Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Kierowco pamiętaj! Policjanci w trakcie kontroli spisują stan licznika pojazdu

Kierowcy muszą pamiętać, że w trakcie kontroli drogowych policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych pojazdach. W całym działaniu chodzi o ujawnienie nieprawidłowości w historii przebiegu kontrolowanych samochodów. Jeżeli było coś „kombinowane” z drogomierzem, można narazić się na postępowanie karne.

Kierowcy muszą pamiętać, że w Polsce policjanci mają prawo do przeprowadzania kontroli stanu licznika w samochodach. Jest to część kontroli drogowych, które są prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze i przestrzegania przepisów drogowych. W trakcie kontroli stanu licznika, policja sprawdza, czy licznik w pojeździe działa prawidłowo i czy nie był manipulowany w celu zmniejszenia liczby przejechanych kilometrów. Takie manipulacje są nielegalne i stanowią przestępstwo. Dlatego ważne jest, aby licznik w pojeździe działał prawidłowo.

Pamiętajmy, że przed zakupem samochodu historię jego przebiegu widniejącą w CEPiK i innych policyjnych bazach mamy prawo sprawdzić. Możemy tego dokonać, korzystając ze strony Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://historiapojazdu.gov.pl/. Na stronie tej możemy zarówno sprawdzić zgodność nr rejestracyjnych, nr VIN jak i oś czasu przebiegu kontrolowanego auta.

Warto też wiedzieć, że jeśli udamy się samochodem, który zamierzamy skontrolować do najbliższej jednostki Policji, to mając auto w dyspozycji, policjant może sprawdzić zarówno to, czy nie zostało ono zarejestrowane w policyjnych bazach jako utracone (skradzione lub przywłaszczone), jak i sprawdzić nam historię jego przebiegu widniejącą w CEPiK.

Warto również dbać o dokładne sprawdzanie i wpisywanie stanu licznika podczas zawierania różnego rodzaju umów- dotyczy to zarówno umowy kupna- sprzedaży, jak i umów ubezpieczenia samochodu. Są to dokumenty, do których w razie potrzeby będziemy mogli sięgnąć-stanowić one mogą dowód w postępowaniu, gdyby okazało się, że konieczne będzie jak najdokładniejsze odtworzenie historii przebiegu samochodu. Podczas przeglądów technicznych dokonywanych w stacji obsługi zwróćmy uwagę na dane wpisywane przez diagnostę. Zwykły, niezamierzony błąd podczas rejestracji stanu licznika może skutkować późniejszą koniecznością procesowego wyjaśniania niezgodności w przebiegu samochodu powstałych w ten sposób.

W Polsce manipulacja licznikiem samochodowym w celu zmniejszenia liczby przejechanych kilometrów jest nielegalna i stanowi przestępstwo.

Kodeks Karny w art. 306 a określa dokładnie, iż:

Art. 306 a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. § 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wymiana licznika w pojeździe

Wymiana licznika w samochodzie jest dozwolona, jednak musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa i może być wykonana w przypadku uszkodzenia oryginalnego licznika lub jego awarii, jak również w przypadku wymiany z powodu modernizacji lub ulepszania pojazdu. Wymiana licznika musi być dokonana przez wykwalifikowanego mechanika lub serwis samochodowy, który jest uprawniony do wykonywania takiej usługi. Wymiana licznika musi być też udokumentowana.

W przypadku sprzedaży samochodu z nowym licznikiem, musi być to odpowiednio oznaczone w umowie sprzedaży, aby kupujący był świadomy faktu, że wymiana licznika została dokonana.

Właściciel pojazdu obowiązany jest zgłosić wymianę licznika w terminie 14 dni od tej wymiany. W tym celu właściciel pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi złożyć w stacji kontroli pojazdów oświadczenie o wymianie licznika i przedstawić pojazd do wykonania czynności związanych z odczytem jego wskazania. Za dokonanie odczytu licznika stacja kontroli pojazdów pobiera opłatę. Po wykonaniu odczytu wydawany jest dokument potwierdzający odczyt. Zalecamy każdorazowo zweryfikować czy zawarte w nim dane są poprawne.

Odczyt licznika od dnia 1 stycznia 2020 r. jest również wykonywany w czasie kontroli drogowej przez uprawnione organy (Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową) i przesyłany do centralnej ewidencji pojazdów.

(fot. pixabay.com)

9 komentarzy

  1. Jak policja wpisuje też sprawdzajcie bo później na przeglądzie wychodzą jaja

  2. Zwłaszcza że w patrolu jeden potrafi czytać a drugi pisać. I jak pisze ten co potrafi czytać a czyta ten co potrafi pisać to jaja wychodzą kwadratowe nawet. Naprawdę warto uważać.

  3. A co gdy licznik sam przeskoczy z 300000km na 000000km i kręci od nowa?

  4. Jak co? wsiadasz i jeździsz do stanu z przeglądu 🙂

  5. Można przekombinować poza granicami Polski gdzie prawo naszych ustawodawców nie sięga i legalnie wrócić nie ma żadnego przestępstwa.

  6. Sprawdzajcie co policja wpisuje do zeszytów, żeby potem nie było problemów, bo będziecie się musieli tlumaczyc

  7. nie kryty krytyk

    zawsze podaje w milach, mimo że mam w przeglądzie w kilometrach, niech liczą matematyki.

  8. jak ktoś dużo jezdzi a nie ma dlugo kontroli to bezproblemowo przekreci