Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Zbliżają się wakacje, będzie dużo zmian w lubelskiej komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Miejskiego zatwierdził nowy rozkład jazdy, który będzie obowiązywał od początku wakacji. Zmian jest dużo.

Nie będzie zmian tras, czy też innych znaczących rewolucji w kursowaniu autobusów i trolejbusów lubelskiej komunikacji miejskiej, za to zmienią się godziny odjazdu poszczególnych linii. Związane jest to z wnioskami pasażerów jakie przez ostatnie dwa tygodnie można było składać w sprawie kształtu wakacyjnego rozkładu. – W związku z przeprowadzonymi konsultacjami dotyczącymi ostatecznego kształtu wakacyjnego rozkładu jazdy, łącznie w okresie od 22 maja do 4 czerwca br. wpłynęło do Zarządu blisko 90 wniosków – wyjaśnia Justyna Góźdź z ZTM-u.

Wnioski dotyczyły przede wszystkim przesunięcia konkretnych godzin kursowania wybranych linii. Chodziło głównie o odjazdy w godzinach porannych i popołudniowych oraz koordynacji części autobusów, tak żeby pasażerowie mogli bez długiego oczekiwania przesiadać się pomiędzy liniami komunikacyjnymi. -Wszystkie nadesłane wnioski zostały przez nas szczegółowo przeanalizowane pod względem zasadności i możliwości ich ewentualnego wprowadzenia. Staraliśmy się uwzględnić te wszystkie postulaty, które były konieczne i niezbędne z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych pasażerów. Udało nam się zrealizować większość postulatów pasażerów. Część wniosków z uwagi na niekompletne lub nieprecyzyjne określenie potrzeb przewozowych nie mogła zostać rozpatrzona, podobnie jak wnioski, które wzajemnie się wykluczały – dodaje Justyna Góźdź.

Z większych zmian jakie nastąpią od końca czerwca, to zlikwidowanie pętli trolejbusowej na ulicy Abramowickiej. Linie trolejbusowe nr: 151, 152 i 160 zostaną wydłużone do nowopowstałej pętli przy ul. Powojowej przy osiedlu Szymonowica. Dodatkowo kursy zjazdowe linii nr 951 będą rozpoczynały kursy z pętli Szymonowica, zaś linia nocna N3 zostanie tymczasowo skierowana do os. Kruczkowskiego. Również wraz z początkiem wakacji, kilkanaście zespołów przystankowych będzie miało status „na żądanie”.

PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWE ZMIANY:

linia nr 1

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 6:10 na godz. 6:05
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:22 na 22:15

Sobota
• opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:10 na 22:15

Niedziela i dzień świąteczny
• opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:12 na 22:15

linia nr 3

Dzień powszedni
• wydłużenie dodatkowych kursów do Dominowa o godz. 6:05, 6:45, 7:45, 9:40, 10:40, 12:40, 13:35, 15:05, 16:05 i 17:05
• uruchomienie dodatkowych kursów z przystanku Dominów 02 o godz. 8:01, 9:01, 11:01, 12:01, 13:56, 14:56, 16:16, 17:11 i 20:21
• skrócenie kursu o godz. 18:05 do przystanku Głusk 02
• likwidacja kursu o godz. 19:06 z przystanku Dominów 02

Sobota
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Dąbrowica 02 z godz. 5:00 na godz. 4:50
• opóźnienie odjazdu z przystanku Głusk 02 z godz. 5:55 na godz. 6:05

Niedziela i dzień świąteczny
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Dąbrowica 02 z godz. 5:00 na godz. 4:50
• opóźnienie odjazdu z przystanku Głusk 02 z godz. 5:55 na godz. 6:05

linia nr 7

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 5:13 na godz. 5:10

Sobota
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 5:15 na godz. 5:10

Niedziela i dzień świąteczny
• uruchomienie kursu z przystanku Zbożowa 02 o godz. 5:10

linia nr 13

Dzień powszedni
• opóźnienie odjazdów z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 13:59 na godz. 14:02 i z godz. 14:59 na godz. 15:02

linia nr 14

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 7:05 na godz. 7:01
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin Uniwersytet 02 z 7:37 na 7:36 i z godz. 16:28 na godz. 16:26

linia nr 17

Dzień powszedni
• opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 18:25 na godz. 18:29

Niedziela i dzień świąteczny
• opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 16:19 na godz. 16:28

linia nr 18

• we wszystkie dni tygodnia uruchomienie kursu z przystanku Sławinkowska 02
o godz. 5:00
• we wszystkie dni tygodnia likwidacja kursu z przystanku Zbożowa 02 o godz. 4:55

Dzień powszedni
• likwidacja kursu z przystanku Sławinkowska 02 o godz. 5:05
• uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Paderewskiego 02 o godz. 22:26

Sobota
• opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 22:16 na godz. 22:19

