Czwartek, 22 lutego 202422/02/2024
690 680 960
690 680 960

Polski Czerwony Krzyż pomaga w walce z koronawirusem (zdjęcia)

Od ponad stu lat Polski Czerwony Krzyż jest wszędzie tam, gdzie pojawia się ludzkie nieszczęście i potrzeba pomocy. Nie inaczej dzieje się w czasie, gdy wszystkich nas dotyczy zagrożenie COVID-19.

Lubelski Oddział Okręgowy PCK podejmuje szereg działań, aby w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie, pomoc dotarła do każdej osoby potrzebującej. Zasięg działań PCK obejmuje całe woj. lubelskie.

Szczególną troską obejmowane są osoby chore, starsze, które niejednokrotnie pozostają same w swoich domach, a w obliczu epidemii szczególnie nie mogą utrzymywać kontaktów towarzyskich. To właśnie do ich domów każdego dnia przychodzi ponad 700 opiekunek Polskiego Czerwonego Krzyża, które niosą pomoc, zapewniają niezbędne zakupy spożywcze, dbają o higienę i bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dotrzymują towarzystwa, upewniają się, że ich stan zdrowia nie wymaga konsultacji lekarskiej. Swoją pomocą obejmują ponad 2 tys. podopiecznych.

Lubelski Oddział Okręgowy PCK w dalszym ciągu podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić opiekunkom tak trudno dostępne na rynku środki ochrony, tj. przede wszystkim płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, itp. Opiekunki PCK nieustannie prowadzą też działania edukacyjne wśród swoich podopiecznych, mające na celu uświadomienie podstawowych zasad dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób w czasie epidemii, m.in. poprzez rozmowy czy dystrybucję ulotek przygotowanych przez PCK.

Pomimo zagrożenia epidemiologicznego, przy większości oddziałów rejonowych PCK nieprzerwanie działają bezpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów. Pracownicy i wolontariusze PCK pozostają w stałym kontakcie z seniorami, którzy na co dzień korzystają z oferty 15 Klubów Seniora CZAS PCK, a teraz z przyczyn oczywistych muszą pozostać w domach.

PCK uruchomiło ogólnowojewódzką akcję pn. „Przepis na pomoc”, w ramach której wolontariusze i Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK dzwonią lub wysyłają SMS-y do seniorów, aby z nimi porozmawiać i dowiedzieć się, czego potrzebują. W razie potrzeby, oferujemy pomoc w zrobieniu zakupów, dostarczeniu leków, wyprowadzeniu psa, wysyłce korespondencji.

Prowadzone są internetowe grupy wsparcia, m.in. dla seniorów z Radzynia Podlaskiego, Opola Lubelskiego i Kraśnika. Część zajęć w ramach klubów Seniora prowadzona jest online, dzięki czemu osoby starsze mogą choćby wirtualnie pozostać w kontakcie z innymi, ale także poćwiczyć z instruktorem fitness, czy wziąć udział w zajęciach językowych lub warsztatach online.

Prowadzone są telefoniczne i internetowe konsultacje psychologiczne i dietetyczne dla osób starszych. W Lublinie, Opolu Lubelskim i Kraśniku działają mobilne biblioteki – wolontariusze dostarczają pod drzwi wybrane przez seniorów książki i gry planszowe. W związku z sytuacją epidemiologiczną PCK uruchomiło telefoniczną linię wsparcia psychologicznego (22 230 22 07). Funkcjonuje ona codziennie w godzinach 10:00-22:00. Dyżury pełnią psycholodzy-wolontariusze. Działania linii wsparcia obejmują pierwszą pomoc psychologiczną, psychoedukację, rozmowę psychologiczną. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie zajęć online dla młodzieży zrzeszonej w Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, która bierze udział w projekcie przygotowującym ich do działalności wolontariackiej.

Poszczególne oddziały rejonowe PCK, m.in. w Chełmie, Biłgoraju, Włodawie i Lubartowie, a także Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK organizują zbiórki krwi, które mają na celu uzupełnienie zapasów tego drogocennego płynu w oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie woj. lubelskiego.

W kilku oddziałach PCK prowadzone są akcje szycia maseczek ochronnych – zarówno na potrzeby własne, jak i innych instytucji i osób. W akcję jako wolontariusze chętnie włączają się seniorzy oraz młodzież, Społeczni Instruktorzy PCK.

Nieustannie trwa także dystrybucja żywności wśród najuboższych mieszkańców naszego województwa. Przykładowo, pracownicy i wolontariusze PCK, w tym członkowie Grupy Pomocy Humanitarnej PCK, we współpracy z harcerzami, strażą miejską, MOPS oraz wojskiem obrony terytorialnej przygotowali i przekazali paczki żywnościowe dla ponad 1000 mieszkańców Białej Podlaskiej. Na bieżąco trwa wydawanie żywności dla osób potrzebujących w Lublinie oraz w poszczególnych oddziałach rejonowych PCK.

Przy współpracy z odpowiednimi służbami, żywność dostarczana jest także do osób, które przebywają w kwarantannie domowej. Pomoc żywnościowa dociera też do schronisk dla osób bezdomnych, np. w Lublinie, Chełmie czy Radzyniu Podlaskim. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa z pomocy PCK w województwie lubelskim korzysta 34 000 osób potrzebujących wsparcia. Przed świętami Wielkiej Nocy specjalnie przygotowane paczki trafiły do blisko 1 000 osób.

W najbliższych dniach do placówek służby zdrowia w całym województwie trafi 2 000 litrów płynu do dezynfekcji pozyskanego we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz słodycze. Wartość pomocy udzielonej przez firmy i instytucje to ponad 400 000 zł.

PCK uruchomiło zbiórkę pieniędzy. Osoby i firmy, które chcą wesprzeć wszystkie działania Polskie Czerwonego Krzyża działania proszone są o dokonywanie wpłat na konto Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK: 79 1160 2202 0000 0002 4987 5844 z dopiskiem „Koronawirus”.

Osoby potrzebujące pomocy, jak i te które chciałyby ją przekazać, proszone są o kontakt pod numerem: 81 532 08 27 lub z dowolnym oddziałem rejonowym PCK.

Polski Czerwony Krzyż pomaga w walce z koronawirusem (zdjęcia)

Polski Czerwony Krzyż pomaga w walce z koronawirusem (zdjęcia)

(fot. PCK)

Jeden komentarz

  1. No jak *** (ta co zasiada w wyimaginowanej wspólnocie) ma już komplet ubrań i nie ma już sezonu na jabłka to mogą pomóc gorszemu sortu. Ludzkie pany.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo