Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Lotnictwo wypromuje nasz region. W Świdniku chcą zorganizować dużą imprezę lotniczą

Utworzenie inkubatora lotniczego, aktywizacja środowisk lotniczych a także organizacja w Świdniku pokazów lotniczych oraz podobnych imprez – To wszystko ma przyczynić się do rozwoju oraz promocji naszego regionu nie tylko w kraju ale i na świecie.

W środę w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku odbyła się konferencja na temat rozwoju i promocji regionu poprzez organizację w Świdniku eventów lotniczych. Wydarzenie zgromadziło szereg gości ze wszystkich sektorów z całej Lubelszczyzny. Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, który otworzył konferencję wskazywał duże szanse na utworzenie inkubatora lotniczego, choć zaznaczył, że jest przy tym jeszcze sporo do zrobienia. Ma on przyczynić się do aktywizacji środowisk lotniczych w naszym regionie.

Sporo miejsca poświęcono na omówienie promocji regionu w związku z organizacją imprez lotniczych. Kluczowe wydarzenia w regionie oraz szanse wynikające z organizacji na Lubelszczyźnie eventów lotniczych wskazał Dariusz Donica, Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Opracowano już strategię w tym kierunku którą przestawił Robert Olak ze współpracującej z Portem Lotniczym Lublin Agencji Public Relations ROmedia.

Wymieniono główne imprezy lotnicze w Polsce, analizę otoczenia krajowego i regionalnego w kontekście organizacji samych pokazów lotniczych, ale także wydarzeń towarzyszących, jak: Międzynarodowe Targi Lotnicze w dziedzinie lekkiego lotnictwa cywilnego i specjalistycznego, konferencje i festyny. Wskazano również, że jest ogromna szansa, by w przeciągu najbliższych pięciu lat na Lubelszczyźnie zostało zorganizowane ogromne wydarzenie lotnicze o charakterze ponadregionalnym, które będzie realizowane w sposób cykliczny.

Jednak żeby ją zorganizować, musi zostać nawiązana współpraca zarówno władz samorządowych, ośrodków regionalnych związanych z tradycjami lotniczymi m.in. w Chełmie, Dęblinie i Lublinie, aeroklubami oraz sektorem biznesu bezpośrednio i pośrednio związanym z branżą lotniczą. Już teraz chęć wsparcia i współpracy w tym kierunku zadeklarował Zarząd Powiatu Świdnickiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Aeroklub Świdnicki, Aeroklub Lubelski oraz przedstawiciele lubelskich firm. W ten sposób jest szansa na wykreowanie Powiatu Świdnickiego jako ważnego terenu aktywności w obszarze lotnictwa w wymiarach: rozwoju przemysłu, współpracy międzysektorowej, organizacji imprez targowo-wystawienniczych oraz pokazów i zawodów lotniczych.

Niebawem ruszy także portal internetowy, który będzie skarbnicą wiedzy o lotnictwie na Lubelszczyźnie, przestrzenią do promocji eventów lotniczych, a także da systemową przestrzeń do nawiązywania kontaktów międzynarodowych i wiele innych możliwości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

(fot. UM Świdnik)
2015-05-22 08:00:52

Komentarze wyłączone

Z kraju