690 680 960

Dwa kolejne ogniska koronawirusa w woj. lubelskim, w szpitalu w Puławach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie w sobotę poinformowała o zarejestrowaniu dwóch nowych ognisk koronawirusa na terenie woj. lubelskiego. Pierwsze znajduje się w SPZOZ w Puławach, drugie zaś w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu świdnickiego.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim, 26 września 2020:

– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 102 (3)
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną(ostatnia doba): 6579 (579)
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 (ostatnia doba): 149 (23)
– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba) : 2410 (60)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 38 (0)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 1799 (28)

Ogniska epidemiczne

W minionej dobie na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano 2 nowe ognisko COVID-19 w SPZOZ w Puławach oraz DPS w Krzesimowie w powiecie świdnickim.

Na terenie województwa lubelskiego występuje 22 aktywnych ognisk (11 w fazie rozwojowej, 6 w fazie stabilnej, 5 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:
• 1 w powiecie świdnickim – w fazie rozwojowej
• 1 w powiecie tomaszowskim – w fazie rozwojowej
• 6 w mieście Lublin, w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania
• 2 w powiecie kraśnickim 2 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie opolskim, 1 w fazie stabilnej oraz 1 w fazie wygaszania
• 1 w powiecie hrubieszowskim w fazie wygaszania
• 1 w powiecie łukowskim, 1 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie puławskim w fazie rozwojowej
• 3 w powiecie łęczyńskim, w tym 1 w fazie wygaszania, 2 w fazie rozwojowej
• 1 w powiecie zamojskim w fazie rozwojowej
• 2 w powiecie bialskim (w tym 1nowe ognisko), 2 w fazie rozwojowej

Powiat świdnicki

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6, w tym 3 pensjonariuszy i 3 pracowników
– liczba osób w kwarantannie: ponad 50 osób
– liczba osób hospitalizowanych: 5
– liczba osób izolowanych: 1

Powiat bialski

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 3 (2 nauczycieli i 1 osoba z kontaktu)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 189, w tym 52 uczniów, 3 nauczycieli, 134 członków rodzin
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba osób w izolacji domowej:1

Miasto Biała Podlaska

Ognisko rodzinne w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3 (2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej, 1 członek rodziny)
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 67, m.in. 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej , 51 członków rodzin;
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Powiat tomaszowski

Ognisko Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim –ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 68, w tym 36 osób z personelu i 32 uczniów
– liczba osób poddanych kwarantannie: 271, w tym 36 z personelu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 53 wychowanków; ze względu na pracę zakażonego nauczyciela kwarantanną objęto dodatkowo uczniów z 3 innych szkół: 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szarowoli, 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przeorsku oraz 156 uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim
– liczba osób przebadanych: 137 (personel + wychowankowie SOSW)
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 53
– liczba osób w izolatorium: 1
– kohortacja w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym: 15 wychowanków w izolacji oraz 6 w kwarantannie, 1 osoba (wychowanek) w izolacji w Domu Dziecka w Zwierzyńcu

Miasto Lublin

Ognisko w Domu Pomocy przy ul. Archidiakońskiej w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5 pacjentów
– liczba osób poddanych kwarantannie: 30
– liczba osób przebadanych: 57
– liczba osób w izolacji w DPS: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko w Oddziale Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie -ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11, w tym 1 pacjent, 10 osób personelu medycznego
– liczba osób poddanych kwarantannie: 28
– badania realizowane przez szpital
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko w Oddziale Zakaźnym SPSK 1 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6, w tym 5 personel (4 pielęgniarki, 1 lekarz) 1 członek rodziny;
– liczba osób poddanych kwarantannie: 19, pozostałe w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób w izolatorium: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Ognisko po zorganizowaniu przyjęcia weselnego w Firleju –ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22
– liczba osób poddanych kwarantannie: 29
– liczba osób przebadanych: 28
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 22
Ognisko po przyjęciu zorganizowanym z okazji 18-tych urodzin – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22 (2 aktywnych)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba osób hospitalizowanych : 0

