Środa, 29 maja 202429/05/2024
690 680 960
690 680 960

Sukces Wschodniego Klastra ICT. Uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego

Wschodni Klaster ICT uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). Ten sukces to nie tylko prestiż, ale również nowe możliwości dla jego członków m.in. dodatkowe punkty podczas ubiegania się o środki publiczne oraz udział w misjach gospodarczych.

Wyniki konkursu o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego zostały ogłoszone na uroczystej gali w Ministerstwie Rozwoju. Łącznie nominacje otrzymało dziewięć klastrów, a wręczyła je Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

– Status Klastra Kluczowego potwierdza, że jesteśmy w pierwszej lidze. Jest to ważne marketingowo zarówno dla Klastra jaki i jego członków. Buduje to nasz wizerunek tak w kraju i jak i za granicą – wyjaśnia Robert Szlęzak, Prezes Zarządu Wschodniego Klastra ICT.

Sukces ten, ma być również znaczącym impulsem do rozwoju. Zapewnić wzrost liczby członków, ale przede wszystkim systematyczne zwiększenie projektów. – Myślę tu zwłaszcza o innowacyjnych pomysłach dotyczących o strategicznych dla naszego regionu obszarów którymi są energetyka, medycyna, rolnictwo, logistyka i transport – podkreśla Szlęzak.

Krajowy Klaster Kluczowy ma duże znaczenie dla gospodarki kraju i przynosi korzyści nie tylko firmom w nim uczestniczącym, ale ma duży wpływ na lokalny rozwój społeczny i gospodarczy. Klaster pełni rolę swoistego rzecznika firm, które dzięki wspólnym działaniom mogą poprawić swoją pozycję konkurencyjną i stają się bardziej innowacyjne.

Wschodni Klaster ICT w chwili obecnej zrzesza ponad 100 podmiotów i jest prawdopodobnie największym tego typu przedsięwzięciem w branży ICT w Polsce.
– Jako, że zwiększanie liczby przedsiębiorstw i produktów jest elementem misji klastra, przygotowujemy się do udziału w kolejnych konkursach i projektach badawczo-rozwojowych. W najbliższym czasie będziemy też wspierać międzyuczelniane konsorcjum w projekcie „Lubelska Chmura Edukacyjna” – dodaje Robert Szlęzak.

Klaster jest geograficznym skupiskiem wzajemnie powiązanych firm, które poprzez wspólne działania gospodarcze, chcą osiągnąć wartość dodaną.

Sukces Wschodniego Klastra ICT. Uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego

(fot. nadesłane)
2016-10-29 14:02:01

2 komentarze

  1. Pasowało by podać opis co to jest ten klaster, bo poza ostatnim zdaniem to nie bardzo wiadomo, i podejrzewam, że większość czytelników też chciała by wiedzieć coś więcej. Mi to brzmi trochę jak kolejna „sztuczna” instytucja, której nadano nowoczesną nazwę „klaster”, dzięki czemu każdy mówi „wow” ale nikt do końca nie wie, o co tak naprawdę chodzi. Ale kilka luźnych stanowisk pracy pewnie powstało 🙂

    • Wiele firm, łączy swoje wspólne siły i tworzy tzw. klaster 🙂 Klaster może liczyć nawet 100 takich przedsiębiorstw. Razem mogą starać się o fundusze unijne i fundusze publiczne. Efekty naprawdę są zadziwiające… Stanowiska? Oczywiście, że to ktoś ogarnia, bo tak duże projekty, wymagają opieki merytorycznej.

Wiadomości z info112