Wtorek, 18 czerwca 202418/06/2024
690 680 960
690 680 960

Artur Szymczyk prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju w latach 2014-2024 otrzymuje nową misję – będzie odpowiedzialny za wdrażanie w Lublinie innowacyjnych rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, mobilności miejskiej, odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Zadania te będzie realizował jako prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Jako Pełnomocnik Prezydenta Artur Szymczyk będzie także przewodniczył Stałemu Komitetowi ds. Zrównoważonego Rozwoju Lublina, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska akademickiego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, Rady Miasta i Rad Dzielnic oraz podmiotów odpowiadających za pozyskiwanie funduszy europejskich. W funkcji Pełnomocnika Prezydenta Artur Szymczyk kontynuować będzie również działania związane z wdrażaniem miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic”.

Artura Szymczyka na Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z dniem 15 czerwca 2024 r. powołała Rada Nadzorcza MPWiK, która zebrała się dziś rano. Z tym samym dniem Artur Szymczyk zostanie powołany na Pełnomocnika Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju i stanie na czele utworzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin Stałego Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Lublina.

– Artur Szymczyk ma zająć się koordynacją procesów związanych z dostosowaniem miasta do nowych uwarunkowań w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, troski o klimat, mobilności miejskiej oraz ponownego zagospodarowania surowców. Będzie to dotyczyło lepszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w różnych obszarach funkcjonowania miasta, jak również kształtowania zrównoważonej gospodarki opartej na obiegach zamkniętych. Kluczową rolę odegra tu udoskonalenie sprawności systemu gospodarowania wodą, jej gromadzenia i odprowadzania, do czego potrzebne są duże, miejskie inwestycje, takie jak ujęcie wody Turka, niezbędne do przyszłego zaopatrzenia w wodę północnej części Lublina, czy system odprowadzania wody deszczowej na terenie całego miasta. Miasto powierzy MPWiK realizację kompleksowego programu w tym zakresie. To niezwykle istotne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców oraz samego miasta w sytuacji ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Ważną kwestią będzie także rozwój tzw. błękitno-zielonej infrastruktury w inwestycjach publicznych oraz optymalizacja systemu gospodarki surowcami – wyjaśnia Katarzyna Duma r rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Lublin.

Sławomir Matyjaszczyk, dotychczasowy prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, obejmie funkcję wiceprezesa spółki. Artura Szymczyka na stanowisku Zastępcy Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju zastąpi natomiast Tomasz Fulara, dotychczas Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

(Źródło: UM Lublin)

Autor: redakcja

11 komentarzy

  1. Już zawiodłaś.

    Stepaniuk Kusmierzak okleila Dziesiątą banerami dziękuję, nie zawiodę. Idę dziś z dzieckiem, pcham wózek po krzywych, dziurawych chodnikach, na przejściu dla pieszych dziura jak lej po bombie a pani prezydent je sobie feministyczny chłodnik z twórczyniami z internetu. To jakby pani łaskawie odkleiła się od internetu i przeszła po okręgu wyborczym, to może by do pani dotarło ile jest do zrobienia. Drogi, chodniki, węglowe kopciuchy, no ale przecież to nie pani sprawa, bo pani jest od uśmiechów, dnia Afryki itp. PS dzień Afryki, to my mamy codziennie, bo drogi gorsze niż w Tanzanii.

Dodaj komentarz