690 680 960

Już 35 ofiar zimna. W czasie mrozów pamiętajmy o bezdomnych

Od listopada 2013 roku z wychłodzenia zmarło 35 osób. Ostatniej nocy 6 a w ciągu tego roku już 18 osób to ofiary zimna. Zwróćmy uwagę na bezdomnych. Nie przechodźmy obok nich obojętnie.

To już druga noc z tak silnym mrozem. Z piątku na sobotę na termometrach było poniżej -20 stopni. Osoby bezdomne jako jedna z grup społecznych, która jest szczególnie zagrożona wykluczeniem społecznym jest najbardziej narażona na dotkliwe skutki mrozów.

Mieszkańcy miasta, którzy mają wiedzę o osobach bezdomnych, narażonych na negatywne skutki niskich temperatur mogą zgłaszać takie sytuacje do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w Lublinie, ul. Lipowa 27 lub pod całodobowy numer telefonu (81) 466 17 14. Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Informacja o noclegowniach dla bezdomnych w Lublinie

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
ul. Zielona 3, tel. (081) 532-64-37
– Mogą zgłaszać się nie tylko bezdomni, ale wszyscy potrzebujący pomocy – warunkiem jest trzeźwość.
– Nie ma rejonizacji.
– Godziny wydawania posiłków: od poniedziałku do piątku 10-12, w soboty zazwyczaj od 10 do 12, czasami od 9.
– Od poniedziałku do piątku wydawana jest zupa, a w sobotę suchy prowiant.
– Jeśli dostępne są jakieś produkty, to są one wydawane potrzebującym na bieżąco, ale obowiązuje tu zasada uprzedniego wpisania się na listę. Osoby, które często korzystają z pomocy Bractwa są zaznajomione z procedurą wydawania tych produktów – zapisują się na listę, a następnie z dowodem osobistym kwitują odbiór produktów.
– Informacja dotyczy kuchni Bractwa Miłosierdzia.

Schronisko i noclegownia
ul. Dolna Panny Marii 32, tel. (081) 532-75-38
Zarówno w przypadku schroniska, jak i noclegowni warunkiem przyjęcia jest bezwzględna trzeźwość. Obowiązuje również rejonizacja – przyjmowane są osoby tylko z Lublina.

Schronisko dla mężczyzn:
– Liczba miejsc: 35.
– Wydawane są 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja.

Noclegownia dla mężczyzn:
– Liczba miejsc: 30.
– Wydawane są 2 posiłki: kolacja i śniadanie.
– Osoby przyjmowane są w godzinach 19-7 i w tym czasie mogą przebywać w noclegowni, w godzinach 7-19 osoby te powinny przebywać poza noclegownią, chyba że osoba jest chora lub są bardzo niskie temperatury.
– Osoby z innych miejscowości mogą skorzystać z pomocy ośrodka przez okres jednej doby (tzw. „dobówka”)

Stowarzyszenie „Nadzieja”
ul. Abramowicka 2F, tel. (081) 743-91-11

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17, tel. (081) 745-34-70
– Czynne cały rok.
– Liczba miejsc: 34 (w okresie jesienno-zimowym dodatkowo 12 miejsc interwencyjnych).
– Ciepłe posiłki dla mieszkańców schroniska.
– Warunkiem przyjęcia jest bezwzględna trzeźwość.

Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 8, tel. (081) 745-34-70
– Nie obowiązuje rejonizacja.
– Czynna w godzinach od 18 do 8.
– Liczba miejsc: 25.
– Możliwość kąpieli i zmiany bielizny.

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Abramowicka 2F, tel. (081) 801-44-92
– Czynna od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 18 do 8.
– Liczba miejsc: 42.
– Warunkiem przyjęcia jest bezwzględna trzeźwość.

