Poniedziałek, 24 czerwca 202424/06/2024
690 680 960
690 680 960

Szpital przy al. Kraśnickiej i placówka na Ukrainie ze sprzętem do leczenia ofiar wojny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie oraz Zakarpacki Obwodowy Szpital Kliniczny w Użhorodzie na Ukrainie zakupią specjalistyczny sprzęt do leczenia chorób układu krążenia i chorób wymagających leczenia neurochirurgicznego, w szczególności ofiar konfliktów zbrojnych. Projekt przygotowany przez specjalistów z lubelskiego szpitala został wybrany spośród 115 złożonych wniosków aplikacyjnych (łącznie w ramach programu wybrano jedynie 20 projektów). Wartość inwestycji to blisko 2,9 mln euro.

– Szpital kliniczny w Użhorodzie pełni dziś ważną rolę w leczeniu rannych żołnierzy ukraińskich. Kiedy w marcu ubiegłego roku podpisywaliśmy umowę o współpracy zadeklarowałem, że nie będą to tylko słowa wsparcia, ale realna pomoc. Tak się właśnie dzieje. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń będzie cenna dla każdej ze stron – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Szpital w przy al. Kraśnickiej w Lublinie, a także placówka w Użhorodzie zakupią system obrazowania angiografii do hybrydowych operacji sercowo-naczyniowych. Partner z Ukrainy zyska także nowy sprzęt do laboratorium diagnostycznego kliniki. Obecnie wyposażenie techniczne laboratorium diagnostycznego do badań nie spełnia rosnących potrzeb szpitala w Użhorodzie w zakresie liczby testów, szybkości, dokładności i przestarzałego formatu raportowania.

Ponadto w projekcie przewidziano organizację seminarium i konferencji, które mają zapewnić wzrost wiedzy i know-how ukraińskich i polskich lekarzy w temacie operacji hybrydowych oraz chorób sercowo-naczyniowych. W ramach współpracy pomiędzy szpitalami przewidziano również działania podnoszące poziom wiedzy personelu medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia ofiar konfliktów zbrojnych u partnera polskiego oraz wiedzy personelu medycznego partnera ukraińskiego w zakresie metod leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

– Zakup nowego sprzętu i poszerzenie wiedzy lekarzy zapewni mieszkańcom Lublina i Użhorodu wyższą jakość kliniczną obu szpitali. Diagnozy będą przeprowadzane szybciej, a leczenie będzie bardziej zaawansowane technologicznie, zmniejszając dysproporcje w dostępie do opieki medycznej po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej – mówi Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Wkład własny dla placówki przy al. Kraśnickiej w wysokości 291 tys. euro zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Nowoczesny sprzęt to efekt projektu pn. „Cross-border Interaction for Modern Diagnostic & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia”, który jest realizowany w ramach programu Interreg NEXT PL-UA.

(Źródło: UMWL)

22 komentarze

  1. Nosz K! To ja rejestruje dziecko do kardiologa na początku kwietnia i termin mam na marzec 2025 a ci się będą bawić w rozwój leczenia na Ukrainie.
    Już całkiem im się w głowach pomieszało. Na kiego ch ja płacę składki w Polsce?

  2. My obywatele Polski poczekamy 2 lata na leczenie a oni będą witani od progu

  3. Macie rządy tfuska

Dodaj komentarz