Wtorek, 05 marca 202405/03/2024
690 680 960
690 680 960

Blisko 1,5 tys. osób chce przywrócenia połączeń kolejowych Lublin – Radom. Petycję wysłano do ministra

Jest zainteresowanie wnioskiem o przywrócenia pasażerskich połączeń kolejowych relacji Lublin – Radom – Łódź. Inicjatorzy akcji mają nadzieję, że ich apel zostanie uwzględniony w najbliższym rocznym rozkładzie jazdy.

Zakończyła się internetowa zbiórka podpisów pod petycją w sprawie przywrócenia pasażerskich połączeń kolejowych relacji Lublin – Radom – Łódź – Poznań/Wrocław. Jej inicjatorami byli: Michał Rejczak z Ruchu na rzecz reaktywacji połączeń kolejowych Lublin – Radom – Łódź, Jakub Kluziński ze Stowarzyszenia Kocham Radom, Andrzej Lewandowski z Klubu Miłośników Kolei w Radomiu, Radomir Jasiński ze Stowarzyszenia Radomskie Inwestycje oraz Sebastian Pawłowski ze Stowarzyszenia Bractwo Rowerowe. Pomysł ten poparło 1468 osób, a petycję wraz z podpisami wysłano właśnie do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Jak wskazują inicjatorzy akcji, najkrótsze połączenia kolejowe Lublina oraz Polski środkowo-wschodniej z centrum i południem kraju czyli Łodzią a także Katowicami czy Krakowem, wiodą przez Radom. Tymczasem połączenia z Lublinem odbywają się obecnie znacznie wydłużoną trasą przez Warszawę, co ma obniżać ich atrakcyjność. Wnioskodawcy podkreślają, że połączenie kolejowe Lublina z Radomiem i Łodzią powinno funkcjonować cały rok, z kilkoma pociągami każdego dnia w każdym kierunku. Trasa powinna uwzględniać postój na stacjach: Lublin, Nałęczów, Puławy, Pionki, Radom, Przysucha, Drzewica, Tomaszów Mazowiecki, Koluszki, Łódź ewentualnie również Kalisz i Ostrów Wielkopolski. To w połączeniu z należytą obsługą i regularnością połączenia, ma zapewnić wymierną korzyść przewoźnikom kolejowym.

Jak obliczono, pociąg z Lublina do Radomia odległość 121 km pokonywałby w 80 minut, zaś kolejne 142 km z Radomia do Łodzi w ok 100 minut. Ponieważ czasy przejazdu na tym poziomie są nieosiągalne dla transportu drogowego, ma to dodatkowo zwiększać atrakcyjność połączenia. Wskazano też na fakt, iż aglomerację lubelską zamieszkuje ponad 450 tys. osób, radomską ponad 340 tys. a łódzką ponad 1 mln, natomiast na obszarze do 30 km od linii kolejowej mieszka ponad 2,5 mln osób, które pozbawione są zadowalającej pasażerskiej obsługi kolejowej.

Zaznaczono również, że dla Radomia, Łódź oraz Lublin są najbliższymi dużymi ośrodkami akademickimi, co dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na przewóz pasażerów, który aktualnie odbywa się transportem drogowym. Szacuje się, że koszty zewnętrzne transportu drogowego, takie jak m.in. wypadki i zanieczyszczenia powietrza, wynoszą w Polsce ponad 20 mld zł rocznie, dodatkowo brak połączeń kolejowych będzie stale je powiększał. Inicjatorzy akcji mają nadzieję, że ich wnioski zostaną uwzględnione w najbliższym rocznym rozkładzie jazdy.

Blisko 1,5 tys. osób chce przywrócenia połączeń kolejowych Lublin – Radom. Petycję wysłano do ministra

(fot. nadesłane)

2 komentarze

  1. Piszcie na brukselkę to bieńkowska wam załatwi

  2. A po co tam jechać? Hmm?

Z kraju

Polityka i społeczeństwo