Poniedziałek, 20 maja 202420/05/2024
690 680 960
690 680 960

Niebawem ruszy kolejny spis powszechny. Tym razem udział w nim będzie obowiązkowy dla wszystkich

Płeć, wiek, stan cywilny, status aktywności zawodowej, wykonywany zawód, rodzaje pobieranych świadczeń, wykształcenie, liczba osób w mieszkaniu – to tylko część pytań, na jakie trzeba będzie odpowiedzieć w trakcie Powszechnego spisu Ludności i Mieszkań. Ruszy on wiosną.

Trwają przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Rozpocznie się on wraz z początkiem kwietnia i potrwa do 30 czerwca. Podobnie jak zakończony niedawno Powszechny Spis Rolny, jest on również przeprowadzany co 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny. Tym razem jednak dotyczy on nie tylko rolników, lecz wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Obowiązkiem spisowym objęte są osoby fizyczne zarówno stale zamieszkałe jak też czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski. Spis obejmie również osoby nie posiadające miejsca zamieszkania, czyli bezdomnych. Spisywane będą też mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Celem przeprowadzenia Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań jest dostarczenie urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych jak też danych o ich warunkach mieszkaniowych. Obecnie w poszczególnych gminach prowadzony jest nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w wieku pow. 18 lat, powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do głównych zadań rachmistrza spisowego będzie należało przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych z mieszkańcami, w trakcie których mają zbierać dane niezbędne do realizacji spisu.

(fot. pixabay.com – zdjęcie ilustracyjne)

33 komentarze

  1. Liczba zakażeń zmalała? będziemy roznosić po klamkach w mieszkaniach nowe dawki?

  2. Niezidiociały mimo bulu

    Inwentaryzacja zasobów przed „przekazaniem” nowemu zarządcy ze wzgórz Golan ?????? Chcą wiedzieć cz to już czy jeszcze poczekać .!!

  3. trzeba spisać mienie do przejęcia i niewolników spisać i kaganiec maseczkowy z twarzy na szyję założyć

  4. US wie o każdej transakcji nieruchomości, wie o każdym złożonym PIT, są urzędy stanu cywilnego, po co ta biurokracja? policzyć chcą tych co ich ufo porwało, zaginęli, a może migrację z afryki chcą policzyć tylko jak, przegrody miast będą robić i przeszukania dom po domu jak za okupacji? Biurokratyczne *** kwitnie w ramach ukochanej UE, która przejada nasze pieniędze!!!

  5. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta aby przeprowadzic spis ludności w całym państwie…. Widać przez 2 tyś lat nic się nie zmieniło. Nowe idzie?

  6. totalna inwigilacja

  7. o stanie gospodarczym to bez spisu można powiedzieć w jednym słowie – ruina.