Wtorek, 21 maja 202421/05/2024
690 680 960
690 680 960

Służby sanitarne zarejestrowały 6 nowych ognisk koronawirusa, w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Opolu Lubelskim, Białej Podlaskiej i Kraśniku

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie poinformowała o zarejestrowaniu kolejnych ognisk koronawirusa w regionie. Obecnie na terenie woj. lubelskiego występuje 75 aktywnych ognisk SARS-CoV-2.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim – 14 października 2020 r.:

– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 526 (40)
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną (ostatnia doba): 13663 (1628)
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 (ostatnia doba): 298 (30)
– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba): 5256 (256)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 84(4)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 2785 (112)

Ogniska epidemiczne

W minionej dobie zarejestrowano 6 nowych ognisk COVID 19:
– Centrum Medycyny Rodzinnej w Kraśniku,
– Urząd Miejski w Opolu Lubelskim,
– Szpital w Białej Podlaskiej,
– SPWSzS w Chełmie Oddział Wewnętrzny,
– Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie,
– Zamojski Szpital Niepubliczny – Oddział Chorób Wewnętrznych.

Informacja o ogniskach epidemicznych podawana jest po zakończeniu dochodzenia epidemiologicznego.

Na terenie województwa lubelskiego występuje 75 aktywnych ognisk (48 w fazie rozwojowej, 16 w fazie stabilnej, 11 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:

• 1 w powiecie tomaszowskim –1 w fazie stabilnej
• 19 w mieście Lublin, 14 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania
• 2 w powiecie kraśnickim, 2 w fazie rozwojowej
• 3 w powiecie opolskim, 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej
• 5 w powiecie puławskim, 1 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania
• 7 w powiecie łęczyńskim, 3 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania
• 6 w powiecie zamojskim, 2 w fazie rozwojowej, 4 w fazie wygaszania
• 5 w powiecie bialskim, 4 w fazie rozwojowej i 1 w fazie wygaszania
• 4 ogniska w powiecie świdnickim, 3 w fazie rozwojowej i 1 w fazie wygaszania
• 8 ognisk w powiecie włodawskim, 6 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej
• 7 ognisk w powiecie janowskim – 3 w fazie rozwojowej, 4 w fazie stabilnej
• 5 w powiecie chełmskim – 5 w fazie rozwojowej
• 3 w powiecie biłgorajskim – 3 w fazie rozwojowej

Powiat bialski

Ognisko – Chór Kościelny Międzyrzec Podlaski – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 78
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych: 7 (3 aktywne przypadki)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 3
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Miasto Biała Podlaska

Nowe ognisko – Szpital w Białej Podlaskiej- w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 78
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznych – 56
– liczba osób przebadanych: 10
– liczba osób zaplanowana do badań: w trakcie ustalania
– liczba osób, które zostały przekazane do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej – 8
– liczba osób w izolatorium – 3

Ognisko rodzinne w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie:78
– liczba osób w izolatorium: 3
– ilość osób w izolacji domowej: 8

Ognisko – PSW Biała Podlaska – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 22
– liczba osób, które zostały przekazane do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 11

Powiat biłgorajski

Ognisko – Komenda Powiatowej Policji w Biłgoraju – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 26
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko – Arion Szpitale Biłgoraj – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 10
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu -1
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko – Arion Szpitale Biłgoraj – Izba przyjęć – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 29
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Miasto Chełm

Nowe ognisko – SPWSzS w Chełmie Oddział Wewnętrzny – w fazie rozwojowej
– Liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 10
– Ilość osób na kwarantannie: w trakcie ustalania
– ilość osób objętych nadzorem: w trakcie ustalania
– Liczba osób, hospitalizowanych: 4
– ilość osób w izolacji domowej: 6
– ilość osób w izolatorium: 0
– ilość zgonów: 0
– ilość ozdrowieńców:0

Ognisko – Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 37
– ilość osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie w fazie rozwojowej
– Liczba osób potwierdzonych w ognisku ogółem: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 62
– liczba osób objętych nadzorem: 10
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 2

Ognisko – SPWSzS w Chełmie – Oddział Kardiologii – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 5

Ognisko – SPWSzS w Chełmie – SOR – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 8
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 0
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba ozdrowieńców: 1

Powiat janowski

Ognisko – Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 36
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko – SPZOZ Janów Lubelski – Oddział administracji – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 35
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 0
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób hospitalizowanych:0

