Wtorek, 21 maja 202421/05/2024
690 680 960
690 680 960

Lubelscy strażacy podsumowali działania w 2016 roku

Podczas spotkania, jakie odbyło się 16 lutego w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Państwowa Straż Pożarna podsumowała 2016 rok. W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, komendanci miejscy i powiatowi, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz zaproszeni goście.

16 lutego 2017 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. Przedstawiono na niej dane statystyczne działań straży w 2016 roku oraz informacje dotyczące działań jakie zostaną podjęte w 2017 r.

W 2016 r. strażacy z naszego województwa średnio 54 razy dziennie prowadzili działania ratujące życie i mienie mieszkańców. Interweniowali 19 749 razy, prowadząc działania przy: 6202 pożarach, 12 354 miejscowych zagrożeniach oraz 1193 alarmach fałszywych.

Oprócz podsumowania minionego roku przedstawiciele komendanta głównego PSP przedstawili bieżące informacje dotyczące funkcjonowania PSP na terenie kraju oraz zadania do realizacji w roku bieżącym takie jak: szkolenia, zakupy sprzętu, współpraca zagraniczna, kładąc szczególny nacisk na prewencję społeczną, której nie zastąpi nawet najlepszy sprzęt pożarniczy a która jest nieodzownym elementem w edukacji dla bezpieczeństwa.

Wojewoda Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu zaznaczył, że praca w straży pożarnej to niezwykle odpowiedzialne zadanie, wymagające poświęcenia i zaangażowania ponieważ obejmuje wiele różnorodnych zadań. – To nie jest tylko kwestia gaszenia pożarów czyli tego zasadniczego elementu pracy straży pożarnej, ale to jest również kwestia zabezpieczenia tych wielkich imprez, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego i Polski w 2016 roku, mówię tu w szczególności o Światowych Dniach Młodzieży oraz o szczycie NATO. To były dwa duże przedsięwzięcia wymagające odpowiedniego zabezpieczenia. Dzięki m. in. Państwa odbyły się bez problemów i pokazały jak bezpieczna jest Rzeczpospolita Polska także. Chcę serdecznie za to wszystko podziękować i pogratulować – powiedział wojewoda Czarnek, podkreślając wzorcową współpracę pomiędzy PSP a jednostkami OSP wojewoda życzył wszystkim strażakom bezpiecznej służby w 2017 roku. – Życzę Państwu bezpiecznego roku i satysfakcji z wykonywanej pracy dla wszystkich strażaków, tych z Państwowej Straży Pożarnej jak też tych z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to niewątpliwie ciężka służba ale dająca wiele satysfakcji – zaznaczył wojewoda.

2017-02-18 09:21:11
(fot. LUW)

5 komentarzy

  1. zdrowo wyglądają na utrzymaniu z pieniędzy podatnika…

  2. Tak jak koledzy wyżej mówią zlikwidować w piz…u tą straż! Wielka mi kur… straż, tylko pieniądze biorą, moje pieniądze z renty!