Ognisko po przyjęciu urodzinowym– ognisko w fazie rozwojowej powiązane z PSSE Kraśnik
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób przebadanych: 15
– liczba osób w izolacji domowej: 8
– liczba osób hospitalizowanych: 3

Powiat kraśnicki

Ognisko dotyczące pracowników firmy hydraulicznej w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6 ( 3 pracowników i 3 osoby z kontaktu)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 15
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 7
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba zgonów: 1

Ognisko w Centrum Dializ w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 60
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 103
– liczba osób przebadanych: 84
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych: 7
– liczba zgonów: 1

Powiat łęczyński

Ognisko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób poddanych kwarantannie: 41
– liczba osób przebadanych: 11
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 7

Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 17
– liczba osób poddanych kwarantannie: 106
– liczba osób przebadanych: 88
– liczba osób w izolacji domowej: 17

Ognisko związane z kontaktami rodzinnymi i zawodowymi –ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób w ognisku: 7 (2 aktywne zakażenia)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 3
– liczba osób przebadanych: 27
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób hospitalizowanych : 0

Powiat opolski

Ognisko w Domu Seniora w Chodlu- ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 27
– liczba osób poddanych kwarantannie: 43
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 5
– liczba osób przebadanych: 40
– liczba osób w izolacji domowej: 18
– liczba osób hospitalizowanych : 9

Ognisko rodzinne – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób w ognisku: 6 (5 osób pod nadzorem PSSE Opole Lubelskie, 1 osoba pod nadzorem PSSE Lublin)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 0
– liczba osób hospitalizowanych 3
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Powiat hrubieszowski

Ognisko w SPZOZ w Hrubieszowie w Oddziale Pulmonologii i Neurologii – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób w ognisku: 29, w tym m.in. 9 pacjentów, 9 osób z personelu medycznego (1 aktywne zakażenie)
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 1
– liczba osób przebadanych: 323
– liczba osób hospitalizowanych:0
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Powiat łukowski

Ognisko po organizacji przyjęcia weselnego –ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób w ognisku: 17 (8 aktywnych zakażeń)
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 8
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:0
– liczba osób przebadanych: 52
– liczba osób hospitalizowanych: 8

Powiat puławski

Ognisko – SPZOZ w Puławach, ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 7
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba nadanych decyzji kwarantanny: 19
– liczba osób na kwarantannie: 33
– liczba osób w nadzorze: 2

Ognisko w Domu Dziecka w Puławach –ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12 (6 pracowników, 2 osoby z kontaktu, 4 wychowanków)
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 210
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:1
– liczba osób przebadanych: 38
– liczba osób przekazanych do szpitali: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 10

Miasto Zamość

Ognisko rodzinne powiązane ze środowiskiem pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zamościu – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5, w tym 4-osobowa rodzina i 1 osoba z kontaktu z pracy;
– liczba osób objętych kwarantanną: 28;
– liczba osób przebadanych: 5
– liczba osób zaplanowanych do badań: 23
– liczba osób przekazanych do szpitali: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Na terenie województwa lubelskiego działa 9 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 689 osób.

(fot. pixabay.com)

17 komentarzy

 1. No łajzy krzyczcie znowu jakie to nie odpowiedzialne jest zamknięcie wszystkiego. Przez takich przestraszonych ludzi którzy nie potrafią myśleć nasi możnowładcy robią z nas niewolników i dziadów ale oczywiście ludzie są za głupi żeby ogarnąć co się dzieje. Kiedy się zorientujecie ? Jak nie będzie pracy i tylko jałmużna i zamordyzm będzie czy wcześniej ? Jakim trzeba być kretynem żeby nie rozumieć że rząd nie ma własnych pieniędzy i za długi które generuje trzeba będzie zapłacić. Pewnie kopalniami, złożami mineralnymi i lasami państwowymi bo za wiele więcej już nie zostało. Komu się uśmiecha płatna karta wstępu do lasu albo na wzór karty wędkarskiej karta uprawniająca do kąpieli w jeziorze ? Zawsze można oddać drogi ekspresowe żeby ktoś sobie opłaty pobierał. Dalej krzyczcie o korono ściemie a nędza i bieda będzie na porządku dziennym. Jeżeli ktoś myśli że długi które nam rządzący fundują pod pretekstem epidemii nie obiją się nam czkawką to jest totalnie ograniczonym matołem.