Ognisko w SPZOZ Janów Lubelski na Oddziale dziecięcym – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko w Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 31
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób hospitalizowanych:0
– liczba ozdrowieńców:1

Ognisko w SPZOZ w Janowie Lubelskim na Oddziale Wewnętrznym – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 21
– liczba osób poddanych kwarantannie: 40
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 0
– liczba osób w izolacji domowej: 18
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 30
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 19
– liczba osób poddanych kwarantannie: 45
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba ozdrowieńców:11

Powiat kraśnicki

Nowe ognisko – Centrum Medycyny Rodzinnej w Kraśniku – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 1
– liczba osób zaplanowanych do badań: w trakcie ustalania
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – SPZOZ w Kraśniku na Oddziale Chorób Wewnętrznych – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 21
– liczba osób poddanych kwarantannie: 57
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 7
– liczba osób w izolacji domowej: 14

Miasto Lublin

Nowe ognisko – w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Szpital Neuropsychiatryczny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 35
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– liczba osób w hospitalizacji: 0
– ilość osób w izolatorium: 0
– ilość ozdrowieńców: 0
– liczba zgonów: 0

Ognisko w Domu Pomocy przy ul. Archidiakońska w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 7
– liczba osób hospitalizowanych: 3
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– ilość zgonów: 1
– liczba ozdrowieńców: 4

Ognisko w ZOL SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 7
– liczba zgonów: 1
– liczba osób w izolatorium: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– ilość hospitalizowanych: 1

Ognisko na Oddziale Nefrologii SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 13
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji w domu: 2
– liczba osób w hospitalizacji: 0
– liczba zgonów: 2

Ognisko domowe w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 25
– liczba osób w hospitalizacji: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko na Oddziale Chorób Płuc SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 21
– liczba osób poddanych kwarantannie: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 13
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– ozdrowieńcy – 1

Ognisko w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – Oddział Onkologii Klinicznej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10
– liczba osób poddanych kwarantannie: 12
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– ilość zgonów: 1

Ognisko na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK 4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba osób w hospitalizacji: 1

Ognisko w ZOL Nr 3 SPSW im. Jana Bożego w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 27
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób w izolacji w domu: 10
– liczba osób w hospitalizacji: 11
– liczba ozdrowieńców: 5
– liczba zgonów: 0

Ognisko w Oddziale Rehabilitacji SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 30
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 17
– liczba osób w hospitalizacji: w trakcie ustalania
– liczba zgonów: 0

Ognisko w Przychodni Przyszpitalnej SPSK1 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób w izolacji w domu: 2
– liczba osób w hospitalizacji: 1
– liczba zgonów: 0

Ognisko w Oddziale Ogólny Psychiatryczny IV Szpital Neuropsychiatryczny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 1
– liczba osób w izolacji w domu: 5
– liczba osób w hospitalizacji: 1
– liczba zgonów: 0

Ognisko w Klinice Chorób Wewnętrznych SPSK1- ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji w domu: 0
– liczba osób w hospitalizacji: 6

Ognisko – w Oddział Rehabilitacji IMW – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób przebadanych: 30
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba osób w hospitalizacji: 4

Ognisko- w Hematoonkologii i Transplantologii SPSK 1 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3 personel
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– liczba osób przebadanych: 19
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko- w Oddziale Ginekologii Zachowawczej SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób przebadanych: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 1
– liczba osób w hospitalizacji: 1

Ognisko- w Oddziale Ginekologii Operacyjnej SPSK4 – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób w izolacji w domu: 1
– liczba osób w hospitalizacji: 1

Ognisko – w ZOL Nr 2 SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 3
– liczba osób w izolacji w domu: 3
– ilość ozdrowieńców: 1

Ognisko- w Oddziale Internistycznym SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób w izolacji w domu: 2
– liczba osób w hospitalizacji: 2

Powiat łęczyński

Ognisko – Zgromadzenie Modlitewne Wspólnota Jana Chrzciciela – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku : 4
– liczba osób poddanych kwarantannie : 9
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Ognisko – Drużyna Piłkarska „Błękit” Cyców – w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba ozdrowieńców: 2

Ognisko – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób poddanych kwarantannie: 22
– liczba osób w izolacji domowej: 9
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko ZOL w Puchaczowie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 37
– liczba osób poddanych kwarantannie: 69
– liczba osób w izolacji domowej: 11
– liczba osób hospitalizowanych: 22
– liczba zgonów: 4

Ognisko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 5
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba ozdrowieńców: 8

