Na terenie woj. lubelskiego jest już 100 ognisk koronawirusa. Minionej doby zarejestrowano w regionie 5 zgonów osób z infekcją COVID-19

Na terenie województwa lubelskiego służby sanitarne zarejestrowały już 100 ognisk epidemicznych koronawirusa. Minionej doby odnotowano 5 zgonów osób z infekcją COVID-19. Jest już 3563 ozdrowieńców.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim – 20 października 2020 r.:

– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba): 7609 (219)
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną (ostatnia doba): 15634 (1729)
– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 527 (136)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 130 (5)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 3563 (117)

Ogniska epidemiczne

Na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano 7 nowych ognisk COVID-19:
– NZOZ w Trzydniku Dużym (powiat kraśnicki),
– w I Oddziale Radioterapii COZL w Lublinie,
– na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej SKSK 4 w Lublinie,
– w Dziale Krwiolecznictwa SPSK 4 w Lublinie,
– w Zakładzie Radiologii Zabiegowej SPSK 4 w Lublinie,
– w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Lublinie,
– SPZOZ w Łukowie – Oddział Psychiatryczny i Całodobowy oddział Leczenia Uzależnień.

Na terenie województwa lubelskiego występuje 100 aktywnych ognisk (58 w fazie rozwojowej, 27 w fazie stabilnej, 15 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:

• 4 w powiecie tomaszowskim – 3 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej;
• 29 w mieście Lublin – 24 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 3 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie kraśnickim w fazie rozwojowej;
• 4 w powiecie opolskim – 2 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania;
• 6 w powiecie puławskim – 2 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie łęczyńskim – 1 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie zamojskim – 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania;
• 4 w powiecie bialskim – 3 w fazie rozwojowej i 1 w fazie wygaszania;
• 6 ognisk w powiecie świdnickim – 3 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 14 ognisk w powiecie włodawskim – 7 w fazie rozwojowej, 6 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 5 ognisk w powiecie janowskim – 1 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania;
• 6 w powiecie chełmskim – 2 w fazie rozwojowej, 4 w fazie stabilnej;
• 3 w powiecie biłgorajskim – 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie wygaszania;
• 1 w powiecie lubartowskim w fazie stabilnej;
• 2 w powiecie hrubieszowskim w fazie rozwojowej;
• 1 w powiecie łukowskim w fazie rozwojowej.

Miasto Biała Podlaska

Ognisko – PSW Biała Podlaska – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 13
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 40
– liczba osób w izolacji domowej: 13

Ognisko – Oddział Neurologii – WSzS w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 20
– liczba osób w kwarantannie: 93
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznych: 65
– liczba osób w izolacji domowej: 15
– liczba osób w izolatorium: 4

Powiat bialski

Ognisko – Chór Kościelny Międzyrzec Podlaski – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych: 7
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Powiat biłgorajski

Ognisko – Oddział Kardiologiczny ARION Szpitale – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 27
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
-liczba osób w izolacji: 3

Ognisko – Arion Szpitale Biłgoraj – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 16
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko – Komenda Powiatowej Policji w Biłgoraju – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 12
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców: 3

Miasto Chełm

Ognisko – II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 15
– liczba osób na kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób objętych nadzorem: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji domowej: 15

Ognisko – SPWSzS w Chełmie Oddział Wewnętrzny – ognisko w fazie rozwojowej
– Liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 35
– liczba osób na kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób objętych nadzorem: w trakcie ustalania
– ilość osób w izolacji domowej: 13

Ognisko – Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 37
– ilość osób w izolacji domowej: 4

Ognisko – Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 62
– liczba osób objętych nadzorem: 10
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – SPWSzS w Chełmie – Oddział Kardiologii – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12
– liczba osób poddanych kwarantannie: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – SPWSzS w Chełmie – SOR – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: 8
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba ozdrowieńców: 3

Powiat hrubieszowski

Ognisko – LO im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12
– liczba osób poddanych kwarantannie: 268
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 12

Ognisko – SPZOZ w Hrubieszowie – Oddział Neurologii – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 28
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Powiat janowski

Ognisko – Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 18
– liczba osób poddanych kwarantannie: 80
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 18

Ognisko w SPZOZ Janów Lubelski na Oddziale Dziecięcym – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób w izolacji domowej: 2

Ognisko w Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 31
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców:1

Ognisko w SPZOZ w Janowie Lubelskim na Oddziale Wewnętrznym – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 21
– liczba osób poddanych kwarantannie: 25
– liczba osób w izolacji domowej: 14
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba ozdrowieńców: 8

Ognisko w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 20
– liczba osób poddanych kwarantannie: 38
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców:16

