Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Będą ulgi dla rodzin wielodzietnych od opłat za śmieci. Dla niektórych podwyżka wynosi kilkaset procent

Całkowite zniesienie opłat dla Dużych Rodzin powyżej 5 osób za odbiór odpadów komunalnych zakłada propozycja prezydenta Lublina. Oznacza to, że każda szósta i kolejna osoba w rodzinie nie będzie powodować wzrostu miesięcznej opłaty.

Wiele emocji wzbudził projekt nowych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Lublina. W szczególności podwyżka opłat dotyka bowiem osoby wielodzietne. Obecnie gospodarstwa trzyosobowe i większe, zamieszkujące budynki wielorodzinne płacą 63 zł. Propozycja urzędników zakłada, że od 1 lipca rozliczanie będzie następowało od każdej osoby. Oznacza to, że w przypadku np. sześcioosobowej rodziny, a takich w Lublinie nie brakuje, opłata ta wyniesie blisko 150 złotych miesięcznie. Tymczasem w mieście są jeszcze liczniejsze rodziny.

W poniedziałek prezydent Lublina Krzysztof Żuk zapowiedział, że skieruje do Rady Miasta autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Będzie ona obejmowała zapisy zwalniające w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne.

– W związku z dyskusją jaka pojawiła się w przestrzeni publicznej odnośnie propozycji zmiany zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poleciłem przeprowadzenie ponownej analizy dotyczącej sytuacji dużych rodzin w tym zakresie. Na podstawie danych, które otrzymaliśmy od Związku Dużych Rodzin i po odbytych konsultacjach, zaproponujemy Radzie Miasta wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłat dla rodzin sześcioosobowych i większych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wiadomo już, że z uwagi na obowiązujące przepisy, sposób ustalania opłaty pozostanie ten sam, czyli od każdej osoby zamieszkującej w danym lokalu. Propozycja mówi jednak o całkowitym zniesienie opłat dla Dużych Rodzin powyżej 5 osób, co oznacza, że każda szósta i kolejna osoba w Dużej Rodzinie nie będzie powodować wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Teraz projektem zajmą się radni na najbliższej sesji Rady Miasta.

(fot. archiwum)

44 komentarze

  1. Przecież do tej pory rodzina 3 osobowa i każda większa płaciła 69 zł, a teraz dodatkowo zapłacą za 4 i 5 osobę w rodzinie.
    Więc podwyżka dotyka najbardziej ich, a nie samotnych samolubów.
    Dodatkowo w artykule jest nieścisłość – w tytule jest:”Całkowite zniesienie opłat dla Dużych Rodzin powyżej 5 osób za odbiór odpadów komunalnych”
    , a w dalszej części artykułu:”każda szósta i kolejna osoba w Dużej Rodzinie nie będzie powodować wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami”,oraz ” zaproponujemy Radzie Miasta wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłat dla rodzin sześcioosobowych i większych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin”. Oznacza że będą płacić. Więc jak będzie?