1 stycznia 2017 r. pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, zanim wejdzie na pasy

Posłowie zadecydowali w piątek 25 września, że od 2017 r. zaczną obowiązywać zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące pieszych. Już wkrótce pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, tak na przejściu jak i przed nim.

W piątek 25 września posłowie przegłosowali zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W myśl nowelizacji ustawy to pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, na przejściu oraz przed nim. Wyjątek stanowią tramwaje.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów pieszy przed wejściem na jezdnię ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zaś będąc na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Zmiany przegłosowane w piątek sprawią, że pieszy oczekujący na wejście na przejście będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, tutaj jednak wyjątek stanowi tramwaj. Jednak nie będzie tak, że pieszy będzie mógł dobrowolnie wtargnąć przed jadące auto. Na pieszym będzie spoczywał obowiązek zatrzymania się i upewnienia czy kierujący pojazdem ustępuje pierwszeństwa.

Z kolei kierowca będzie musiał, w myśl nowych przepisów, ustąpić pierwszeństwa pieszemu tak na przejściu jak i oczekującemu na wejście na przejście.

Projekt, który przegłosowano w piątek trafił do sejmu w 2013 roku. W międzyczasie nanoszono poprawki, głównie w sprecyzowaniu definicji „ustąpienia pierwszeństwa”.

Nowe przepisy dotyczące pieszych wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Ten nieco ponad rok, który pozostanie do wejścia przepisów, zostanie przeznaczony na kampanię informacyjną.


Pełna treść ustawy przyjętej 25 września w Sejmie:

USTAWA

z dnia .……………… 2015 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku lub – w przypadku oczekiwania na możliwość wejścia na przejście dla pieszych – powstrzymania się od wejścia na nie;”;
2) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju.
1b. Przed wejściem na przejście dla pieszych, pieszy jest obowiązany zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa.”;
3) w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub oczekuje na możliwość wejścia na nie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierujący tramwajem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

2015-09-26 07:43:56
(fot. lublin112.pl)

80 komentarzy

 1. Napoleon XV - Cesarz z Abramowic

  PRAGNĘ PRZY OKAZJI PRZYPOMNIEĆ, ŻE CYKLISTA NIE MA PIERWSZEŃSTWA ZANIM WJEDZIE NA PRZEJAZD DLA ROWERÓW. Dziękuję za uwagę.

  • Ciekaw jestem, czy wraz z wprowadzeniem nowych przepisów dla pieszych, nie zmienią i tego. Chociaż lepiej by było, gdyby wprowadzono taką jednoznaczność. To co się teraz dzieje to woła o pomstę. Różnorodni domowi bajkoprawopisarze wmawiają, że rowerzyści mają ZAWSZE pierwszeństwo, już zanim wjadą na przejazd rowerowy. Robią tym krzywdę zarówno kierowcom znającym przepisy jak i rowerzystom stającym się ofiarami wypadków. Taka jednoznaczność wymusi zmiany w oznakowaniu tam gdzie kierowcy mają mieć pierwszeństwo i będzie bezpieczniej.

 2. Jeżeli kierowca jest uczestnikiem ruchu to pieszy też ,niech pieszy zbliżajacy się do przejśćia zamierzający przejść niech sygnalizuje przez podniesienie reki zamiar
  wejścia na pasy. Będzie to widoczne dla pierwszego kieowcy i drugiego za nim.

 3. Ciekawe co to za geniusz wymyślił. Może lepiej postawmy znak „STOP” przed każdym przejściem dla pieszych, będzie bezpieczniej. Dając pieszym większe prawa będzie więcej wypadków szczególnie na drodze dwujezdniowej. Światła + kamery na przejściu dla pieszych są lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem.

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.8136zł 0.52%
  • GBP 5.2984zł 0.69%
  • EUR 4.5752zł 0.47%
  • CHF 4.1655zł 0.49%

  Polub nas

  Materiały wideo

  Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
  Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
  99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
  W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
  W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

  Co? Gdzie? Kiedy?

  Noc Kultury – MOC Kultury!
  Tydzień Dni Otwartych z Kopernikiem
  Trwa akcja charytatywna w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
  Oprowadzania po wystawach w Galerii Labirynt
  Dzisiaj zaczynają się Wydziałowe Drzwi Otwarte UMCS