Powiat kraśnicki

Nowe ognisko w NZOZ w Trzydniku Dużym
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 8
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Ognisko – SPZOZ w Kraśniku – Laboratorium – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 14
– liczba osób poddanych kwarantannie: 35
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 14

Ognisko – Centrum Medycyny Rodzinnej w Kraśniku – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 16
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko – SPZOZ w Kraśniku na Oddziale Chorób Wewnętrznych – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 32
– liczba osób poddanych kwarantannie: 83
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 20

Ognisko – SPZOZ w Kraśniku w Oddziale Kardiologii – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób poddanych kwarantannie: 27
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 7

Powiat lubartowski

Ognisko – Szkoła Podstawowa w Dębicy – ognisko w stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 24
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 52
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Miasto Lublin

Nowe ognisko w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Lublin – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 24
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Nowe ognisko w Zakładzie Radiologii Zabiegowej SPSK 4 w Lublinie ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 24
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 4

Nowe ognisko w Dziale Krwiolecznictwa SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 5

Nowe ognisko w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 1

Nowe ognisko w I Oddziale Radioterapii COZL w Lublinie -ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 33
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 1

Ognisko w ZOL SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: 7
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba ozdrowieńców: 2
– liczba zgonów: 1

Ognisko na Oddziale Nefrologii SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 13
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji w domu: 2
– liczba zgonów: 2

Ognisko domowe w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba ozdrowieńców: 6

Ognisko na Oddziale Chorób Płuc SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22
– liczba osób poddanych kwarantannie: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 12
– ozdrowieńcy: 6

Ognisko w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – Oddział Onkologii Klinicznej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: 12
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– ilość zgonów: 2, ale 1 nie z przyczyn COVID -19

Ognisko na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK 4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko w ZOL Nr 3 SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 36
– liczba osób w izolacji w domu: 10
– liczba ozdrowieńców: 5

Ognisko w Oddziale Rehabilitacji SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 33
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 17

Ognisko w Przychodni Przyszpitalnej SPSK1 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób w izolacji w domu: 3

Ognisko w Oddziale Ogólny Psychiatryczny IV Szpital Neuropsychiatryczny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób w izolacji w domu: 4
– liczba ozdrowieńców: 2

Ognisko w Klinice Chorób Wewnętrznych SPSK1- ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji w domu: 0

Ognisko – w Oddział Rehabilitacji IMW – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji domowej: 5

Ognisko- w Hematoonkologii i Transplantologii SPSK 1 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko- w Oddziale Ginekologii SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób w izolacji w domu: 2

Ognisko- w Oddziale Ginekologii Operacyjnej SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób w izolacji w domu: 3

Ognisko – w ZOL Nr 2 SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 3
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– ilość ozdrowieńców: 1

Ognisko- w Oddziale Internistycznym SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób w izolacji w domu: 3

Ognisko w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Szpital Neuropsychiatryczny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób w izolacji w domu: 2
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko w Oddziale Neurochirurgicznym SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 3

Ognisko – Blok Operacyjnym SPSW w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 9
– liczba osób w izolacji w domu: 3

Ognisko w Oddziale Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób w izolacji domowej: 5

Ognisko w Ośrodku Rehabilitacji i Fizjoterapii Szpitala w Bychawie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 2

Ognisko w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2 (pozostałe osoby 5 w trakcie ustalania powiązania)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 2

Ognisko – Wspomagane Domy Niedrzwica Duża – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 6

Powiat łęczyński

Ognisko – Zgromadzenie Modlitewne Wspólnota Jana Chrzciciela – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku : 4
– liczba osób poddanych kwarantannie : 9
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Ognisko – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10
– liczba osób poddanych kwarantannie: 9
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba ozdrowieńców: 4

Ognisko ZOL w Puchaczowie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 41
– liczba osób poddanych kwarantannie: 38
– liczba osób w izolacji domowej: 8
– liczba zgonów: 6

Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 148
– liczba osób poddanych kwarantannie: 544
– liczba osób w izolacji domowej: 101
– liczba ozdrowieńców: 57

Ognisko Stacja Dializ w Łęcznej – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku 5
– liczba osób w kwarantannie: 0
– liczba zgonów: 3

Powiat łukowski

Nowe ognisko – Oddział Psychiatryczny i Całodobowy oddział Leczenia Uzależnień SPZOZ w Łukowie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 41
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji: 7
– liczba osób w izolatorium: 8

Powiat opolski

Ognisko – Szpital w Poniatowej – Oddział Chirurgii – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15
– liczba osób poddanych kwarantannie: 8
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 5
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba zgonów – 1

