Piątek, 14 czerwca 202414/06/2024
690 680 960
690 680 960

Równy dostęp do leczenia polskich i ukraińskich pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta przypominają o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich. Jednocześnie oba podmioty zaznaczają, że niedopuszczalne są praktyki dyskryminacji pacjentów.

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

O tym warto pamiętać

Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przypominają: narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością, każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących – dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych, w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Niedopuszczalne praktyki

Jak zaznacza NFZ, niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń.

(fot. pixabay.com\ilustracyjne)

Autor: redakcja

44 komentarze

  1. 5 miesięcy czeka się na wizytę neurologa to teraz ile? 10?

  2. Zrobię jutro eksperyment pójdziemy jutro zapisać się do kardiologa mamy podobne dolegliwości ja z skierowaniem od rodzinnego i zobaczymy kto na kiedy dostanie termin. Jakie to równe traktowanie pacjenta będzie.

  3. Czas wracać znów do Anglii.

  4. przeciez wiadomo co bedzie.

  5. zamknąć granicę z ua

  6. Znaczy się służba zdrowia za free?

  7. A równe składki kiedy? Polacy niewolnicy vedą na to robić. Suuuper. 9% to chyba juz za wczasu zaplanowali.

Z kraju