Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Trzy nowe ogniska koronawirusa w woj. lubelskim. Dwa w szpitalach i jedno w szkole

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie w niedzielę poinformowała o trzech nowych ogniskach koronawirusa w regionie. Dwa znajdują się w szpitalach w Lublinie i Włodawie, trzecie zaś w jednej ze szkół w Zamościu.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim – 04 października 2020 r.

– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 297 (17)
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną (ostatnia doba): 8549 (1366)
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 (ostatnia doba): 211 (23)
– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba) : 3098 (102)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 49 (2)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 2151 (44)

Ogniska epidemiczne

Na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano trzy nowe ogniska COVID-19: na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej SPSW im. Jana Bożego w Lublinie, w Katolickiej Szkole Podstawowej w Zamościu oraz na Oddziale Geriatrycznym SPZOZ we Włodawie.

Na terenie województwa lubelskiego występuje 29 aktywnych ognisk (17 w fazie rozwojowej,
10 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:

• 1 w powiecie tomaszowskim – w fazie stabilnej
• 9 w mieście Lublin, 7 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie kraśnickim 2 w fazie stabilnej
• 1 w powiecie opolskim w fazie wygaszania
• 3 w powiecie puławskim, 1 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania
• 2 w powiecie łęczyńskim, 1 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej
• 3 w powiecie zamojskim, 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie bialskim, 1 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej
• 1 ognisko w powiecie świdnickim w fazie stabilnej
• 2 ogniska w powiecie włodawskim w fazie rozwojowej
• 3 ogniska w powiecie janowskim – 3 w fazie rozwojowej

Powiat bialski

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób hospitalizowanych: 3
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Miasto Biała Podlaska

Ognisko rodzinne w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 67 (m.in. 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej , 44 członków rodzin);
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Powiat janowski

Ognisko w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 32
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 35
– liczba osób przebadanych: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko w Domu Seniora w Modliborzycach – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku:13 aktywnych zakażeń (10 seniorów, 1 pracownik Dziennego Domu Seniora, 2 domowników)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 80
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 1
– liczba osób przebadanych: 13
– liczba osób w izolacji domowej: 8
– liczba osób hospitalizowanych: 5

Ognisko w Janowskim Ośrodku Kultury – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 32
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 35
– liczba osób przebadanych: 14
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Powiat kraśnicki

Ognisko dotyczące pracowników firmy hydraulicznej w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 15
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 7
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba zgonów: 1

Ognisko w Centrum Dializ w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11 (9 aktywnych przypadków)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 2
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 0
– liczba osób przebadanych: 84
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba osób hospitalizowanych: 5
– liczba zgonów: 3

Miasto Lublin

Ognisko w Domu Pomocy przy ul. Archidiakońska w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10 (w tym 5 pacjentów, 5 osoba z personelu)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 30
– liczba osób przebadanych: 57
– liczba osób w izolacji w DPS: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 5

Ognisko w ZOL w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9 ( w tym 2 pacjentów, 7 osób z personelu – opiekunowie, pielęgniarki, osoby z obsługi)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 32 oraz 2 lekarzy
– liczba osób zaplanowanych do badań: planowani są pacjenci w najbliższym czasie
– liczba osób w izolacji domowej: 6 osób z personelu
– liczba osób hospitalizowanych : 2 (1 pacjentów, 1 personel)
– liczba zgonów: 1

Ognisko na Oddziale Neurologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5 (4 pacjentów, 1 osoba z personelu)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: badania wykonywane przez szpital
– liczba osób w izolacji w domu: 1 osoba z personelu
– liczba osób w hospitalizacji: 4 pacjentów

Ognisko na Oddziale Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12 (w tym 1 pacjent, 11 osób personelu medycznego);
– liczba osób poddanych kwarantannie: 28
– badania realizowane przez szpital
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 10
– liczba aktywnych przypadków: 5

Nowe Ognisko na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7 pacjentów (3 z innych powiatów), 1 osoba z personelu – lekarz
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: w trakcie ustalania
– liczba osób zaplanowanych do badań: planowani są pacjenci w najbliższym czasie
– liczba osób w hospitalizacji: 7 pacjentów
– liczba osób w izolacji domowej: 1 osoba personel

Ognisko w Oddziale Zakaźnym SPSK 1 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8 (6 aktywnych przypadków)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 19
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Nowe ognisko na Oddziale Nefrologii SPSK4 w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9 (7 pacjentów, 2 osoby z personelu – pielęgniarki)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 40 personelu i 22 pacjentów
– liczba osób w hospitalizacji: 5 pacjentów
– liczba osób w izolacji domowej: 2 osoby z personelu
– liczba zgonów: 2