Dom dla Kobiet w Ciąży i Matek z Dziećmi do 2 lat
ul. Chmielewskiego 9, tel. (081) 525-75-38
– Przyjmowane są tylko potrzebujące kobiety w ciąży z całej archidiecezji lubelskiej.
– Mogą pozostać w ośrodku do 3-4 miesiąca po rozwiązaniu.
– Liczba miejsc: 20.
– Wydawane są posiłki.
– Ośrodek współpracuje z MOPR. Jeśli MOPR kieruje tam kobietę w ciąży, to Dom musi ją przyjąć.
– Pokoje są 1- lub 2-osobowe.
– Do obowiązków kobiet pozostających w Domu należy gotowanie i sprzątanie, a po urodzeniu dziecka kobiety opiekują się nim cały czas, nie są w tym w żaden sposób wyręczane.

Dom Samotnej Matki
ul. Bronowicka 3, tel. (081) 748-52-10
– Przyjmowane są tylko kobiety z terenu Lublina skierowane przez MOPR.
– Czynne cały rok całodobowo.
– Liczba miejsc: 70.

Noclegownia dla Kobiet
ul. Bronowicka 3 a, tel. (081) 745-09-03
– Nie ma rejonizacji.
– Obowiązuje względna trzeźwość.
– Czynne od 18 do 8.
– Liczba miejsc: 15.
– Jeden ciepły posiłek.
– Możliwość kąpieli.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
ul. Bronowicka 3 a, tel. (081) 748-52-10
– Przyjmowane są tylko kobiety z terenu Lublina skierowane przez MOPR.
– Czynne cały rok całodobowo.
– Liczba miejsc: 15.

Wspólnota „Emaus”
Krężnica Jara 498, tel. (081) 511-91-70
– Wspólnota życia i pracy – obowiązek pracy na własne utrzymanie (miejsca pracy zapewnia Wspólnota).
– Do wspólnoty przyjmowane są osoby po wcześniejszej terapii alkoholowej i detoksykacji.
– Liczba miejsc: 40.
– Wspólnota prowadzi sklep z tanią odzieżą, w przypadku osób bezdomnych możliwość uzyskania odzieży bezpłatnie.

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych w Lublinie
ul. 1-go Maja 51, tel. (081) 536-08-38
– Czynne od 8.30 do 18.
– Liczba miejsc: 25.
– Porady psychologa.
– Możliwość przygotowania posiłków z własnych produktów.
– Możliwość kąpieli.

Magazyn darów Lubelskiego Zarządu Okręgowego PCK
ul. Niecała 7 b, tel. (081) 532-08-27
– Zapisy na żywność i odzież w drugiej połowie grudnia w siedzibie PCK.
– Dla bezdomnych posiadających zaświadczenie o bezdomności bezpośrednia możliwość otrzymania żywności oraz odzieży.

W ciągu dnia osoby bezdomne przebywające w noclegowniach, mogą korzystać ze wsparcia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych w Lublinie mieszczącego się przy ul. Młyńskiej 18. Z uwagi na niskie temperatury od dnia 25 stycznia 2014 r. Ośrodek będzie czynny również w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 14.00. Dodatkowo codziennie, w dni powszednie od godziny 19.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 13.00, „Gorący Patrol” w siedzibie przy ul. 1-go Maja 20 wydaje osobom potrzebującym ciepłą zupę lub gorącą herbatę i kanapki.

2014-01-25 07:40:53
(fot. lublin112.pl)

4 komentarze

  1. Na podstawie tego można wysnuć wniosek, że już wszyscy bezdomni zostali wyposażeni, o ile nie w laptopy, to przynajmniej w tablety z całodobowym dostępęm do wi-fi

    • Na podstawie tego komentarza można wysnuć wniosek, że czytający robią to bez zrozumienia… przecież nie chodzi o to aby wyposażać ich w laptopy i tablety ale po to aby taki czytelnik jak Ty widząc osobę bezdomną mógł ją poinformować gdzie może uzyskać pomoc albo jak stanie się bezdomny będzie wiedział, gdzie w Lublinie taką pomoc się dostaje…

  2. sory, taki klimat

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Zaproszenie na uroczystości upamiętniające poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz
Akcja pomocy zwierzętom Kraśnickiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom TULIMY
Konkurs Etiud Cyrkulacje dostarczy wielu emocji i zachwytów w ten weekend
Weekend ze strachem na wróble na Farmie Dyń
Ireneusz Krosny „Mowa ciała” w amfiteatrze na Poczekajce