690 680 960

W Chełmie będą zbierać odpady budowlane. Bez dodatkowych kosztów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie rozpoczyna pilotażowy program pn. „System mobilnej zbiórki odpadów budowlanych za pomocą worka BIG BAG dla mieszkańców Chełma w zabudowie jednorodzinnej”. Bez dodatkowych kosztów, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spółka odbierze raz w roku odpady budowlane i rozbiórkowe.

Ma to być znaczne ułatwienie dla mieszkańców planujących remonty, dla których utylizacja odpadów budowlanych może być kłopotliwa.

– Jesteśmy ciekawi, z jakim zainteresowaniem i odzewem mieszkańców spotka się to rozwiązanie. Jeśli się sprawdzi i będzie zapotrzebowanie na tego typu usługę, wprowadzimy ją na stałe – mówi Tomasz Pomiankiewicz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie.

Mobilna zbiórka organizowana przez MPGK dotyczy odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w gospodarstwach domowych. BIG BAG to worek o pojemności 1 m3, który w tym przypadku jest przeznaczony na: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów i odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i płyt gipsowo-kartonowych.

Do worków nie wolno wrzucać: azbestu, wełny mineralnej, styropianu, opakowań po farbach i lakierach, armatury, szkła, mebli oraz papy.

Jak wyglądają formalności?

Worki typu BIG BAG można pobrać w MPGK (Biurze Obsługi Klientów przy ul. Wołyńskiej 57 lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bieławin 5), a także w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM przy ul. Mickiewicza 32.

Wystarczy wypełnić prosty wniosek, który zawiera podstawowe dane o właścicielu i nieruchomości: imię i nazwisko, adres gospodarstwa domowego, oświadczenie o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrocie worka w przypadku niewykorzystania.

Następnie należy ustawić worek w pasie drogowym przed posesją w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów (tj. z zapewnionym dojazdem dla samochodu ciężarowego i możliwością podniesienia zapełnionego worka przy wykorzystaniu hydraulicznego dźwigu samochodowego) i załadować odpadami budowlanymi.

Worek powinien być zapełniony w minimum 80 proc. objętości. Po zapełnieniu worka trzeba zgłosić konieczność jego odbioru, najpóźniej w terminie 4 dni przed datą odbioru tych odpadów, wskazaną w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej MPGK.

Kiedy odbiór odpadów?

Spółka planuje mobilny odbiór worków z częstotliwością raz na kwartał. Terminy w poszczególnych rejonach będą podawane na stronie internetowej spółki oraz w mediach społecznościowych. Pierwszy planowany odbiór odpadów budowlanych to czwartek 25 marca 2021 roku. Dla ułatwienia na stronie internetowej MPGK będzie można śledzić trasę przejazdu samochodu odbierającego odpady budowlane.

Worek należy zapełniać zgodnie z jego przeznaczeniem na nieruchomość, w której mieszkaniec prowadzi gospodarstwo domowe. Nie można wykorzystać worka na innej nieruchomości. BIG BAG nie przysługuje przedsiębiorstwom, instytucjom, czy użytkownikom ogródków działkowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Oczyszczania Miasta pod nr tel. 82 565 44 93, 82 565 60 05, 606 963 003.

(fot. pixabay.com, MPGK Chełm)

2 komentarze

  1. Bardzo dobry pomysł.

  2. „Worek powinien być zapełniony w minimum 80 proc. objętości.” A jeśli nie uda się go na tyle zapełnić, to należy gruz wyładować i z powrotem odnieść go na drugi koniec podwórka. Ewentualnie należy wyburzyć w domu kawałek ścianki działowej, dokładnie tyle żeby na te 80 procent zajętości worka wystarczyło. 🙂

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Zaproszenie do udziału w VII Biegu „Biegam Bo Lubię Lasy”
Obieraczki kapuściane w lubelskim skansenie
Zaproszenie na uroczystości upamiętniające poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz
Akcja pomocy zwierzętom Kraśnickiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom TULIMY
Konkurs Etiud Cyrkulacje dostarczy wielu emocji i zachwytów w ten weekend