Ognisko – Urząd Miejski w Opolu Lubelskim – ognisko w fazie swygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 8
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – Szkoła Podstawowa w Chodlu – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób poddanych kwarantannie: 7
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 6

Ognisko w Szpitalu w Poniatowej – Oddział Wewnętrzny – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba ozdrowieńców: 2
– liczba zgonów: 3

Powiat puławski

Ognisko – Dom Opieki i Rehabilitacji „Pałac Nałęczów” Strzelce, gm. Nałęczów – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 38
– liczba osób w izolacji domowej: 34
– liczba osób na kwarantannie: 10
– liczba zgonów – 2

Ognisko – SPZOZ w Puławach – Oddział Zakaźny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób na kwarantannie: 9
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 5

Ognisko rodzinne w Puławach – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 10
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób na kwarantannie: 35
– liczba osób w nadzorze: 58

Oddział OIOM w SPZOZ Puławy – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 5
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób na kwarantannie: 40
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 16
– liczba ozdrowieńców: 3

Ognisko w SPZOZ w Puławach na Oddziale Wewnętrznym – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych: 24
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób na kwarantannie: 4
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 39
– liczba ozdrowieńców: 12
– liczba zgonów: 2

Ognisko – SPZOZ w Puławach na Oddziale Urologii – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 25
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 17
– liczba osób w izolacji domowej: 10

Powiat świdnicki

Ognisko – Przedszkole „Małych Odkrywców” w Piaskach – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób poddanych kwarantannie: 35
– liczba osób w izolacji domowej: 7

Ognisko – SPZOZ w Świdniku Oddział Wewnętrzny i Chirurgia- w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 17
– liczba osób poddanych kwarantannie: 23
– liczba osób w izolacji domowej: 15

Ognisko – Supermarket Stokrotka – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 32
– liczba osób na izolacji domowej: 1
– liczba ozdrowieńców: 4

Ognisko – WSK PZL Świdnik – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22
– liczba osób poddanych kwarantannie: 73
– liczba osób na izolacji domowej: 22

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób w kwarantannie: 150
– liczba ozdrowieńców: 3

Ognisko – Internat Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 106

Powiat tomaszowski

Ognisko – I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 53
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Ognisko – Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba pracowników poddanych kwarantannie: 14
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Ognisko Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 27
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 6

Powiat włodawski

Ognisko – Przedszkole Hańsk – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób na kwarantannie: 6
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Zespół Szkół w Woli Uhruskiej – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób na kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – SPZOZ Włodawa – Oddział Chirurgiczny – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób na kwarantannie : 13
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Starostwo Powiatowe we Włodawie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób na kwarantannie: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 2
-liczba ozdrowieńców:1

Ognisko – Parafia Dubeczno – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób z kontaktu: 40
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko- Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób na kwarantannie: 56
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba ozdrowieńców:1

Ognisko SPZOZ Włodawa na Oddziale Geriatrycznym+ Internistycznym – ognisko w fazie rozwojowa
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 28
– liczba osób poddanych kwarantannie: 59
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 14
– liczba osób w izolatorium: 4
– liczba zgonów: 1
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 9
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:0
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba ozdrowieńców: 3

Ognisko – Hospicjum we Włodawie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 12
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:18
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba ozdrowieńców: 2

Ognisko – Oddział Dzienny Psychogeriatryczny i Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – SP ZOZ Włodawa – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób na kwarantannie: 15
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób na kwarantannie: 12
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba ozdrowieńców: 1

Ognisko – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
– ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 37
– liczba osób z kontaktu: 34
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 46
– liczba osób w izolacji domowej: 8
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko – Urząd Gminy Włodawa – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób z kontaktu: 37
– liczba osób w izolacji domowej: 9

Ognisko – Urząd Gminy Wyryki – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku – 3
– liczba osób z kontaktu: 15
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Miasto Zamość

Ognisko – Stacja Dializ Zamość – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 4
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 46
– liczba osób w izolacji domowej : 4

Ognisko – Zamojski Szpital Niepubliczny Oddział Chorób Wewnętrznych – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 17
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie:35
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym – Ortopedyczna Izba Przyjęć – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 17
– liczba osób w izolacji domowej: 14

Ognisko na Oddziale Gastroenterologii Szpitala Jana Pawła II w Zamościu – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 19
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 24
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba zgonów: 1
– liczba ozdrowieńców: 10

Powiat zamojski

Ognisko – Sklep meblowy JOBON w Zwierzyńcu –ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 19
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 252
– liczba osób w izolacji domowej: 17
– liczba ozdrowieńców: 2

Na terenie województwa lubelskiego działa 11 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 1071 osób.

