Lubelski Obszar Metropolitalny powiększył się o nowe gminy i powiaty

Lubelski Obszar Metropolitalny przygotowuje się do nowych inwestycji. Samorządy połączyły siły, aby wspólnie sięgnąć po unijne wsparcie. Do porozumienia dołączyły kolejne gminy oraz powiaty.

Podpisany został list intencyjny, dotyczący współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Jego sygnatariuszami zostali przedstawiciele 21 gmin Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów i Jastków, w tym 5 nowych: Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów oraz Wojciechów. Do partnerstwa dołączyło także pięć powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy obszar działań wyznaczony został zgodnie zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.

List intencyjny jest pierwszym etapem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Celem wspólnych działań jest wyeliminowanie obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo, a także wspieranie terenów cennych przyrodniczo czy kulturowo. Miasto Lublin zostało wyznaczone na lidera, który zapewni wszystkim gminom i powiatom udział w pracach przygotowawczych do uzyskania kolejnych środków finansowych ze środków unijnych, oraz opracowania wspólnej Strategii Rozwoju dla całego obszaru.

Działania planowane do wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kolejnej perspektywie finansowej będą kontynuacją działań zapoczątkowanych w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2014–2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych do roku 2030, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030. Projekty inwestycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz włączenia społecznego.

Już teraz Lubelski Obszar Funkcjonalny ma zagwarantowane środki finansowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego w kwocie ok. 111 mln euro środków unijnych przeznaczonych na projekty inwestycyjne i miękkie. Większość środków zostało rozdysponowanych w trybie pozakonkursowym na 9 projektów: E-gminy w LOF – projekt partnerski którego liderem jest gmina Niedrzwica Duża, mobilny LOF – projekt partnerski którego liderem jest gmina Głusk, zielony LOF – projekt partnerski którego liderem jest miasto Lubartów, poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację – projekt partnerski którego liderem jest gmina Jastków, optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego – projekt Miasta Świdnik. Do tego projekty miasta Lublin: rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, budowa i modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF, oraz rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin.

Dla Lublina priorytetem w nowej perspektywy finansowej, ma być dalszy rozwój transportu niskoemisyjnego. Miasto chce dokończyć wymianę taboru komunikacji miejskiej na nowoczesny i niskoemisyjny, budowę trakcji dla trolejbusów, budowę buspasów m.in. w ciągu ulic: przedłużenie lubelskiego Lipca ’80 do ul. Krochmalnej, Unii Lubelskiej, Głębokiej, Kunickiego i Zana, budowę węzłów przesiadkowych: Trześniowska, Zawieprzycka, Zadębie, Felin, Herberta, Lipska i Bohaterów Września, budowę zajezdni dla autobusów elektrycznych a także rozbudowę informacji pasażerskiej i systemu zarządzania ruchem. Do tego dochodzi przebudowa kluczowego układu drogowego miasta, w tym remont ul. Nałęczowskiej, Turystycznej i al. Kraśnickiej. Większy nacisk będzie położony na projekty z zakresu ochrony środowiska, tj. odnowę obszarów zielonych, renowację już istniejących, jak również rewitalizację dolin rzecznych i wąwozów. Planowana jest również budowa Centrum Zdrowia Seniorów przy ul. Głównej, Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Poturzyńskiej oraz Centrum Nauki i Eksperymentu oraz Centrum Sztuki Dzieci.

(fot. UM Lublin)

Zobacz również

8 komentarzy

 1. To teraz już zostało tylko rozpocząć budowę metra w Lublinie – w kilku światowych metropoliach mają już po kilka lini 😉

 2. Czyli w Lublinie jeszcze mniej kursów MPK a pojawią linie dalekobieżne się np do Bełżyc i Garbowa??????

 3. Metropolia? chyba ktoś mocno przesadził..

 4. Wincyj buspasów, wincyj a bydziemy metropoliom jak się patrzy

 5. jak metropolia to koniecznie metro

 6. MPK ogranicza liczbę kursów ze względu na wysokie ceny paliwa i podniesienie płacy minimalnej i braku dofinansowania z burżetu miasta, kupuje 20 letnie małe autobusy ze stolicy, żeby tylko cos jeździlo po tym jak skończyli wpółprace z Warbusem, a Ursus nie dostarczył im trolejbusów.
  I w opdowiedzi możemy wyczytać: wszystko jest ok, robimy buspasy, trakcję wymieniamy tabor na ekologiczny, dajcie nam tylko kase z unii.

 7. to teraz mały owadzik żeby udźwignąć ciężar inspirowania metropolii będzie musiał pożyczyć berecik od budzika

 8. Pieczątkomania polska

  Mi to wygląda na zlot wielbicieli wszelkich pieczątek, pieczęci i stempli. Bez pieczątki nieważne!

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.7374zł -0.8%
  • GBP 5.2571zł -0.55%
  • EUR 4.5316zł -0.29%
  • CHF 4.1413zł -0.14%

  Polub nas

  Materiały wideo

  Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
  Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
  99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
  W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
  W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

  Co? Gdzie? Kiedy?

  Noc Muzeów w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  Noc Muzeów w Muzeum Narodowym w Lublinie
  Noc Muzeów w Ogrodzie Botanicznym UMCS
  Noc Muzeów w Muzeum Wsi Lubelskiej
  Pokrzywowy Jarmark Lubelski: Królować będą produkty z pokrzywą