Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Zgłoszenia do „małego ZUS-u” do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać po raz pierwszy z „małego ZUS” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne już w styczniu, muszą to zgłosić ZUS do 8 stycznia.

Od nowego roku kolejni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z „małego ZUS” i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od przychodu. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. „Mały ZUS” jest dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku mieli przychód nieprzekraczający trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku to kwota 67,5 tys. zł). Warunkiem jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do „małego ZUS” dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – przypomina wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Jak zgłosić się w 2020 roku?

Jeśli przedsiębiorca w 2019 roku nie korzystał z „małego ZUS”, a chciałby do niego przystąpić w 2020 roku, to ma czas na zgłoszenie tego faktu ubezpieczycielowi do 8 stycznia 2020 r. Chodzi o zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (dla przedsiębiorców na rencie).

Natomiast przedsiębiorcy, którzy już w 2019 roku korzystali z tej ulgi i chcą ją kontynuować, powinni złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe z informacją o wysokości przychodu za 2019 rok. Dostarczają je do Zakładu do 10 lutego (jednoosobowe firmy) lub do 17 lutego (pozostali przedsiębiorcy).

Kto nie skorzysta z „małego ZUS”

Przedsiębiorca nie może skorzystać z „małego ZUS” w okresie, gdy ma jeszcze prawo do innych korzyści w opłacaniu składek, czyli „ulgi na start” lub składek preferencyjnych. Z „małego ZUS” nie skorzysta również przedsiębiorca, który: 

  • rozliczał się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
  • podlegał ubezpieczeniom także z innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, osoba wykonująca wolny zawód),
  • wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Niższe świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje.

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń, m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego – przypomina wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek. Szczegółowe informacje o „małym ZUS” znajdują się na stronie www.zus.pl

(fot. pixabay.com)

2 komentarze

  1. NIC – nie zgłaszam i – NIC NIE PŁACĘ – drogi królu ZUS-ie

  2. Polecam Czechy. Jasne prawo, urzędnicy przyjemni i masz pewność że jak rano się obudzisz prawo nie zmieni się w nocy wstecz.

Z kraju