Jak przekazała Katarzyna Wnuk rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie na terenie województwa lubelskiego zmarło pięć osób:

– w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach zmarł 63–letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził z Zamościa, miał choroby współistniejące;

– w szpitalu Arion Szpitale Sp. z o.o. w Biłgoraju zmarła 80–letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka pochodziła z powiatu biłgorajskiego, miała choroby współistniejące;

– w szpitalu Arion Szpitale Sp. z o.o. w Biłgoraju zmarł 81–letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził z powiatu biłgorajskiego, miał choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach zmarła 107–letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka pochodziła z powiatu puławskiego, miała choroby współistniejące;

– w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach zmarł 80–letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził z powiatu kraśnickiego, miał choroby współistniejące.

(fot. WSSE, pixabay.com)

Zobacz również

30 komentarzy

 1. Dyskonty są bezogniskowe.

 2. te same dane ktos w to wierzy

  Nowe ognisko w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Lublin – ognisko w fazie rozwojowej
  – liczba osób potwierdzonych w ognisku: 24
  – liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
  – liczba osób w izolacji domowej: 4

  Nowe ognisko w Zakładzie Radiologii Zabiegowej SPSK 4 w Lublinie ognisko w fazie rozwojowej
  – liczba osób potwierdzonych w ognisku: 24
  – liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
  – liczba osób w izolacji w domu: 4

  • Coś trzeba pisać, żeby naród się bał… A że można napisać cokolwiek, a inni łyknął jaka ta straszna pandemia…

  • Ja nie wierzę tylko wiem to z autopsji. SPSK 4 – SOR – osoba w złym stanie czeka 4 godz. na jakieś działania i niestety doczekać się nie może. Czy to nie jest wina tej KORONAPANIKI?
   Cały kraj podpalili tymi ogniskami tylko gasić nie ma komu.

 3. kopiuj wklej i robienie w wała. Zamiast chronić i pomagać osobom starszym…

 4. W powiecie radzyńskim 68 nowych i wszystkich 129 I nie ma żadnego ogniska tak trzeba robić niech się inni uczą jak chronić znajomych i przyjaciół królika

  • dlaczego ma 68 osób wpłynąć jakoś na funkcjonowanie powiatu w którym żyje ok 60 tys ludzi?

   • Albowiem??? taka jest obecnie moda :)) ponad 100 ognisk…? tylko 100??? W sezonie grypowym 100 ognisk to jak ziarnko cukru w kawie. Każda szkoła, przedszkole, zakład pracy przy obecnej definicji przez lata był ogniskiem Grypy. Tylko zabrakło odpowiedniego marketingu 🙁

 5. Bogdanka sie odnalazła

  • Jak w Bogdance może być jeszcze ognisko, skoro tam plandemia była dwa tyg temu ? I juz jest stamtąd prawie 60 ozdrowieńców.

   • Plandemia wie, że jej nie kochacie… ale Ona Was będzie tak długo kochać aż ja pokochacie 😉 ewentualnie zaszczepicie – dla wyszczepieńców miłość nie będzie obowiązkowa.

   • ile osób w kwarantannie,nie wszystkie miały kontakt z zarażonymi w jednym czasie

 6. Dlaczego oni chcą wygaszać „ogniska domowe”? To wbrew prorodzinnej polityce rządu naszego cudownego… Hahahaha

 7. Wałki idą codziennie, ale kowidianie twardo obstają przy swoim 🙂 a ja już po przechorowaniu jestem. Izolacja, higiena nie pomogły.

 8. Ludzie obudźcie się zobaczcie jak nami manipulują !!
  Na 2 miljony mieszkańców w regionie zakażonych tylko 7609 osób to jest tylko 0,4% populacji ! .

 9. Nie pojmuje jednego – powiat łukowski – 1 ognisko tylko? Jakim cudem? Od kilku dni podajecie zachorowania w dziesiątkach osób. W jednej tylko gminie powiatu jest ok 40 przypadków! Powiat w strefie czerwonej ale ognisko jest tylko 1? Sprzed ilu dni są to dane?

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.7364zł -0.66%
  • GBP 4.9793zł -0.89%
  • EUR 4.4779zł -0.14%
  • CHF 4.1364zł -0.27%

  Polub nas

  Materiały wideo

  Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
  Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
  99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
  W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
  W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

  Co? Gdzie? Kiedy?

  Spektakl słowno – muzyczny „Nasz papież” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  Targi marki Festool w Lublinie. Przedstawią rozwiązania dla branży stolarskiej i budowlanej
  Nabór do drużyny cheerleaderek – Perełki Tytanów
  „Obieraczki kapuściane” w Muzeum Wsi Lubelskiej
  Uroczyste obchody 81 rocznicy masowego mordu w Szczuczkach