  • te twoje ulubione dropsy są refundowane, czy podbierasz ojcu 75+?

   • Jest i matoł 😀

    • czekałeś? tupałeś stopkami tak jak przed założeniem sznurowanego tyłem sweterka?

    • umierałyby setki ludzi dziennie,a ty *** darłbyś ryja,żeby wszystko pootwierać,to otwieraj sobie drzwi stodoły i obory,bo tylko tam bywasz g***

     • Poczekaj, będą umierać z nędzy jaką nam szykują. Gadanie w stylu jak by coś się działo jest dosyć bezmózgie. Jak by ludzie umierali to pewnie miał bym inne zdanie ,ale jakoś nie umierają co zapewne nawet tobie nie umknęło po takim czasie. Nie bój się wirusa tylko martw się o to czy będziesz miała prace i z czego żyć.

  • zaczynasz zdanie największa łajzo,czy ciebie kręci to,że chorują biedni,opuszczeni ludzie,wczoraj był wypadek w krasnymstawie,szkoda ***,ze to nie ty łajzo lks

   • Typowy katolik. W życiu jest coś takiego jak karma. Lepiej uważaj co komu życzysz bo może cię to spotkać. Co do chorych i opuszczonych ludzi to będzie ich dużo jeżeli będziemy sobie dawali robić jako społeczeństwo wodę z mózgu. Jeżeli uważasz że zamknięcie gospodarki i zadłużenie nas Polaków sprawi że będzie mniej chorych i biednych ludzi to gratuluje inteligencji. Chyba nie do końca ogarniasz co napisałem ale widocznie za dużo wymagam.

    • w karmę,przeczytaj komentarz,jak kazałeś komuś kopać dołek,to już chore

     • Skoro był taki pełen strachu to najlepsze co może zrobić. Nie życzyłem nikomu śmierci tylko wykazywałem jak panika jest kretyńska. Większe prawdopodobieństwo jest że wygrasz w lotto niż że umrzesz na covid bez raka. Naucz się czytać ze zrozumieniem jeżeli jesteś w wieku w którym przyswajasz jakieś nowe umiejętności.

 2. Dlaczego ciągle Dps i inne placówki nieodpłatne? Jest również dużo domów starców o dużym standardzie za dużą kasę. Naprawdę to wygląda jak specjalne przesianie społeczeństwa z ludzi na utrzymaniu państwa. W takim razie proponował bym więzienia.

 3. Czemu ciagle DPSy ? Nie wiezienia?
  Czemu przykładowo wirus w szpitalu na Krasnickiej na jakims oddziele jeden pacjent mial czemu tam ogniska nie było? Tylko dps i wesel sie czepiacie. Skoro to taki grozny wirus czemu rzecznik ministerstwa sam nie wystepuje w maseczce??? Ja nie wierze w wirusa ale maseczke nosze w sklepie czy gdzies tam tylko na ustach zeby mandatu za to scierwo nie dostać.

 4. Stop plandemii. Stop grypie bezobjawowej. Oszuści. Nikt wam nie wierzy juz

 5. Sanepid w Janowie Lubelskim chyba śpi, ostatnio wysypuje tam codziennie a ognisk brak. Brawo

Kursy walut

 • USD 4.3833zł 2.11%
 • GBP 5.2764zł 0.37%
 • EUR 4.7195zł 0.59%
 • CHF 4.7458zł 0.93%

Polub nas