Sobota, 20 kwietnia 202420/04/2024
690 680 960
690 680 960

Budżet województwa lubelskiego przyjęty. Dochody wyniosą 1,6 mld zł, wydatki będą takie same

Planowane na przyszły rok dochody województwa lubelskiego mają być rekordowe. Co więcej, są one równe wydatkom, więc przyjęty dziś przez radnych budżet jest zrównoważony.

Trwa sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego, której głównym punktem jest uchwała budżetowa na 2023 rok. Po dość długiej dyskusji, która ostatecznie została przerwana na wniosek jednego z radnych, radni większością głosów podjęli decyzję o zatwierdzeniu proponowanego budżetu. 18 radnych głosowało za, 6 było przeciw a 8 wstrzymało się od głosu. Dochód województwa planowany jest na poziomie 1 mld 634 mln zł, dokładnie tyle samo mają wynieść wydatki. Oznacza to, że nie będzie deficytu.

Jak podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, budżet na 2023 rok jest bez wątpienia budżetem rekordowym i zrównoważonym, gdyż planowane dochody są równe wydatkom. Zapowiedział jednocześnie dalsze inwestycje wskazując, iż region będzie się w dalszym ciągu rozwijał.

Główne dochody budżetu mają pochodzić z: subwencji wyrównawczej 414,65 mln zł, subwencji regionalnej 134,36 mln zł, subwencji oświatowej 39,78 mln zł, uzupełnienie subwencji ogólnej na zarządzanie drogami 27,23 mln zł, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 349,87 mln zł, od osób fizycznych 62,48 mln zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej to 115,50 mln zł, w tym w ramach RPO WL to 68,83 mln, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ma wynieść 31,04 mln. Znaczącą pozycję
w strukturze dochodów stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 267,82 mln zł i Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 61,83 mln zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 722,02 mln zł, przy czym głównym kierunkiem inwestycji ma być rozbudowa dróg. Pochłonie to kwotę 561,64 mln zł. Drugi kierunek to inwestycje w ochronie zdrowia, gdzie tylko wkład własny województwa wyniesie 54,58 mln zł. Przewidziano tu realizację trzech projektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie dotyczące podniesienia jakości usług informatycznych, utworzenia systemu zabiegowo-anestezjologicznego oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego.

Kwota 2 mln zabezpieczona została dla beneficjentów RPO realizujących projekty z zakresu ochrony środowiska w ramach XIII Osi priorytetowej. Z udziałem środków z REACT-EU realizowana będzie inwestycja w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. W 2023 roku zabezpieczono w projekcie budżetu na ten cel udział własny w wysokości 11,74 mln zł.

Blisko 37 mln zł przeznaczono na kontynuację inwestycji realizowanej z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dodatkowo w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1,92 mln zł na inwestycje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Kolejne kierunki zadań to inwestycje w budynkach stanowiących własność województwa w kwocie ponad 44 mln zł, w tym m.in. dostosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych, przebudowa budynku w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 na potrzeby szkoły policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej. Ta inwestycja realizowana ma być z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na utrzymanie: jednostek oświaty trafi 76,59 mln zł a instytucji kultury 77,30 mln zł. Na wspieranie przedsiębiorczości zarezerwowano 20,26 mln zł, na rolnictwo 36,19 mln zł zaś na administrację publiczną 217,34 mln zł. Dofinansowanie województwa do przewozów kolejowych ma wynieść 126,82 mln zł, a na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin przeznaczono 17,62 mln zł.

Budżet województwa lubelskiego przyjęty. Dochody wyniosą 1,6 mld zł, wydatki będą takie same

Budżet województwa lubelskiego przyjęty. Dochody wyniosą 1,6 mld zł, wydatki będą takie same

Budżet województwa lubelskiego przyjęty. Dochody wyniosą 1,6 mld zł, wydatki będą takie same

(fot. UMWL)

9 komentarzy

  1. Ile przeznaczono na organizacje pasożytnicze o .. sorry fundacje pozarządowe, by różnego rodzaje miglance mogli się nachapać. No ile i jakim ?

    • Podatnik to nie PO z PSL. Oni już nigdy nie będą rządzić i mówić ch z tą Polską wschodnią. Teraz Lubelskie rozwija się a za PSL zwijali wszystko okradali ile się dało. Nic dla nas oprócz bankruta nie zrobili. lotniska

  2. Mniej na lgbt I inne wynaturzenia to wystarczy

  3. Na utrzymanie: jednostek oświaty trafi 76,59 mln zł a instytucji kultury 77,30 mln zł. Na wspieranie przedsiębiorczości zarezerwowano 20,26 mln zł, na rolnictwo 36,19 mln zł – „zaś na administrację publiczną 217,34 mln zł”. Bez komentarza…

  4. Zarząd okradania Mieszkańców

    Ale na odśnieżanie parkingów w płatnej strefie parkowania brak.

  5. Ucz się Żuk, jak się rządzi bez długów.

Z kraju