Wtorek, 18 czerwca 202418/06/2024
690 680 960
690 680 960

Kultowy, choć już podstarzały gmach Biblioteki Głównej UMCS przechodzi modernizację. Trochę poczekamy na jego ponowne otwarcie…

Wykonawcą przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie z wewnętrznym układem komunikacyjnym, śmietnikiem i niezbędną infrastrukturą” jest warszawska firma Warbud S.A. Planowany termin zakończenia modernizacji obiektu to grudzień 2025 roku. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 70 mln zł.

Od 1968 roku Biblioteka mieści się w obiekcie przy ul. Radziszewskiego 11. Zespół budynków Biblioteki Głównej usytuowany jest w centrum kampusu uniwersyteckiego, dawno już wkomponował się w otaczający krajobraz i stanowi dziś jego nieodłączny element. Za półtora roku będziemy mogli podziwiać unowocześniony gmach po modernizacji.

– 28 marca br. została podpisana umowa na przebudowę budynku Biblioteki Głównej UMCS z wykonawcą – firmą Warbud S.A. – informuje rzecznik prasowy Uczelni Aneta Adamska. – Tego dnia nastąpiło także symboliczne przekazanie obiektu biblioteki przedstawicielom  wykonawcy , które odbyło się w obecności prorektora ds. ogólnych UMCS prof. Arkadiusza Berezy, kanclerza Uczelni Grażyny Elżbiety Fiok oraz innych osób.

Powstanie i rozwój Biblioteki Uniwersyteckiej są ściśle związane z historią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Gromadzenie woluminów rozpoczęło się wkrótce po powołaniu Uczelni w dniu 23 października 1944 roku.

Polityka kompletowania zbiorów bibliotecznych formowała się i zmieniała wraz z powstawaniem nowych wydziałów, usamodzielnianiem się innych, przeobrażaniem się samej Uczelni. W pierwszych latach funkcjonowania UMCS profil gromadzonego księgozbioru ukierunkowany był głównie na wydawnictwa z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych, weterynaryjnych i filozoficznych. A wraz z powstaniem nowych wydziałów: prawa w 1949 r., humanistycznego w 1952 r., ekonomicznego w 1965, pedagogiki i psychologii w 1973 r. – uzupełniany, poszerzany był na bieżąco. W międzyczasie wraz z usamodzielnieniem się innych wydziałów: lekarskiego, farmaceutycznego, rolnego –  zrezygnowano z kolei z tego typu fachowej literatury.

– Dzięki środkom własnym uczelni i wsparciu ministerialnemu gmach od kilku już tygodni przechodzi kompleksową modernizację – tłumaczy Aneta Adamska. – Zgodnie z projektem jego infrastruktura zostanie unowocześniona i dostosowana do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej. W ramach postępujących prac poszerzony i udoskonalony zostanie także proces cyfryzacji i digitalizacji zasobów bibliotecznych. Zaplanowana modernizacja będzie prowadzona z poszanowaniem wartości architektonicznej budynku stanowiącego ikonę powojennego modernizmu w Lublinie.

Dziś zasoby Biblioteki Głównej UMCS mają charakter uniwersalny i zawierają tradycyjne tytuły książek, czasopism, najstarszych tekstów pisanych, zbiorów kartograficznych, graficznych oraz muzycznych. Bardzo ważną ofertę stanowią również książki i czasopisma elektroniczne.  Biblioteka Główna wraz z 16 bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Swe zbiory udostępnia zarówno studentom i pracownikom własnej uczelni, ale także i innych. Nie zapomina również o pozostałych mieszkańcach Lublina, wypełniając zadania naukowej biblioteki publicznej.

– Pomimo prowadzonych prac – przypomina rzecznik prasowy Uczelni – Biblioteka Główna UMCS będzie nadal funkcjonowała, choć w ograniczonym zakresie. Pewna część księgozbioru zostanie udostępniona czytelnikom w formie wolnego dostępu oraz w wersji cyfrowej. Czytelnicy będą także na bieżąco informowani o pozostałych, dodatkowych możliwościach wypożyczenia księgozbioru Biblioteki.

Tekst: Leszek Mikrut

Kultowy, choć już podstarzały gmach Biblioteki Głównej UMCS przechodzi modernizację. Trochę poczekamy na jego ponowne otwarcie…

fot. Leszek Mikrut

Kultowy, choć już podstarzały gmach Biblioteki Głównej UMCS przechodzi modernizację. Trochę poczekamy na jego ponowne otwarcie…

fot. Leszek Mikrut

Autor: redakcja

3 komentarze

  1. A może już czas zmodernizować ulice sowińskiego do stanu używalności?

  2. Na jednym ze zdjęć znajduje się mój samochód 🙂 Dlatego zawsze staram się ładnie parkować.

Dodaj komentarz