Ognisko w Szpitalu Wojskowym w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4 ( 1 pacjent, 2 pielęgniarki,1 lekarz)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w hospitalizacji: 1 pacjent
– liczba osób w izolacji domowej: 3 pracowników szpitala

Ognisko domowe w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8 osób
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: w trakcie ustalania
– liczba osób w hospitalizacji: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Powiat łęczyński

Ognisko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 41
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób w izolacji domowej: 11
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 71 (67 aktywnych zakażeń)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 554
– liczba osób przebadanych: 185
– liczba osób w izolacji domowej: 67
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Powiat opolski

Ognisko w Domu Seniora w Chodlu – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6 aktywnych zakażeń
– liczba osób poddanych kwarantannie: 1
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 2

Powiat puławski

Oddział OIOM w SPZOZ Puławy – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób w izolacji domowej: 4 (3- personel szpitala, 1 osoba z rodziny)
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób na kwarantannie: 40
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 16
– liczba osób zaplanowanych do badań: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Ognisko w SPZOZ w Puławach – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 14
– liczba osób hospitalizowanych: 7
– liczba nadanych decyzji kwarantanny: 108 (25 personelu SPZOZ Puławy, 83 inne osoby z kontaktu)
– liczba osób na kwarantannie: 327
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 39

Ognisko w Domu Dziecka w Puławach – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8 aktywnych zakażeń
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 210
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 8
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Powiat świdnicki

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7 (w tym 4 pensjonariuszy i 3 pracowników)
– liczba osób w kwarantannie: 150
– liczba osób przebadanych: 97
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób izolowanych: 3

Powiat tomaszowski

Ognisko w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 75, w tym 33 osób z personelu i 42 uczniów (17 zakażenia aktywnych)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 7 (wychowankowie SOSW)
– liczba osób przebadanych: 137 (personel i wychowankowie SOSW)
– liczba osób w izolatorium: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 9
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 7 wychowanków w izolacji oraz 4 w kwarantannie, 1 osoba (wychowanek) w izolacji domowej w Domu Dziecka w Zwierzyńcu
1 przypadek zachorowania dotyczy ucznia, który mieszka na terenie pow. lubaczowskiego (nadzór sprawuje PSSE Lubaczów).
SOSW – zawieszona działalność w całości od 19.09.20r. do 09.10.20 r.
ZSTM w Tomaszowie Lubelskim – nauczanie zdalne dla wszystkich klas do 02.10.20 r.

Powiat włodawski

Nowe ognisko SPZOZ Włodawa na Oddziale Geriatryczny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10 ( 4 osoby personel, 6 osób pacjenci)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 12
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 0
– liczba osób przebadanych: 17
– liczba osób zaplanowanych do badań: 3
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 6

Ognisko w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11 ( w tym m.in. 3 pracowników administracyjno-gospodarczych, 1 nauczyciel, 1 osoba z kontaktu , 3 pracowników kuchni, 2 osoby z rodziny)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 80
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:7
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób w izolacji domowej: 10
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Miasto Zamość

Ognisko na Oddziale Gastroenterologii Szpitala Jana Pawła II w Zamościu – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 45
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 53 ( w tym 30 osób z personelu, 23 pacjentów)
– liczba osób zaplanowanych do badania: 13 (10 – personel, 3- pacjentów)
– liczba osób hospitalizowanych: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 5

Ognisko – Administracja szpitala Jana Pawła II w Zamościu – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9 (pracownicy administracji)
– liczba osób objętych kwarantanną: 18
– osób przebadanych: 14
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Nowe ognisko w Katolickiej Szkole Podstawowej w Zamościu – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 74
– liczba osób przebadanych: 119
– liczba osób zaplanowanych do badania: 12
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Na terenie województwa lubelskiego działa 9 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 1383 osoby.

Trzy nowe ogniska koronawirusa w woj. lubelskim. Dwa w szpitalach i jedno w szkole

(fot. WSSE, pixabay.com)

19 komentarzy

 1. Chyba coś się wam pomyliło nie ma oddziału chirurgii klatki piersiowej w szpitalu Jana Bożego. Jedyny taki oddział jest w SPasK4

 2. …a wiosną Wlodawa była powiatem wolnym od wirusa..

 3. Uwaga Uwaga znaleziono ognisko gołębi na dachu akademika politechniki, od dzisiaj wszyscy nie wychodzą z domu bo gołębie robią na głowy.

