Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Podpisano pierwsze umowy dla planowanej linii kolejowej do Łęcznej i modernizacji szlaku do Włodawy

Ruszają prace przy trzech projektach w ramach przedsięwzięcia o nazwie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. W pierwszej kolejności mają zostać opracowane wstępne studia planistyczno-prognostyczne dla celów projektowych.

W piątek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały podpisane trzy umowy na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego do realizacji w ramach Programu Kolej+. Chodzi o budowę linii kolejowej z Lublina do Łęcznej i Bogdanki, rewitalizację szlaku kolejowego z Chełma do Włodawy oraz prace na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada. Łączny koszt wykonania dokumentacji dla tych zadań wynosi blisko 2,7 mln złotych.

W wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu firmy Databout Tomasz Skowroński. Jak tłumaczył Michał Mulawa, rewolucja kolejowa na Lubelszczyźnie jest długim procesem, ale władze województwa są przekonane, że kluczowe projekty dotyczące infrastruktury i transportu kolejowego uda się zrealizować do 2030 roku.

Założeniem Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej jest utworzenie lub usprawnienie połączeń kolejowych do miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 10 tysięcy z miastami wojewódzkimi. Dofinansowanie na ten cel ze środków wynosi do 85%. Pozostałą część stanowić będą środki własne samorządów. Ogólnopolski budżet Programu Kolej+ wynosi 5,6 mld zł. Województwo Lubelskie zgłosiło do PKP Polskie Linie Kolejowe pięć projektów o łącznej wartości około 3 mld zł.

– Nie boimy się wyzwań. Kolej była, jest i będzie podstawowym środkiem transportu. Dzisiaj musimy wsiąść do pociągu, który jedzie pod hasłem „nowoczesna, szybka i niskoemisyjna kolej” – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Jeżeli chodzi o budowę połączenia kolejowego z Lublina do Łęcznej i kopalni w Bogdance, to zasadniczym celem projektu jest zapewnienie połączenia kolejowego obu miast. Odcinek do Bogdanki umożliwi też dowożenie pracowników kopalni węgla. Nowa linia ma też służyć przewozom towarowym na potrzeby zakładów zlokalizowanych w jej sąsiedztwie. Z kolei rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa ma się przyczynić do usprawnienia połączenia kolejowego z Włodawą. W tym celu dobudowany zostanie odcinek linii z Orchówka do centrum Włodawy. Przewidziano też budowę kilku nowych przystanków na dotychczasowym odcinku linii.

Modernizacja linii kolejowej od Rejowca przez Zawadę do Szopinka koło Zamościa ma na celu poprawę parametrów szlaku kolejowego, a co się z tym wiąże, zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu pociągów. Zbudowana zostanie także łącznica omijająca stację Zawada, co pozwoli na eliminację zmiany kierunku jazdy pociągu a tym samym skróci czas ich przejazdu. Ponadto poprawiony zostanie standard obsługi pasażerów dzięki modernizacji infrastruktury związanej z obsługą podróżnych, w tym niepełnosprawnych.

Władze województwa planują jeszcze dwie duże inwestycje kolejowe w naszym regionie. Chodzi o budowę linii z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja wraz z dobudową brakującego odcinka linii kolejowej w Kraśniku, a także elektryfikację linii kolejowej z Lublina przez Lubartów i Parczew do Łukowa. Obecnie projekty te przeszły przez I etap kwalifikacji. W II etapie będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Podpisano pierwsze umowy dla planowanej linii kolejowej do Łęcznej i modernizacji szlaku do Włodawy

Podpisano pierwsze umowy dla planowanej linii kolejowej do Łęcznej i modernizacji szlaku do Włodawy

Podpisano pierwsze umowy dla planowanej linii kolejowej do Łęcznej i modernizacji szlaku do Włodawy

Podpisano pierwsze umowy dla planowanej linii kolejowej do Łęcznej i modernizacji szlaku do Włodawy

Podpisano pierwsze umowy dla planowanej linii kolejowej do Łęcznej i modernizacji szlaku do Włodawy

(fot. UMWL)

5 komentarzy

 1. wreszcie konkrety (?) :)

  Pozwolę sobie na cytat Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Michał Mulawy:
  (…) rewolucja kolejowa na Lubelszczyźnie jest długim procesem, ale władze województwa są przekonane, że kluczowe projekty dotyczące infrastruktury i transportu kolejowego uda się zrealizować do 2030 roku (…)

  Może nie pytajcie już więcej kiedy skończą się remonty wiaduktów kolejowych.
  I jeszcze jedno…
  Ten rok 2030 to tylko na zasadzie przekonania, że uda się zrealizować 🙂

 2. Może i te trzy wiadukty w Lublinie dokończą do 2030 roku.

 3. Z naszych podatków czyli z pieniędzy które mi i Tobie odebrano wybudowano kawałek toru ze Stacji Świdnik do Lotniska Świdnik LUZ za Astronomiczną kwotę 30 mln zł . Odcinek nie jest wykorzystywany nawet w 10 % . Zamiast położyć kawałek toru po płaskiej powierzchni to nabudowano betonowych wiaduktów za 30 mln .Jest to przykład że jak buduje Lubelska władza to kosztuje to 10 razy więcej i nigdy nie jest przemyślane . Podobny obecny przykład to dworzec PKS- u w Lublinie za 300 mln . Znajomy powiedział mi że normalnie Lubelska Sitwa tej kasy by nie mogła ruszyć ale przy tak wysokiej kwocie dostaną ją od głównego wykonawcy jako prowizję …

 4. główny inspirator nie załapał się na taką imprezę

 5. Tylko konfederacja Korwin zlikwiduje lewackie aferalne koryto unijne PLANdemiczne ,uniosocjalizm, antypolski przemysł Holocaust profesor Norman Filkenstein