaniedbania

  • Prawda jest taka ,że ludzie będą masowo umierać i na inne choroby i na covida, myślicie że tymi chorymi na wirus tak bardzo się przejmują? To państwo to obóz koncentracyjny. Za granicami też jest covid ,ale służba zdrowia działa normalnie. Karetki nie krążą po mieście ,aż zgon nastąpi. A co w tym naszym obozie państwowym mamy? Co oni robią to się w palą nie mieści!

   • Za granicami stawia się szpitale,a nie tylko pomniki. Ale żeby tak było to kraj musi mieć rząd, a nie sektę. Teraz mamy pod dostatkiem kościołów i pomników więc jak ktoś chory to pod kościół albo ewentualnie pomnik. Tego nam nie zabraknie!

    • U ciebie w piwnicy to najwyżej woda cieknie po scianach. Głąbie ty nawet za granica nie byłes

     • Kaziu,ułożyło? Bardzo to płytkie ale to przecież Twoja wizytówka. I wolę swoją piwnicę z cieknącą wodą i to ,że nigdzie nie byłem niż być takim człowiekiem który pociesza się swoją chorą wyobraźnią.

     • Kazik ,nie każdy mieszka w kościele.

    • Za granicami stawiali szpitale które stały puste, tak samo jak u nas jednoimienne stały puste. Nie ma żadnej pandemii.

 4. RT-PCR (reverse transcription) modyfikacja polegająca na użyciu mRNA jako matrycy. Synteza DNA na matrycy mRNA odbywa się przy użyciu odwrotnej transkryptazy (RT). Następnie DNA namnaża się za pomocą zwykłej reakcji PCR.

 5. szanowna redakcjo ,
  od tygodnia ukrywacie informację (sanepid również) o ognisku w Szpitalu wojskowy,, na kwarantannie przebywa juz ponad 100 pracowników

 6. No tak dzien jak codzien sanepid spi podaje stare juz przeterminowane Dane ktore z realiami nie maja nic wspolnego

 7. Hitlerowska UE znalazła sposób na zawładniecie społeczeństwem Polskim i pozbyciu sie ludzi schorowanych i starszych marzenie Hitlera się spełnia!!.

 8. Pompowanie globalistów trwa

  Dzień jak co dzień.
  Katar, grypa, wirusowe zapalenia płuc… były i są. Zakarzenia i zgodny z tego powodu BYŁY i są. NIC NOWEGO. NIC specjalnie więcej! – a nawet przeciwnie, jest ich mniej w tym roku!
  A pompa i nagonka trwa. Szczuj, strasz = dziel i rządz.
  Wypier*** TV za okno. I po wszystkim.

 9. W Zwierzyńcu jest fabryka mebli, a nie sklep. Sanepid podał błąd.

Kursy walut

 • USD 4.3254zł -0.52%
 • GBP 5.3279zł -0.59%
 • EUR 4.708zł -0.02%
 • CHF 4.7222zł 0.65%

Polub nas