690 680 960

Do strażaków w całym kraju spływają życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Z okazji obchodzonego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka, słowa życzeń do wszystkich polskich strażaków skierował Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcami, a także minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków (Matta, Stuarta, Jasona, Garry’ego i Chrisa) 2 grudnia 1998 roku w Linton. Próbowali ratować czyjeś życie i mienie w czasie pożaru. Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku. Dodany artykuł (art. 30a) formalnie ustanawia Dzień Strażaka. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

Z okazji tego święta swoje życzenia skierował Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcami, a także minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Życzenia Kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka

Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej, Straży Pożarnej, Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Działacze Związku Ochotniczych Straty Pożarnych RP, Weterani i Seniorzy Służby Pożarniczej, Słuchacze Szkół Pożarniczych, Strażacy i Pracownicy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

Dzień Strażaka to dla nas zawsze wielkie święto. Tegoroczne obchody przypadają w roku jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej jako formacji mundurowej, gotowej do prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. To szczególna okazja, aby na ręce wszystkich Państwa zaangażowanych w ochronę przeciwpożarową, ratownictwo, ochronę ludności i obronę cywilną skierować serdeczne życzenia wytrwałości w tej niełatwej i jakże wymagającej służbie. jednocześnie pragniemy podziękować za stałą gotowość do wszelkich wyzwań, jakie stawia przed nami życie.

Szczególnie intensywne były dla nas minione dwa lata. Liczba interwencji wzrosła o sto tysięcy i obecnie waha się w okolicach niemal sześciuset tysięcy rocznie. Podejmujemy głównie działania ratownicze i to w coraz szerszym zakresie. Wcześniej koronawirus, a w tym roku pomoc związana z agresją Rosji na Ukrainę pokazał, jak wszechstronną uniwersalną służbą ratowniczą jesteśmy. Każdy kolejny roku przynosi nowe zadania, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Mimo to stajemy no wysokości zadania i jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. W tym miejscu składamy podziękowania wszystkim, którzy angażują się w te działania podejmuję trud poświęcają się dla dobra drugiego człowieka.

Minione trzy dekady sprzyjają refleksji, skłaniają do podsumowań i pozwalają po raz kolejny docenić dorobek naszych poprzedników. Jest to solidny fundament dla dalszego rozwoju we wszystkich obszarach bezpieczeństwa. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się właśnie naszym poprzednikom, którzy angażowali się w rozwój formacji. Co należy podkreślić, jubileusz ten zbiega się z uchwaleniem ustawy o Ochotniczych Strażach Polarnych. Musimy pamiętać, że dopiero połączenie dwóch potencjałów ratowniczych – zawodowego i ochotniczego – tworzy trwałą podstawę naszego systemu bezpieczeństwa.

W dniu tego wspaniałego święta pragniemy życzyć wszelkiej pomyślności w wypełnianiu obowiązków zawodowych oraz wżyciu osobistym. Niech nasz patron święty Florian wspomaga w codziennych zobowiązaniach i dodaje sil w realizowaniu niełatwej służby na rzecz bliźnich, którzy zostali doświadczeni przez los.

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Pracownicy Cywilni PSP,

4 maja każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Patronem tego wydarzenia jest święty Florian, który oddał życie ratując innych. Jesteście godnymi kontynuatorami jego misji — zawsze gotowi do działania, do najwyższego poświęcenia. Serdecznie Wam za to dziękuję.

O Waszym wyjątkowym zaangażowaniu w niesienie pomocy innym słyszymy każdego dnia. Jest ono widoczne szczególnie teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna. W tym trudnym czasie dla Ukrainy Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP stało się koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które przekazują sprzęt pożarniczy ukraińskim strażakom. Od czasu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą koordynujecie również pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy na dworcach kolejowych i autobusowych we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Bez wytężonej pracy strażaków nie byłoby możliwe także sprawne funkcjonowanie punktów recepcyjnych. Te wszystkie działania to nie tylko Wasza codzienna praca, ale i wspaniale świadectwo solidarności z obywatelami Ukrainy.

Międzynarodowy Dzień Strażaka to okazja nie tylko do podziękowań, ale także podkreślenia roli Waszej służby w funkcjonowaniu państwa. Zapewniam, że zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony MSWiA. Warto przypomnieć o zmianach, które wprowadziliśmy w ramach Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, o co od dawna zabiegało środowisko OSP. Najważniejszą z nich jest coroczne waloryzowanie świadczenia ratowniczego będącego dodatkiem do emerytury. Wydanych zostało już ponad 30 tys. decyzji o przyznaniu tego dodatku emerytowanym strażakom OSP. Ponadto Państwowa Straż Pożarna została ujęta w nowym programie modernizacji służb mundurowych na lata 2022-202S. To przykłady działań, dzięki którym możemy dodatkowo wesprzeć Waszą codzienną, niezwykle wymagającą służbę.

Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom PSP, Druhnom i Druhom OSP oraz Pracownikom Cywilnym PSP z okazji Waszego święta składam życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Serdecznie dziękuję za dotychczasowe działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Niech Wasza służba będzie zawsze źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania.

Z wyrazami szacunku Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(fot. lublin112.pl)

2 komentarze

  1. Panowie strażacy, niech wam w wężach wody nie zabraknie, nich weże nie przeciekają, oby drabiny gładko się rozkładały a wam odwagi nigdy nie zabrakło. Czołem mościom.

  2. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Chwalcie nas, a my Was – również wszystkiego dobrego (bo na najlepsze nas nie stać).

Kursy walut

  • USD 4.3354zł 0.21%
  • GBP 5.369zł 0.8%
  • EUR 4.7239zł 0.34%
  • CHF 4.7142zł 0.58%

Polub nas