Piątek, 01 marca 202401/03/2024
690 680 960
690 680 960

Będą remonty dróg wojewódzkich i nowe pociągi. Budżet województwa lubelskiego przyjęty

Dzisiaj podczas sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego radni przyjęli budżet na przyszły rok. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, najwięcej pieniędzy trafi na drogi. W planie jest przebudowa 120 km tras.

W poniedziałek Sejmik przyjął budżet województwa lubelskiego na 2021 rok. Dochody zostały zaplanowane na poziomie 1 mld 200 mln zł, a wydatki mają wynieść 1 mld 222 mln zł. Oznacza to deficyt 22 mln złotych, lecz jak zaznacza marszałek Jarosław Stawiarski, jest on najniższy od wielu lat i w żaden sposób nie stanowi zagrożenia dla kondycji finansowej województwa.

Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, to wyniosą one 572,77 mln zł. Najwięcej pieniędzy, gdyż 289,13 mln zł, zostanie przeznaczone na budowę i remonty dróg i mostów. Wskazano tutaj drogi wojewódzkie nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska 101 mln zł; nr 833 Chodel – Kraśnik ponad 66 mln zł; nr 801 Warszawa-Puławy 49,5 mln zł; nr 836 Bychawa – Kębłów ponad 15,5 mln zł; nr 812 Biała Podlaska – Krasnystaw 10 mln zł; nr 830 Lublin – Bochotnica 8 mln zł oraz nr 820 Sosnowica – Łęczna 8 mln zł. Łącznie jest to 120 km dróg, do tego dochodzi przebudowa pięciu mostów.

Kolejną dużą pozycją w budżecie jest 146,62 mln zł z przeznaczeniem na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych. Chodzi o dziewięć pojazdów szynowych do realizacji przewozów regionalnych. Na ochronę zdrowia zaplanowano ponad 30 mln zł a na inwestycje w ochronę środowiska ponad 31 mln zł, z czego ok 9 mln zł przeznaczonych będzie na system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa.

Na liście wydatków jest też 64,91 mln zł na jednostki oświaty, 62,44 mln zł na instytucje kultury, 44,67 mln zł na wspieranie przedsiębiorczości, 38,45 mln zł na rolnictwo i 141,56 mln zł na administrację publiczną. Ponad 85 mln zł ma zostać przekazane do regionalnych przewozów kolejowych a 19,2 mln zł na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin.

Pieniądze na wszystkie te cele, czyli przychody województwa lubelskiego w przyszłym roku, mają pochodzić z: subwencji wyrównawczej 227,3 mln zł, subwencji regionalnej 81,2 mln zł, subwencja oświatowej 37,9 mln zł, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 187,4 mln zł oraz od osób fizycznych 68,4 mln zł. Do tego dochodzą środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL w kwocie 208 mln zł. Zaplanowano też zaciągnięcie kredytu w wysokości 61,5 mln zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, dwóch było przeciw a 10 wstrzymało się od głosu.

(fot. archiwum, PolRegio/zdjęcie ilustracyjne)

16 komentarzy

  1. 820 Sosnowica – Łęczna 8 mln zł to na co to na zamiatanie czy na sól drogową ?

  2. Kiedy 845 w Gołębiu doprowadzą do jakiegoś cywilizowanego stanu, ani chodnika, ani oświetlenia, doły -masakra a jeszcze zniszczona po budowie linii kolejowej Lublin-Warszawa przez ciężarówki przewożące kruszywo

Z kraju

Polityka i społeczeństwo