Ognisko Stacja Dializ w Łęcznej w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku 5
– liczba osób w kwarantannie: 15
– liczba osób hospitalizowanych: 5
– liczba osób w izolacji domowej: 0

Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 116
– liczba osób poddanych kwarantannie: 565
– liczba osób w izolacji domowej: 82
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba ozdrowieńców: 34

Powiat opolski

Nowe ognisko – Urząd Miejski w Opolu Lubelskim- w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 9
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 0
– liczba osób przebadanych:5
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych : 0

Ognisko – Szkoła Podstawowa w Chodlu- w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób poddanych kwarantannie: 69
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 9
– liczba osób w izolacji domowej: 3
– liczba osób hospitalizowanych : 0

Ognisko w Szpitalu w Poniatowej – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15
– liczba osób poddanych kwarantannie: 60
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 29
– liczba osób w izolacji domowej: 9
– liczba osób hospitalizowanych : 5

Powiat puławski

Ognisko – SPZOZ w Puławach – Oddział Zakaźny – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób na kwarantannie: 9
– liczba osób w nadzorze: 5

Ognisko rodzinne w Puławach – faza stabilna
– liczba osób potwierdzonych: 10
– liczba osób w izolacji domowej: 4
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób na kwarantannie: 20
– liczba osób w nadzorze: 8
– liczba ozdrowieńców:2

Oddział OIOM w SPZOZ Puławy – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 5
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób na kwarantannie: 40
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 16

Ognisko w SPZOZ w Puławach na Oddziale Wewnętrznym – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych: 24
– liczba osób w izolacji domowej: 7
– liczba osób hospitalizowanych: 8
– liczba osób na kwarantannie: 4
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 39
– liczba ozdrowieńców: 9

Ognisko – SPZOZ w Puławach na Oddziale Urologii – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 25
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 17
– liczba osób przekazanych do szpitali: 1
– liczba osób w izolacji domowej – 10

Powiat świdnicki

Ognisko – SPZOZ w Świdniku Oddział Wewnętrzny i Chirurgia- w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 27
– liczba osób przekazanych do szpitali: 2
– liczba osób w izolacji domowej:4

Ognisko – Supermarket Stokrotka – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 32
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób na izolacji domowej: 5

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
– liczba osób w kwarantannie: 150
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba ozdrowieńców: 3

Ognisko – WSK PZL Świdnik – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 13
– liczba osób poddanych kwarantannie: 65
– ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym:0
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób na izolacji domowej:13

Powiat tomaszowski

Ognisko – Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 2
– liczba osób poddanych kwarantannie: 6
– inne osoby z kontaktu poza zakładem pracy poddane kwarantannie: 6
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 7
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Powiat włodawski

Ognisko – Oddział Dzienny Psychogeriatryczny i Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – SP ZOZ Włodawa – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób na kwarantannie: 53
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– liczba osób na kwarantannie: 483
– liczba osób na nadzorze epidemiologicznym: 8
– liczba osób hospitalizowanych:0
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 32
– liczba osób z kontaktu – 31
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym – 46
– liczba osób, które zostały przekazane do szpitali – 25
– liczba osób w izolacji domowej –6
– liczba osób w izolatorium: 1

Ognisko – Urząd Gminy Włodawa – w fazie rozwojowej
– Liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3
– Liczba osób z kontaktu – 9
– Liczba osób na nadzorze epidemiologicznym – 0
– Liczba osób, które zostały przekazane do szpitali – 0
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Ognisko – Hospicjum we Włodawie – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8
– liczba osób poddanych kwarantannie: 12
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:18
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 2

Ognisko w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4
– liczba osób poddanych kwarantannie: 44
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:0
– liczba osób w izolacji domowej: 2
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Ognisko w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 14
– liczba osób poddanych kwarantannie: 54
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba ozdrowieńców: 9

Ognisko SPZOZ Włodawa na Oddziale Geriatryczny – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 24
– liczba osób poddanych kwarantannie: 59
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 33
– liczba osób w izolacji domowej: 12
– liczba osób hospitalizowanych: 8
– liczba osób w izolatorium: 4

Miasto Zamość

Ognisko w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym – Ortopedyczna Izba Przyjęć – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 17
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 14

Nowe ognisko – Zamojski Szpital Niepubliczny Oddział Chorób Wewnętrznych- w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie:35
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 0
– liczba osób przebadanych: 9
– liczba osób zaplanowanych do badania: 30
– liczba osób przekazanych do szpitali: 3
– liczba osób w izolacji domowej – 6

