Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Czytelnicy zadają pytania, adwokat odpowiada

Publikujemy kolejny materiał poruszający często skomplikowane i nie do końca zrozumiałe aspekty dotyczące życia codziennego. Nasi czytelnicy poprosili bowiem o wyjaśnienie kolejnych kwestii, z których rozwikłaniem trudno jest im sobie poradzić. Na pytania odpowiada lubelski adwokat Łukasz Lecyk.

Niedługo mam sprawę o rozwód. Czy na rozprawie Sąd zapyta mnie o pożycie fizyczne z żoną? 

Tak. W sprawie o rozwód, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd zobowiązany jest ustalić czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W praktyce następuje wtedy gdy pomiędzy małżonkami nie ma więzi fizycznej, psychicznej oraz gospodarczej i taki stan rzeczy trwa już dłuższy czas np. kilka miesięcy. Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy zapyta Pana czy pomiędzy małżonkami dochodzi do pożycia fizycznego. Jeśli tak, kiedy ostatnio i jak często. Jeśli nie, kiedy ostatnio i z jakiego powodu czy też np. czy strony zajmują wspólny pokój.

 

Mam zarzut znieważenia policjanta. Zwyzywałem go pod wpływem alkoholu. Co za to grozi?

Znieważenie polega na uwłaczaniu czci drugiego człowieka przez okazywanie mu pogardy, ubliżanie, obraźliwe zachowanie w stosunku do niego. Chodzi o naruszenie godności człowieka. Istotą znieważenia jest okazanie pogardy, która głębiej wyraża ujemny stosunek do wartości jaką reprezentuje człowiek niż lekceważenie. Zgodnie z przepisem art. 226 kodeksu karnego, kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Czy osoba bliska np. przyjaciółka czy kochanka może odmówić zeznań w sprawie rodzinnej? 

Zgodnie z przepisem art. 261 kodeksu postępowania cywilnego, nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jak widać, w sprawach cywilnych – w tym rodzinnych, osoby wymienione w pytaniu nie mogą odmówić składania zeznań. Inaczej jest w postępowaniu karnym, gdzie osoba pozostająca we wspólnym pożyciu może skorzystać z tego prawa.

(fot. pixabay.com)

4 komentarze

  1. Prokurator wiejski

    Mam pytanie. Czy te obostrzenia sa legalne i nakazy noszenia maseczek ? Czy nie przyjmować mandatów

    • Nie nie są, ale Lecyk tego głośno nie powie :)) a..jeśli powie nikt tego nie wydrukuje

  2. Może i nie są ale jak wylądujecie w psychiatryku na obserwacji to pożałujecie że tych maseczek nie chcieliście nosić .

  3. Panie X, Pan już powinien żałować

Z kraju