Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto Lublin przypomina: „Z końcem roku mija czas na wymianę licencji taxi”

Miasto Lublin przypomina, że przedsiębiorcy świadczący usługi przewozu osób taksówką, do końca tego roku mają czas na wymianę licencji udzielonych przed 1 stycznia 2020 r. Po 31 grudnia br. dokumenty te stracą ważność.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami licencje na przewóz osób taksówką wydane przed 2020 rokiem stracą ważność z początkiem przyszłego roku. Przypominamy o obowiązku ich wymiany i jednocześnie prosimy o nieodkładanie wizyty w Urzędzie na ostatnie tygodnie roku. Zapewni to sprawną obsługę wniosków – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Konieczność wymiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wynika ze zmiany przepisów ustawowych. Nowe regulacje zniosły obowiązek posiadania licencji na każdy samochód, którym świadczone są usługi przewozu osób. Zamiast tego przedsiębiorcy wydawany jest jeden dokument, od którego sporządzane są wypisy w liczbie nie większej niż ilość pojazdów określona w złożonym przez niego wniosku. W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania dokumentów wydanych przed 1 stycznia 2020 r. do nowych przepisów.

Miasto przypomina, że przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie licencji na przewóz osób taksówką lub o dostosowanie posiadanej licencji do obowiązujących przepisów, powinni dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, m.in. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób, które będą wykonywać przewozy. Wykaz niezbędnych załączników znajduje się, m.in. we wzorach wniosków.

Wniosek o dostosowanie do obowiązujących przepisów licencji na przewóz osób taksówką wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Czechowskiej 19A, w poniedziałki od 9.15 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.45 do 14.30.

Więcej informacji w zakresie licencji na przewóz osób można uzyskać pod linkiem, osobiście w Wydziale Komunikacji (pok. nr 51) lub pod numerem telefonu 81 466 32 13.

(fot. lublin112.pl)

4 komentarze

  1. Ciekawe czy wydadzą je tym Zambijczykom i innym podobnym z Bolta co nagminnie robią wypadki na skrzyżowaniach.

  2. I tak nikt to nie sprawdza. Sprawdzają tych uczciwych bo z nich mogą zdzierać bez karnie.

Wiadomości z info112