Ognisko na Oddziale Gastroenterologii Szpitala Jana Pawła II w Zamościu – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 19
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 45
– liczba osób hospitalizowanych: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 13

Ognisko – Administracja szpitala Jana Pawła II w Zamościu – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10 (4 aktywnych)
– liczba osób objętych kwarantanną: 14
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Ognisko w Katolickiej Szkole Podstawowej w Zamościu – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8 (3 aktywne przypadki)
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 16
– liczba osób przebadanych: 131
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Powiat zamojski

Ognisko – Sklep meblowy JOBON w Zwierzyńcu – faza rozwojowa
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 15
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 235
– liczba osób przekazanych do szpitali: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 15

Na terenie województwa lubelskiego działa 11 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 1581 osób.

Służby sanitarne zarejestrowały 6 nowych ognisk koronawirusa, w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Opolu Lubelskim, Białej Podlaskiej i Kraśniku

Służby sanitarne zarejestrowały 6 nowych ognisk koronawirusa, w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Opolu Lubelskim, Białej Podlaskiej i Kraśniku

(fot. WSSE, WOT)

29 komentarzy

 1. A dlaczego co ludzie na tym foto, medycy chyba, mają takie stroje? Kombinezony, gogle, maski?
  Nie wystarczy im taka maseczka, chustka lub kawałek plexi, co to nam władza każe nosić?

 2. droga redakcjo, czyżby nie macie informacji o ognisku z przedszkola w Piaskach. Rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola znajdują się na kwarantannie!

 3. Szpital Wojskowy był… i nie ma? Cudowne ozdrowienia? Może Czarnek ich wyleczył samą swoją obecnością… jeszcze nawet błogosławiony nie jest a już CUDA SIĘ DZIEJĄ!

 4. NOTO PIĘKNIE. Rekord goni rekord. Ale to będziesz jeszcze potrójna liczba za około 10dni dzięki tym POPARANCOM z parad anty maseczkowych. Za chwilę będzie tutaj scenariusz Lombardyjski…… Ale co niektórzy już strasza że on się przemieni w POLSKI. Tak ,my Polacy wkoncu będziemy w czymś najlepsi…..! Dzięki naszym rodakom którzy nie chcą się stosować do wymogów sanitarnych! Będziemy umierać w domach…..
  Drugi LOCKDOWN jest nieunikniony. Kazdy kto dziś w to wątpi jest durniem. ŻADEN polityk prawdy teraz nie powie. Tak samo zresztą jak przed wyborami i później były twierdzenia że wirus jest odwodzie etc.

  • Popapraniec to jesteś ty skoro uważasz że można się zarazić na wolnym powietrzu.

   • a co zmieniłeś już zdanie – specjalisto czy wyedukowałeś się na jakimś forum internetowym w końcu ? Jeżeli uważasz że nie można to spytaj swoich współtowarzyszy z sobotniego happeningu jak się czują oni i ich bliscy !

   • mario jest specjalistą-proszę tego nie podważać, on nie jednego juz psa wytresował…On sam jeden wykrył spisek, czy ktoś inny tego dokonał? Brawo mario, brawo!

  • Masz taki sam sezon grypowy jak co roku, a jak się tak boisz to fobie się leczy, nie zakrywa maseczką.

   • sprawdź najpierw ilość zakażeń i zgonów na grypę w sezonie 2019/20 a następnie napisz rzetelną informację raz jeszcze bo później twoi znajomi będą z mario na czele będą przytaczać twoje wypociny

 5. Jest 6,5tys zakażeń.

 6. A przedszkola w piaskach dalej nie ma a ognisko jest od soboty ..

 7. Mam wrażenie że nie ma powiatu lubelskiego tylko samo miasto Lublin. A słyszałam o kwarantannie dzieci w przedszkolu w Garbowie

  • A ja słyszałem że po zamknięciu kardiochirurgi umrą wszyscy pacjenci wymagający zabiegów operacyjnych. Jak myślisz która informacja doprowadzi do ludobójstwa ?

   • Niuniek, jak masz jaja to idź na miasto i wyliż wszystkie klamki w okolicy. Jak twierdzisz, że nie ma się czego bać to do dzieła, udowodnij nam jakim jesteś gierojem

    • Po co mam lizać klamki lebiego. Wony człowiek nie musi lizać klamek bo jaki patus uważa to za symbol odwagi. Ale jesteś ciemniakiem z kompleksami aż mi miło. Idź już lepiej płakać do konta w kagańcu bo tyle ci pozostało po tych odważnych tezach.