Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Parkowanie w Lublinie będzie droższe. Radni zgodzili się na zmianę stawek

Na czwartkowej sesji Rady Miasta lubelscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany stawek za pozostawienie auta na terenie Strefy Płatnego Parkowania. Oznacza to podwyżkę opłat.

Głosowanie w sprawie wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie poprzedziła dyskusja radnych w tej sprawie. Głosy były bowiem podzielone. Część radnych wskazywała, że nie ma uzasadnienia dla aż tak wysokiego podnoszenia opłat zwłaszcza, że i tak mieszkańcy Lublina borykają się z ciągłymi podwyżkami. Wskazano tu m.in. na wyższe ceny biletów komunikacji miejskiej czy też rosnące opłaty za wodę i odbiór ścieków. Dlatego też radni PiS ogłosili, że są przeciwko tym zmianom.

Przeważyła jednak sytuacja finansowa miasta, a dokładnie problemy związane ze spadkiem dochodów wywołanym rządowymi zmianami w systemie podatkowym. Jak wskazywał zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk, tylko w tym roku kwota ta jest szacowana na 200 mln złotych. Do tego dochodzi rosnąca inflacja, co sprawia, że niebawem może zabraknąć pieniędzy np. na oświetlenie miejskich ulic. Ostatecznie uchwałę poparło 17 radnych przy 12 głosach sprzeciwu.

W przypadku Podstrefy A, pierwsza godzina postoju ma kosztować 4,50 zł, druga godzina to koszt 5,40 zł, a trzecia 6,40 zł. Oznacza to odpowiednio 60, 80 i 90 groszy więcej niż obecnie. W Podstrefie B podwyżka wyniesie z 2,50 na 2,80 zł za pierwszą godzinę parkowania, z 3 zł na 3,30 zł za drugą, z 3,60 na 3,90 zł za trzecią oraz z 2,5 zł na 2,80 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę.

Jeżeli chodzi o Podstrefy C i D, w obu stawki są takie same i wynoszą obecnie 2 zł za pierwszą godzinę postoju, 2,40 zł za drugą, 3,20 zł za trzecią oraz po 2 zł za każdą kolejną. W tym przypadku opłaty wzrosną odpowiednio do 2,30 zł, 2,70 zł, 3,20 zł oraz 2,30 zł.

Podwyżka obejmie również abonamenty. Miesięczny koszt parkowania będzie wyższy, w zależności od Podstrefy, o 35, 25 i 20 zł. Osoby mieszkające na terenie strefy płatnego parkowania za rok zapłacą 170 zł, osoby niepełnosprawne 5,50 zł za miesiąc. Abonament typu „E”, czyli dla pojazdu o napędzie hybrydowym wyniesie 90 zł za miesiąc.

(fot. lublin112)

34 komentarze

  1. Mieszkaniec Rohanu

    ,,Radni PiS ogłosili, że są przeciwko tym zmianom.”, no ale jeśli chodzi o podwyżki ceny paliw o 50 %, podwyżki podatków to nie mają nic przeciwko!

  2. Miasto , które nie uznaje najpopularniejszych aplikacji do płacenia, gdyż jak rzekły nasze urzędasy : „nie mogą operatorowi tego narzucać” To go k…wa ZMIEŃCIE. Kto w końcu rządzi?

  3. A podstrefy E, F, G, H, I, J….?

    • Spokojnie, na nie też przyjdzie czas. Nieoficjalnie wiadomo że w tych podstrefach cena biletu podstrefy E będzie niższa o 20gr od strefy A, kolejne podstrefy że wzoru Cena podstrefy poprzedniej minus jeden grosz. Oficjalnie wiadomo jednak że matematykę zostawiono dla pasażerów a bilet z błędnie wyliczona kwota jest jak jazda bez biletu i w tych strefach obowiązywać będzie mandat 500zł.

  4. Czy radni planują w zamian obniżyć cenę biletów komunikacji miejskiej?

Z kraju