Wtorek, 18 czerwca 202418/06/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto Lublin bierze się za inwentaryzację azbestu

Wydział Ochrony Środowiska poinformował, że w maju br. przystąpi do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Lublin.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w okresie maj – wrzesień 2024 r. przez pracowników Zakładu Analiz Środowiskowych Eko – precyzja Paweł Czupryn w ramach umowy podpisanej z Gminą Lublin. Dzięki temu powstanie aktualna, szczegółowa i kompletna baza danych o ilości azbestu znajdującego się na terenie naszego Miasta. Przypominamy, że ostatnia inwentaryzacja była przeprowadzona w 2018 r.

Konieczność opracowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Jest także jednym z działań, służących osiągnięciu celów zaplanowanych w dokumentach strategicznych. Posiadanie aktualnych danych jest również niezbędne dla sprawnego monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Lublin.

Mając na uwadze sprawne i dokładne przeprowadzanie wspomnianych prac, urzędnicy zwracają się do mieszkańców Miasta Lublin z prośbą o udzielenie informacji na temat miejsc występowania materiałów zawierających azbest znajdujących się na posesjach osobom przeprowadzającym prace inwentaryzacyjne z Zakładu Analiz Środowiskowych Eko – precyzja Paweł Czupryn. Osoby te będą zobowiązane okazać pismo z Urzędu Miasta Lublin informujące o prowadzonych pracach ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby sporządzającej inwentaryzację.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji ww. zadania należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 81 466 26 09 lub 81 466 26 10.

(Źródło: UM Lublin)

Autor: redakcja

5 komentarzy

  1. A lubelskie wodociągi spisali?

  2. Miasto Lublin, co to za twór?

  3. Od dwóch lat czekam na odbiór eternitu i cisza

  4. eternitu jak nie ruszać to nie jest szkodliwy

Dodaj komentarz