Środa, 29 maja 202429/05/2024
690 680 960
690 680 960

Remont sieci sanitarnej na ul. Tumidajskiego. Będą utrudnienia w ruchu

W najbliższy wtorek kierowców czekają utrudnienia w ruchu na ul. Tumidajskiego. Będą tam prowadzone prace przy fragmencie sieci sanitarnej.

W najbliższy wtorek na ul. Tumidajskiego pojawią się utrudnienia w ruchu w związku z bezrozkopowymi robotami remontowymi fragmentu sieci sanitarnej.

Prace będą prowadzone od godziny 8:00 do godzin popołudniowych. Obszar robót obejmuje odcinek ul. Tumidajskiego w rejonie budynków 4, 6 i 8. Ulica Kazimierza Tumidajskiego będzie zawężona do jednego pasa w rejonie wyjazdu z parkingu znajdującego się miedzy blokami nr 4 i 8. Na parkingu między blokami 4 i 8 połowa miejsc postojowych będzie wyłączona z użytkowania ze względu na konieczny technologicznie postój sprzętu wykonawcy, o czym będzie informować ustawiony znak zakaz postoju i zatrzymywania, z odpowiednią tabliczką określającą datę obowiązywania.

Pojawią się także utrudnienia dla pieszych i rowerzystów, w postaci wygrodzonych zaporami lub oznakowanych pachołkami drogowymi, węży do pompowania wody lub nieczystości, które mogą się czasowo pojawić na chodnikach, ale także na ścieżkach gruntowych, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty. Prace prowadzić będzie MPWIK Sp. z o.o. w Lublinie

(fot. lublin112.pl)

Komentarze wyłączone

Wiadomości z info112