Piątek, 19 kwietnia 202419/04/2024
690 680 960
690 680 960

Sygnał od Czytelnika: „Kim trzeba być, żeby podrzucać opony pod wiaty śmietnikowe?” (zdjęcia)

Pod wiaty śmietnikowe na lubelskich osiedlach trafiają różne odpady. Dużą część stanowią zużyte opony samochodowe. Zdarzenia się nawet, że podrzucane są większe opony, np. od ciągników czy maszyn budowlanych.

Na problem zwrócił uwagę nasz Czytelnik, który przechodząc obok wiat śmietnikowych na jednym z lubelskich osiedli natknął się na tego typu „podrzutki”. Mianowicie przy jednej z wiat przy ul. Samsonowicza leżała sterta opon samochodowych i nieco dalej kolejna górka zużytych opon.

– Co za świnia podrzuca opony pod wiaty śmietnikowe. One leżą od jakiegoś czasu, bo przecież żadna z firm odbierających odpady ich nie zabierze. Co więcej, będą je musieli zabrać zapewne pracownicy spółdzielni mieszkaniowej, na terenie której one leżą. Przecież zużyte opony można zawieźć do specjalnego punktu – pisze Czytelnik.

Miasto Lublin na swoich stronach informuje i apeluje, aby do kontenerów oraz pod wiaty śmietnikowe nie wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, gruzu, materiałów budowlanych, czy urządzeń sanitarnych.

Jak zaznacza Miasto, oddzielnemu zbieraniu w miejscach wskazanych przez gminę podlegają następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki, odpady niebezpieczne i chemikalia​ obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, zużyte baterie i zużyte akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne źródła światła, zużyte opony z samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep.

Gdzie w takim razie zwieźć takie odpady?

Na terenie miasta Lublina został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ul. Metalurgicznej 13K przyjmuje odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Lublina, niezależnie od sektora w jakim jest położona ich nieruchomość.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym jest uprawniony do samodzielnego, bezpłatnego dostarczania następujących ilości odpadów komunalnych do PSZOK przy ul Metalurgicznej 13k:

Należy pamiętać o limitach – zużyte opony:
– ilość limitowana 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe;
– odpady budowlane i rozbiórkowe – ilość limitowana 2 tony (Mg) /rok/gospodarstwo domowe.

Rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK:

– Zużyte opony
– Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – gruz ceglany, betonowy, potłuczone materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), papy, eternitu i azbestu
– Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski, choinki, okna, drzwi, ceramika sanitarna (wanny, muszle klozetowe, umywalki), grube gałęzie, itp. z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
– Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – ilość nielimitowana

Rodzaje odpadów które nie będą przyjmowane:

– bioodpady stanowiące części roślin (wcześniej odpady zielone)
– odpady zebrane nieselektywnie
– odpady dostarczone w sposób nieselektywny
– odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. pochodzące od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
– odpady niebezpieczne
– odpady zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż: samochody osobowe, motocykle, motorowery, rowery, wózki rowerowe i inwalidzkie, czterokołowce oraz przyczepy do tych pojazdów.

Lokalizacja PSZOK:
ul. Metalurgiczna 13k
obsługiwany przez
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
tel. 572 349 957
e-mail: [email protected]
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

Sygnał od Czytelnika: „Kim trzeba być, żeby podrzucać opony pod wiaty śmietnikowe?” (zdjęcia)

(fot. nadesłane)

41 komentarzy

  1. Przecież na ostatnim zdjęciu są opony samochodowe. Skoro umowę z firmą odbierającą odpady ma zarządca budynku, to chyba można zostawić opony, skoro w pszok trzeba okazać dowód wpłaty za wywóz śmieci, a płacone jest to w czynszu?

Z kraju