Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

W woj. lubelskim pojawiły się nowe stacje systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (zdjęcia)

Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła w kraju trzynaście nowych stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS, w tym na terenie województwa lubelskiego. Wszystkie nowe stacje znalazły się w pobliżu wschodniej granicy Polski.

Państwowa Agencja Atomistyki przekazał informację o powiększeniu bazy stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną. Nowe stacje pojawiły się na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

– Dzięki trzynastu nowym stacjom potencjalne skażenie radiacyjne w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej. Zapewnią one monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Obecnie dane o skażeniu przesyłane są z 35 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwóczych systemu PMS należących do PAA. Dodatkowo w ramach systemu wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonuje 11 stacji typu ASS-500 należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 9 stacji IMiGW oraz 13 stacji wspomagających należących do Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi Państwowej Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych oraz dokładniejsze prognozowanie ich rozwoju – zwraca uwagę Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz. Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz lepiej informować społeczeństwo o konieczności podjęcia ewentualnych działań interwencyjnych – dodaje Prezes PAA.

Wyniki pomiarów z wszystkich stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki. Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System umożliwia szybką detekcję i identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Na terenie województwa podlaskiego nowe stacje uruchomiono w:

– Babikach,
– Bartnikach,
– Siemianówce,
– Siemiatyczach.

Wymieniono również wysłużoną stację w Białymstoku. Łącznie uruchomiono w tym województwie 5 nowych stacji PMS. Na obszarze województwa podlaskiego funkcjonuje również stacja w Suwałkach.

Na terenie województwa lubelskiego nowe stacje uruchomiono w:

– Chełmie
– Czerniczynie
– Machnowie Nowym
– Włodawie
– Wólce Dobryńskiej

Łącznie uruchomiono w tym województwie 5 nowych stacji PMS. Na obszarze województwa lubelskiego funkcjonuje również stacja w Lublinie.

Na trenie województwa podkarpackiego nowe stacje uruchomiono w:

– Krasiczynie
– Starym Siole

Wymieniono również wysłużoną stację w Sanoku. Łącznie uruchomiono w tym województwie 3 nowe stacje PMS. Na obszarze województwa podkarpackiego funkcjonuje również stacja w Rzeszowie.

W woj. lubelskim pojawiły się nowe stacje systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (zdjęcia)

W woj. lubelskim pojawiły się nowe stacje systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (zdjęcia)

W woj. lubelskim pojawiły się nowe stacje systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (zdjęcia)

W woj. lubelskim pojawiły się nowe stacje systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (zdjęcia)

(fot. PAA)

6 komentarzy

  1. Szkoda że jakiś czas temu zlikwidowano stację na dachu budynku wydziału fizyki UMCS, jedną z pierwszych która wykryła skażenie po katastrofie w Czarnobylu, jako ciekawostka po każdym większym deszczu poziom promenowania tła rósł gdyż izotopy wymywało z powietrza. Pytanie czy te stacje o których mowa w artykule będzie można śledzić online?

  2. rusofobia rozwija się zgodnie z potrzebami zaspokojenia potrzeb finansowych partyjnych kolesi i ich biznesowych trenerów i handlarzy

  3. Kto czytał najnowsza książkę ”O północy w Czarnobylu”, to dowód że tam u sowietów jeden drugiego kopał w plecy. I ten kto liczy że tam doszło do mentalnej przemiany ten skończy marnie kiedy tylko przestanie być potrzebny.

  4. Brat mamy prawdziwego Frania

    Dobry pomysł. Chronić przed wandalami.

Wiadomości z info112