Piątek, 17 maja 202417/05/2024
690 680 960
690 680 960

Osiem osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy lubelskiej delegatury CBA

Funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie kraju osiem osób. Działania CBA prowadzone były także w Lublinie.

Funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie śledztwo w sprawie powoływania się w 2018 roku na wpływy w organach władzy publicznej. Agenci CBA zatrzymali osiem osób, a prokurator przedstawił im zarzuty płatnej protekcji.

Grupa 8 osób została zatrzymana na terenie Warszawy, Skarżyska-Kamiennej, Lublina, Gdańska, Sopotu, Krakowa, Tarnowa, a następnie przeprowadzono z nimi szereg przeszukań, w trakcie których zabezpieczono materiał dowodowy celem wykorzystania w toku dalszych czynności procesowych.

– Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, zwłaszcza w: Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Urzędzie Miasta Kraków, a także u Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze. W zamian za łapówki obiecywali załatwienie pracy bądź kontraktów. Zgromadzone w tej sprawie dowody wskazują, że kwota udzielonych łapówek przekroczyła 70 tys. zł. Natomiast wysokość żądanych korzyści majątkowych wynosiła 5% od wielomilionowych kontraktów – informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Zatrzymani usłyszeli już w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji. Planowane są kolejne czynności.

(fot. CBA)

4 komentarze

  1. No tak.koleine kozly ofiarne w kolejne politycznej rozgrywce

    • Tak męczennicy. Bo służby z prokuraturą nie mają co robić tylko niewinnych zatrzymywać. Cała ta opinia o zatrzymaniach o charakterze politycznym to gra wykreowana na potrzeby walki z rządem.

  2. „kwota udzielonych łapówek przekroczyła 70 tys. zł. Natomiast wysokość żądanych korzyści majątkowych wynosiła 5% od wielomilionowych kontraktów” – czyli skąd wiadomo, że to łapówka? Może to była pro forma by zacząć działać no i prowizja od kontraktu ustalona pomiędzy stronami?