304 zakażenia koronawirusem w woj. lubelskim, 4178 w całym kraju

Minionej doby na terenie kraju zarejestrowano ponad 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W woj. lubelskim odnotowano ponad 300 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

– Mamy 4 178 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (685), mazowieckiego (433), wielkopolskiego (380), śląskiego (354), pomorskiego (331), podkarpackiego (315), łódzkiego (314), lubelskiego (304), dolnośląskiego (186), zachodniopomorskiego (155), świętokrzyskiego (152),kujawsko-pomorskiego (136), opolskiego (123), podlaskiego (110), warmińsko-mazurskiego (106), lubuskiego (94).

Na terenie województwa lubelskiego minionej doby potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 304 nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:

 1. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 2. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 3. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 4. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 5. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 6. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 7. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 8. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 9. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 10. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 11. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 12. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 13. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 14. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 15. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 16. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 17. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 18. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 19. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 20. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 21. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 22. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 23. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 24. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 25. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 26. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 27. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 28. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 29. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 30. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 31. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 32. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenia nie ustalono,
 33. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 34. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 35. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 36. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 37. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
 38. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,
 39. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 40. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 41. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 42. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 43. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 44. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 45. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 46. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 47. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 48. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łęczyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 49. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 50. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 51. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 52. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 53. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 54. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 55. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 56. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 57. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 58. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
 59. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 60. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 61. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
 62. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 63. Kobiety przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 64. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 65. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
 66. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 67. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
 68. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 69. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
 70. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 71. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 72. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 73. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 74. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 75. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 76. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 77. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 78. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 79. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 80. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 81. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 82. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 83. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 84. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 85. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 86. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 87. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 88. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 89. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 90. Kobiety przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 91. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 92. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 93. Mężczyzny przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 94. Mężczyzny przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 95. Mężczyzny przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 96. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 97. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 98. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 99. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 100. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 101. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 102. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 103. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 104. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 105. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 106. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 107. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 108. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 109. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 110. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 111. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 112. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 113. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 114. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 115. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 116. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 117. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 118. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 119. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 120. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 121. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 122. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 123. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 124. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 125. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 126. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 127. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 128. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 129. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 130. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 131. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 132. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 133. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 134. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 135. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 136. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 137. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 138. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 139. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 140. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 141. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 142. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 143. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 144. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 145. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 146. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 147. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 148. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 149. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 150. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
 151. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu opolskiego, narażenia nie ustalono,
 152. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 153. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 154. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 155. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 156. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 157. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 158. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 159. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 160. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 161. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 162. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 163. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 164. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 165. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 166. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 167. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 168. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 169. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 170. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 171. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 172. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 173. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 174. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 175. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 176. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 177. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 178. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 179. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 180. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 181. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 182. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 183. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 184. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 185. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 186. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
 187. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat w powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
 188. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,
 189. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 190. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 191. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 192. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 193. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
 194. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 195. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 196. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 197. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 198. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 199. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 200. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 201. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 202. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 203. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 204. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 205. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 206. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 207. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 208. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 209. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 210. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 211. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 212. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 213. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 214. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 215. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 216. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 217. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 218. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 219. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 220. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 221. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu ryckiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 222. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 223. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 224. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 225. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 226. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu krasnostawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 227. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 228. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 229. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 230. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 231. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 232. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 233. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 234. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 235. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 236. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 237. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 238. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 239. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 240. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 241. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 242. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 243. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 244. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Chełma, narażenia nie ustalono,
 245. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu janowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 246. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 247. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 248. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 249. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 250. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 251. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 252. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 253. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 254. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 255. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 256. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 257. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 258. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 259. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 260. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 261. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 262. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 263. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 264. Mężczyzny w przedziale wielu 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 265. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 266. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 267. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 268. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 269. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 270. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 271. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 272. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 273. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 274. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 275. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 276. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 277. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 278. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 279. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 280. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 281. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 282. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 283. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 284. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 285. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 286. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 287. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 288. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 289. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 290. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 291. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 292. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 293. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 294. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 295. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 296. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 297. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 298. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 299. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 300. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 301. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 302. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 303. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenia nie ustalono,
 304. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania.

Do dnia 11 października 2020 roku na terenie woj. lubelskiego potwierdzono łącznie 4458 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2502 ozdrowieńców i zarejestrowano 74 zgony. Aktualnie 287 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 13463 poddanych kwarantannie i 471 objętych nadzorem epidemiologicznym.

– Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 29 osób – przekazał resort zdrowia.

– Na terenie województwa lubelskiego zmarły cztery osoby: – w szpitalu ARION Szpitale Sp. z o. o. w Biłgoraju zmarła 66-letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka pochodził z Lublina, miał choroby współistniejące; – w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie zmarł 50-letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził z Lublina, miał choroby współistniejące; – w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zmarła 91-letni Pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka pochodził z powiatu janowskiego, miał choroby współistniejące; – w szpitalu ARION Szpitale Sp. z o. o. w Biłgoraju zmarł 85–letni pacjent z infekcją COVID-19. Pacjent pochodził z powiatu zamojskiego, miał choroby współistniejące – poinformowała Katarzyna Wnuk rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

(fot. pixabay.com, MZ)

Zobacz również

69 komentarzy

 1. Miliony umierały na Dżumę, Cholerę, Chiszpanke. Dziś jest COVID 19. Miliony niestety będą też umierać. Tyko skończone bydle to neguje i zaraza innych,nie zasłaniając ust.

 2. Do redakcji. Napiszcie info że sanepid Krasnystaw zamieścił komunikat na Fb że poszukuje osób które były na mszy w dniu 4.10 w kościele MBP Krasnystaw.

 3. Tylko ludzie którzy nie mają TV i internetu są naprawdę wolni.

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.7861zł -0.54%
  • GBP 5.272zł -0.36%
  • EUR 4.5764zł -0.14%
  • CHF 4.1723zł -0.21%

  Polub nas

  Materiały wideo

  Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
  Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
  99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
  W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
  W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

  Co? Gdzie? Kiedy?

  Klasyczne auta zjadą do puławskiej Mariny
  Zaproszenie I Turniej Lubelskiego Cebularza
  Noc Kultury – MOC Kultury!
  Tydzień Dni Otwartych z Kopernikiem
  Trwa akcja charytatywna w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku