Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Przyznano już 2,2 mln zł świadczeń w ramach Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Mija pół roku od utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Rzecznik Praw Pacjenta wydał w tym czasie 370 decyzji, przyznając łącznie ponad 2 mln 210 tys. zł odszkodowań z tytułu działań niepożądanych szczepionek przeciwko COVID-19.

– Fundusz Kompensacyjny zdaje egzamin i sprawnie realizuje założone cele. Jego działalność owocuje konkretną i szybką pomocą dla osób, które doznały ciężkiego odczynu poszczepiennego i zasługują na rekompensatę w tym zakresie – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Zainteresowanie Funduszem przerosło pierwotne oczekiwania – począwszy od 12 lutego Rzecznik otrzymał 1165 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Najwięcej wniosków złożyły osoby w grupie wiekowej 61-70 lat (26,6 proc.), a najmniej dotyczyło dzieci do 11 roku życia (0,4 proc.).

Wstępna analiza wniosków pozwoliła na wszczęcie postępowań w 699 sprawach. W toku postępowania pracownicy Biura gromadzą niezbędną dokumentację, a następnie sprawy są opiniowane przez Zespół ds. Świadczeń, działający przy Rzeczniku, w skład którego wchodzą doświadczeni lekarze specjaliści.

Okoliczności, które dotyczyły 418 spraw nie były wystarczające do wszczęcia postępowania. Działo się tak najczęściej z powodu niespełnienia podstawowego wymogu wskazanego w ustawie, jakim jest pobyt w szpitalu przez co najmniej 14 dni. 9 spraw zostało z kolei pozostawionych bez rozpoznania. W 39 przypadkach trwa badanie spełnienia wymogów formalnych lub uzupełnianie złożonych wniosków.

Rzecznik wydał dotąd 370 decyzji, w tym 108 pozytywnych. Średnia przyznana kwota to blisko 20,5 tys. zł. Czterech pacjentów otrzymało świadczenie w najwyższej możliwej kwocie, czyli 100 tys. zł. Łączna suma przyznanych świadczeń opiewa na ponad 2 mln 210 tys. zł.

Decyzje pozytywne dotyczą szczepionek: Comirnaty – 52,8 proc., Vaxzevria (dawniej AstraZeneca) – 28,7 proc., Jcovden (dawniej Janssen) – 12 proc. i Spikevax (dawniej Moderna) – 6,5 proc. Porównując to do udziału poszczególnych szczepionek w ogólnej liczbie wykonanych w Polsce szczepień są to odsetki istotnie niższe w przypadku Comirnaty, a zdecydowanie wyższe – w odniesieniu do szczepionek Vaxzevria i Jcovden.

Aż 55,6 proc. przyznanych świadczeń (60 decyzji) dotyczy przypadków wstrząsu anafilaktycznego, który spowodował konieczność obserwacji pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub krótkiej hospitalizacji. Pozostałe sprawy, które kwalifikowały się do przyznania świadczenia (łącznie 48), dotyczyły najczęściej takich działań niepożądanych, jak Zespół Guillain-Barré (14), odczyny poszczepienne związane z zakrzepicą (10), zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia (8) oraz małopłytkowość immunologiczna (5). W tych przypadkach pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni.

– Statystyki, zarówno jeśli chodzi o liczbę decyzji przyznających świadczenie kompensacyjne, jak i zgłoszonych NOP-ów, jednoznacznie potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa szczepionek. Trzeba mieć bowiem świadomość, że wykonana została dotąd ogromna liczba blisko 55,5 mln szczepień. Do poważnych działań niepożądanych dochodzi zaś bardzo rzadko. Utworzenie Funduszu jest wyrazem odpowiedzialności Państwa, które zachęca obywateli do szczepień – w interesie indywidualnym, ale też zbiorowym – mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Biuro Rzecznika kontynuuje rozpatrywanie wniosków. Obecnie prowadzonych jest 329 postępowań. Wnioski dotyczące działań niepożądanych, które wystąpiły przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 27 stycznia 2022 roku, będzie można jeszcze składać do końca grudnia. Od przyszłego roku działalność Funduszu zostanie zaś rozszerzona o wszystkie wykonywane w Polsce szczepienia obowiązkowe.

(fot. pixabay.com)

18 komentarzy

  1. Ja codziennie się okażam, dwie szklany spirytusu, do tego słoik domowych ogórków i jestem szczęśliwy.
    Żaden wirus, żaden wróg mnie nie pokona.

  2. Hiena a niezaszczepieni będą żyć wiecznie ha,ha,ha .