Środa, 28 lutego 202428/02/2024
690 680 960
690 680 960

Ruiny zamku w Bochotnicy chcą zmienić w miejsce atrakcyjne dla turystów

Teren wzgórza zamkowego oraz ruin zamku w Bochotnicy jest obecnie trudno dostępny z uwagi na liczne zarośla porastające zbocza. Gmina Kazimierz Dolny zamierza doprowadzić, aby miejsce to było atrakcyjne dla turystów oraz bardziej efektywnie wykorzystywane pod kątem edukacyjnym.

Rozpoczęte zostały działania mające na celu uporządkowanie, zabezpieczenie, a następnie udostępnienie turystom ruin „Zamku Esterki” w Bochotnicy. W ubiegłym tygodniu, na terenie wzgórza zamkowego, odbyła się wizja terenowa i narada robocza w tej sprawie. W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Artura Pomianowskiego, oprócz przedstawicieli Urzędu Miasta Kazimierz Dolny i Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, uczestniczyli również pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z dyrektorem Dariuszem Kopciowskim na czele, a także archeolodzy.

Omówione zostały prace związane z zabezpieczeniem ruin, przeprowadzono też wizję lokalną w terenie oraz analizę zakresu, formy prac badawczych i konserwatorskich. Ustalono również harmonogram i zakres rzeczowy przyjętych do realizacji niezbędnych działań, mających na celu kontynuowanie badań historycznych i archeologicznych w obrębie zamku. Jak wyjaśnia wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski, podczas spotkania zastanawiano się jakie działania należy podjąć, aby zamek stał się w przyszłości kolejną atrakcją turystyczną regionu. Ustalono, że pierwszoplanowo należy wykonać badania nieinwazyjne, potem być może badania archeologiczne. W celu większego wyeksponowania ruin i ich iluminacji, z pewnością niezbędne będzie usunięcie okolicznych zarośli i wybranych drzew.

Położone na wysokim wyniesieniu ruiny zamku w Bochotnicy, to pozostałość warownej siedziby mieszkalnej. Legenda wiąże powstanie zamku z Esterką – żydowską nałożnicą króla Kazimierza Wielkiego, jednak badania historyczne przypisują jego wzniesienie któremuś z przedstawicieli rodu Firlejów w połowie XIV wieku. Naukowcy przypuszczają również, że na wzgórzu zamkowym mogła istnieć starsza warownia o drewniano – ziemnej konstrukcji. Obecnie z zamku pozostały jedynie fragmenty murów obwodowych, luźne elementy kamienne i ceglane. Wraz z górą zamkową i jej ukształtowaniem wszystko to objęte jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków.

Ruiny zamku w Bochotnicy chcą zmienić w miejsce atrakcyjne dla turystów

Ruiny zamku w Bochotnicy chcą zmienić w miejsce atrakcyjne dla turystów

Ruiny zamku w Bochotnicy chcą zmienić w miejsce atrakcyjne dla turystów

(fot. lublin112.pl)

4 komentarze

  1. Zamiast 2 mld przeznaczać na TVP można by parę fajnych zamków odbudować.

  2. Jak można promować dewiacje króla Kazimierza? Przecież nasza historia to same męczeńskie karty historii a od morza do morza to tylko omyłłkowo przez przypadek mieliśmy granice.

  3. ,,,,,...................................................

    Bardzo pozytywny projekt

Z kraju

Polityka i społeczeństwo