  • Zapomniałeś dodać że to ognisko z racji swojego pochodzenia zaraża ptasią kupą to znaczy grypą. Powinni wymyśle coś nowego na przykład azjatycki pomór gołębi. Przed prosiakiem albo dzikiem się ochronisz a przed gołębiem ? Mam pomysła jak to Ferdek Kiepski mówił . Przed chińskim pomorem gołębi wszyscy mają chodzić z parasolami na otwartej przestrzeni. 😀 Buhahahahaha

 4. Pytania do red. Lublin112

  Pytanie do redakcji Lublin112:

  1. czy redakcja w jakikolwiek sposob jest przymuszana do publikacji art. dotyczących covid19?

  2. czy redakcja otrzymuje w jakiejkolwiek formie gratyfikacje /korzyści/, dofinansowanie, reklamy za publikacjie art. dotyczących covid19?

  • Odpowiadamy:

   1. Absolutnie nie. Artykuły związane z tematem Covid19 są publikowane, z uwagi na spore zainteresowanie nimi czytelników. Z pewnością, gdyby ich nikt nie czytał, lub też zainteresowanie nimi byłoby znikome, nie tracilibyśmy czasu na ich opracowywanie. Jednak w ostatnim czasie i tak ograniczyliśmy ich publikowanie do minimum. Każdego dnia otrzymujemy nawet po kilkanaście wiadomości od czytelników, w których informują nas m.in. o zakażeniach w ich zakładach pracy, lub wśród znajomych oraz o innych sprawach z Covid19. Kiedyś praktycznie o każdej takiej sytuacji pisaliśmy. Obecnie przedstawiamy tylko głównie dobowe dane i ewentualnie komunikaty służb sanitarnych.

   2. Absolutnie nie. Co więcej, ani razu nie otrzymaliśmy żadnej propozycji związanej z gratyfikacją, korzyścią czy też dofinansowaniem w sprawach dotyczących Covid19. Od początku swojego istnienia postawiliśmy na niezależność, w związku z tym nie zgadzamy się nawet na korzyści ze strony urzędów w tematyce miejskiej czy też politycznej.

   Pozdrawiamy

   • Droga Redakcjo,
    Odnośnie punktu 1 – absolutnie nie ograniczajcie informacji jakie publikujecie odnośnie epidemii. Nie ukrywajcie też sygnałów od czytelników – my czytelnicy chcemy wiedzieć, co się dzieje w regionie a nie czytać tylko oficjalne informacje, które są coraz bardziej ograniczane.
    Jeśli obawiacie się, że tego tematu jest za dużo na stronie, to proponuje jeden zbiorczy artykuł dziennie, gdzie będą informacje otrzymywane od czytelników.

    P.S: zupełnie nie rozumiem tych, co czytają i komentują artykuły odnośnie Covid mimo, że ten temat ich w ogóle nie interesuje i nie wierzą w wirusa.

    • Oczywiscie. A do tego ludzie dopowiedzą resztę i mamy pewien obraz sytuacji. W obecnym czasie trzeba miarkowac ryzyko pomiędzy aktywnością a izolacją, dlatego każda taka lokalna i informacja pomaga lepiej zarządzić swoim działaniem. Np. przekladając wyjazd do klienta do Włodawy jeżeli się da. Robicie kawal dobrej roboty chociaz Panorama Libelska też ro i swoje 😉 Nikt nikogo nie zmusza żeby to czytał.

    • Dokładnie, proponuję stworzyć osobną zakładkę dot. koronawirusa. Ktoś, kto nie chce czytać tychże wiadomości, po prostu zaprzestanie.

   • Szanowna redakcjo. Rozsiewanie teorii spiskowych ma na celu osłabienie czujności społeczeństwa i olanie zaleceń. Im więcej ofiar tym grubszy bat na służbę zdrowia i rząd. Może tak da się wrócić do koryta, im gorzej tym lepiej. PO trupach do celu!

 5. W janie bozym pewnie chodzi o pulmonologie przy Herberta. Tam jest COVID. Ale oddziału chirurgii klatki piersiowej nie ma i nigdy nie było.

 6. Ja też jestem za tym żeby pisać jak najwięcej, będziemy wiedzieć gdzie pojawił się wirus i bardziej uważać. Brak informacji jest zły.

  • Ja Cię uspokoję. Wirus, był, jest i będzie, wszędzie. Nie da się po prostu przed tym ustrzec. Taki mamy klimat.

 7. Ognisko plandemii.

 8. Brat został skazany wyrokiem sądu przebywa w zakladzie karnym w Lublinie dlaczego nie mówi się o tym że tyle ludzi jest tam zarażonych czemu nikt nic o tym nie mówi o lekarzach o policjantach a o zakładach karnych wcale

Z kraju

Sport