Niedziela i dzień świąteczny
• uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 22:20 z przystanku Paderewskiego 02

linia nr 20

Dzień powszedni
• opóźnienie odjazdu z przystanku Kruczkowskiego 04 z godz. 5:18 na godz. 5:24

linia nr 21

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 6:24 na godz. 6:20
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 7:46 na godz. 7:40

linia nr 25

Niedziela i dzień świąteczny
• opóźnienie odjazdu z przystanku Prawiedniki 02 z godz. 6:15 na godz. 6:20
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Prawiedniki 02 z godz. 7:55 na godz. 7:50,
z godz. 9:45 na godz. 9:35 i z godz. 11:40 na 11:13
• opóźnienie odjazdu z przystanku Park Bronowice 04 z godz. 7:00 na godz. 7:05
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Park Bronowice 04 z godz. 8:40 na godz. 8:25 i z godz. 10:35 na 10:25

linia nr 26

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Węglin 02 z godz. 6:19 na godz. 6:16

linia nr 27

Dzień powszedni
• opóźnienie odjazdu z przystanku Mętów 02 z godz. 16:15 na godz. 16:17
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Abramowicka Dominów 02 z godz. 18:30 na godz. 18:26
• wydłużenie kursu z przystanku Park Bronowice 04 o godz. 18:49 do Mętowa
• uruchomienie nowego kursu z przystanku Mętów 02 o godz. 19:20

linia nr 28

Dzień powszedni
• przyspieszenie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 5:55 na godz. 5:49
• opóźnienie kursu z przystanku os Poręba 02 z godz. 22:33 na godz. 22:35
• wydłużenie kursów o godz. 6:07, 6:25, 14:25, 14:55 i 21:05 z przystanku os. Poręba 02 na Felin Europark
• uruchomienie dodatkowych kursów z przystanku Felin Europark 02 o godz. 6:46, 7:36, 15:36, 16:06 i 22:10

Sobota
• przyspieszenie kursu z przystanku Felin 02 z godz. 21:50 na godz. 21:44
• przyspieszenie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 22:40 na godz. 22:35

Niedziela i dzień świąteczny
• opóźnienie kursu z przystanku Felin 02 z godz. 21:42 na godz. 21:44
• opóźnienie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 22:28 na godz. 22:35

linia nr 37

Dzień powszedni
• przyspieszenie kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 14:30 na godz. 14:25
• opóźnienie kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 15:40 na godz. 15:45

linia nr 40

Dzień powszedni
• opóźnienie kursów z przystanku Chodźki – szpital 02 z godz. 15:59 na godz. 16:05, z godz. 18:59 na godz. 19:07, z godz. 19:59 na godz. 20:06 i z godz. 20:59 na godz. 21:06

linia nr 44

Dzień powszedni
• przyspieszenie kursu z przystanku Lipniak 02 z godz. 15:35 na godz. 15:30

linia nr 55

Dzień powszedni
• wydłużenie kursu o godz. 6:27 i 14:57 z przystanku Choiny 02 do Świdnika przez Felin Europark
• uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Choiny 02 o godz. 6:17
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Choiny 02 z godz. 7:27 na godz. 7:21
• skrócenie do przystanku Felin Europark 02 kursu o godz. 8:27 z przystanku
Choiny 02
• uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Świdnik – helikopter o godz. 7:35
i o godz. 16:06
• opóźnienie odjazdu z przystanku Choiny 02 z godz. 20:58 na 21:03 oraz wydłużenie do Świdnika przez Felin Europark
• uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Felin Europark o godz. 22:35

Sobota
• uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 5:02 z przystanku Choiny 02
• uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Felin Europark o godz. 22:35

Niedziela i dzień świąteczny
• uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 5:09 z przystanku Choiny 02
• opóźnienie odjazdu z przystanku Felin Europark 02 z godz. 19:56 na godz. 20:05
• opóźnienie odjazdu z przystanku Świdnik – helikopter z godz. 21:20 na godz. 21:29
• przyspieszenie kursu z przystanku Felin Europark z godz. 22:27 na godz. 22:13

linia nr 57

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Mełgiewska WSEI 02 z godz. 22:16 na godz. 22:15

Sobota
• opóźnienie odjazdu z przystanku Mełgiewska WSEI z godz. 22:07 na 22:15

linia nr 70

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 5:05 na godz. 4:58

linia nr 75

Dzień powszedni
• opóźnienie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 21:30 na godz. 21:42

linia nr 85

Dzień powszedni
• likwidacja kursów wariantowych przez al. Jana Pawła II i ul. Roztocze

linia nr 151

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Węglin 02 z godz. 15:30 na godz. 15:28

linia nr 156

Dzień powszedni
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Chodźki – szpital 02 z godz. 4:59 na godz. 4:55
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 5:24 na godz. 5:20

Sobota
• opóźnienie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 6:03 na godz. 6:10

Niedziela i dzień świąteczny
• opóźnienie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 6:03 na godz. 6:10

linia nr 158

Sobota
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Zana ZUS 01 z godz. 9:45 na godz. 9:44

Niedziela i dzień świąteczny
• przyspieszenie odjazdu z przystanku Zana ZUS 01 z godz. 9:45 na godz. 9:44

Przystanki „na żądanie”

• Ceramiczna 01, 02
• Dębówka PKS 01, 02
• Długie 01, 02
• Elektrociepłownia 01, 02
• Głusk – cmentarz 01, 02
• Instytut Agrofizyki 01, 02
• Klonowa 01, 02
• Kmieca 01, 02
• Morwowa – Helenów 01, 02
• Parczewska 01, 02
• Pietrzakowizna 01
• PTHW 01
• Skrzynicka 01, 02
• Smoluchowskiego – koszary 01, 02
• Szerokie – drukarnia 01
• Uniszowice – działki 01
• Uniszowice – sklep meblowy 01
• Wapowskiego 01, 02
• Wąwozowa 01, 02
• Wólka Abramowicka 01, 02
• Zemborzyce Dolne 01, 02
• Zorza 01, 02, 03
(fot. lublin112)
2014-06-19 14:43:47

Komentarze wyłączone