Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Kobiety w Służbie Więziennej

Kobiety w Służbie Więziennej są od ponad stu lat. Służba Więzienna, a właściwie jej poprzedniczka – Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową, która przyjęła Panie w swoje szeregi.

Płeć piękną w mundurach Służby Więziennej możemy spotkać niemalże na wszystkich stanowiskach w jednostkach okręgu lubelskiego, zaczynając od strażnika działu ochrony, a kończąc na dyrektorze jednostki.

Kobiety są ambitne, wykształcone, zdyscyplinowane i pełne wdzięku osobistego. Doskonale radzą sobie na stanowisku psychologa, wychowawcy, są nieodzowną częścią pionu ochrony, ale także działów: ewidencji, kadr, organizacyjno-prawnego, kwatermistrzostwa, służby zdrowia, czy finansów.

Delikatne i wrażliwe, ale też charyzmatyczne, stanowcze i niezwykle profesjonalne. W codziennie służbie wykazują się niezłomną siłą w pokonywaniu trudności, są taktowne i emanują wielką kulturą osobistą. Dzięki ich subtelności i kobiecej wrażliwości, a przede wszystkim niegasnącemu uśmiechowi służba i praca  jest przyjemnością.

Okiem statystyki

W okręgu lubelskim pracuje łącznie 335 kobiet. Kobiety pełnią służbę w pionach: organizacyjno-prawny 13, kadry – 14, penitencjarny 79, ośrodek diagnostyczny – 1, ochrona 28, ewidencja- 35, finanse- 31, kwatermistrzowski- 16, szkoły- 18, służba zdrowia – 51, dział terapeutyczny – 15, dyrektor – 1, zastępca dyrektora -4 , stanowiska samodzielne- 29.

 

Kobiety w Służbie Więziennej

(fot. SW)

2 komentarze

  1. Bez komentarza.

    • To znaczy wiesz… One są „swoje”. Świat klawiszy jest bardzo hermetyczny, nie wżenisz się tam…

Z kraju