Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Szesnaście Mobilnych Laboratoriów Przyszłości rusza w Polskę (wideo, zdjęcia)

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 58 w Lublinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca uruchomienia Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej, Szefową Centrum GovTech Justyną Orłowską przedstawili główne założenia projektu.

Przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej to jedna z konsekwencji epidemii COVID-19.Dlatego zmiany w zakresie adaptacji nowych technologii zachodziły nie tylko w obszarze gospodarki, ale również w sektorze oświaty. Unowocześnianie polskich szkół odbywa się w tempie dotąd niespotykanym.

– Za kwotę jednego miliarda złotych 99% szkół podstawowych wyposażonych zostało w nowoczesny sprzęt edukacyjno-technologiczny. To kluczowy element szeroko zakrojonej cyfrowej transformacji polskiej szkoły, którego budżet potwierdza znaczenie, jakie rząd przypisuje temu obszarowi – powiedział minister Przemysław Czarnek podczas inauguracji Mobilnych Laboratoriów Przyszłości.

Podkreślając znaczenie sektora oświaty, szef MEiN wskazał również na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach Polskiego Ładu: – To kwota ponad 5 miliardów złotych, zaś sama informatyzacja polskich szkół to kolejne zainwestowane kilkaset milionów złotych – powiedział minister. Dzięki tym działaniom wszystkie polskie szkoły są podłączone do szybkiego Internetu, czego nie mają dzieci w innych europejskich szkołach.

Mobilne Laboratoria Przyszłości ruszają w Polskę

Jednym z najważniejszych celów „Laboratoriów Przyszłości” jest działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce. Dzięki programowi niemal wszystkie szkoły podstawowe, a także ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały, w ciągu jednego tylko roku, wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt edukacyjno-technologiczny, taki jak drukarki 3D, gogle VR oraz mikrokontrolery, co pozwala uczniom rozwijać kompetencje przyszłości.

Szkoły, które wyposażone są w sprzęt zakupiony w ramach „Laboratoriów Przyszłości” mogą zgłaszać się do udziału w warsztatach.

16 wyposażonych w nowoczesny sprzęt busów wyrusza na drogi wszystkich województw, by poprzez organizację lekcji pokazowych w szkołach, zwiększyć dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. Edukatorzy podczas zajęć będą rozbudzać w uczniach zainteresowanie umiejętnościami, które pozwolą im wykorzystać nowe technologię w sposób zgodny z ich zainteresowaniami. Nie ma znaczenia wielkość miejscowości czy liczebność uczniów danej szkoły. Każda szkoła może zgłosić chęć udziału w warsztatach i zaprosić edukatorów na pokazowe warsztaty, które pozwolą jeszcze lepiej wykorzystywać sprzęt, którym dysponują szkoły, dzięki „Laboratoriom Przyszłości”.

Przez cały rok szkolny 2022/2023 będą odbywały warsztaty dla uczniów i nauczycieli. To rozszerzenie największego w historii polskiej edukacji projektu edukacyjno-technologicznego, wartego ponad miliard złotych.

ZGŁOŚ SWOJĄ SZKOŁĘ

„Laboratoria Przyszłości” to miejsce rozwijania talentów uczniów oraz kuźnia kadr dla nowoczesnej gospodarki

Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny. Dzięki tej wyjątkowej – nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej – inwestycji w edukację, szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Dzięki niemu uczniowie mogą rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności potrzebne na obecnym rynku pracy.

„Laboratoria Przyszłości” opierają się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w nasycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Realizację tego celu umożliwia zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wsparcie dla nauczycieli m.in. poprzez poprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach.

To lepsze przygotowanie młodzieży na wyzwania przyszłości i gotowości do pracy w zawodach, które według ekspertów jeszcze nie istnieją. W ramach „Laboratoriów Przyszłości” wnioski o dofinansowanie mogą składać niesamorządowe szkoły podstawowe. W planach jest również poszerzenie programu o szkoły ponadpodstawowe.

Ponadto, wkrótce zostanie uruchomiona dedykowana infolinia wspierająca nauczycieli rozwijających Laboratoria Przyszłości w swoich szkołach.

Partnerzy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Obecnie Instytut jest wiodącą jednostką w obszarze cyfryzacji polskiej edukacji i nauki, odpowiada m.in. za uruchomienie projektu edukacja.gov.pl. Ten innowacyjny projekt pozwoli wszystkim Polakom na dostęp do informacji o ofercie edukacyjnej i umożliwi tworzenie spersonalizowanej ścieżki nauczania.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną przez ministra edukacji i nauki. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Centrum GovTech otwiera sektor publiczny na innowacje. Łączy wszystkich, którzy chcą mierzyć się z wyzwaniem transformacji cyfrowej Polski, usprawniać efektywność działania sfery publicznej i podnosić jakość życia obywateli. Centrum współpracuje z przedsiębiorcami, urzędnikami, organizacjami pozarządowymi, innowatorami i obywatelami.

(fot. wideo MEiN\źródło MEiN)

20 komentarzy

  1. Brawo PiS jedyna słuszna partia polityczna.

  2. Czyli co jest zainstalowane w tych busach oprócz propagandy?

  3. Zamiast kupować pomoce naukowe banda darmozjadów i gawędziarzy-erotomanów będzie miała darmowe wycieczki za nasze.

  4. Kolejna żenada, stan polskiej służby zdrowia jest tragiczny a tu busy z laboratorium przyszłości, tak urzędas widzi rzeczywistość, żeby wygrać kolejene wybory .

  5. Lepiej pozostań chłopkiem roztropkiem .