Czwartek, 22 lutego 202422/02/2024
690 680 960
690 680 960

Rusza system Child Alert

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie zaginięcia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. Celem systemu jest błyskawiczne poinformowanie o poszukiwaniach zaginionego dziecka. Rusza również bezpłatny numer telefonu 995, pod którym będą zbierane informacje o zaginionych dzieciach.

Dzisiaj została ogłoszona gotowość do wprowadzenia w Polsce systemu Child Alert. Polska jest 12 krajem w ramach UE, który skorzysta z tego systemu.

Komendant główny policji, nadinsp. Marek Działoszyński poinformował, że policja w 2012 r. odnotowała około 18 tys. zgłoszeń o zaginięciu osób. Dodał, że tego rodzaju zgłoszenia od kilku lat utrzymują się na zbliżonym poziomie. „Rocznie ponad 80% zgłoszeń i spraw zostaje wyjaśnionych w ciągu pierwszych 14 dni od momentu zaginięcia” – powiedział szef KGP. „W ciągu roku odnotowywanych jest ponad 150 zaginięć dzieci do 7-go roku życia. Informacje o zaginięciu dzieci stanowią prawie 30% wszystkich zgłoszeń. 98% wszystkich tych zgłoszeń zostaje wyjaśnionych, a większość dzieci i małoletnich wraca do swoich opiekunów lub prawnych opiekunów” – podkreślał komendant Marek Działoszyński.

Komendant główny policji poinformował, że w ramach systemu Child Alert, po ogłoszeniu alertu o zaginięciu dziecka, automatycznie będzie uruchamiana bezpłatna linia telefoniczna 995. Pod tym numerem telefonu będzie można zgłaszać informacje dotyczące poszukiwanych dzieci tak, aby policja na bieżąco mogła je weryfikować.

System Child Alert

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana.

Wiele mediów włączyło się w promocję systemu Child Alert w Polsce w ramach wolontariatu. Wizerunek dziecka będzie publikowany m.in. za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych, internetu. Tablice informacyjne znajdują się w miejscach publicznych m.in. na dworcach, lotniskach.

Rodzice, którym zaginęło dziecko, jak najszybciej informują o tym policję. Następnie policja podejmuje decyzję, czy uruchomić Child Alert. Child Alert będzie uruchamiany przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, na podstawie wniosku otrzymanego z jednostki policji prowadzącej poszukiwania zaginionej osoby małoletniej. O tym, czy system w danym przypadku zostanie uruchomiony, zdecydują okoliczności zaginięcia dziecka. Do uruchomienia systemu Child Alert niezbędne będzie uzyskanie pisemnej zgody rodziców albo sądu rodzinnego i opiekuńczego na rozpowszechnienie przez policję na terenie kraju za pośrednictwem mediów interaktywnych oraz środków masowego przekazu, komunikatu o zaginionej osobie małoletniej.

System Child Alert działa już w 11 krajach UE. Polska wprowadza go do swojego systemu poszukiwania osób zaginionych, zgodnie z rekomendacją UE, jako 12 kraj członkowski. System Child Alert będzie działał w ramach Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.

2013-11-20 21:03:28
(fot. wideo MSW, wykorzystano materiały KGP oraz MSW)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo