Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

– Dobro pacjentów jest najważniejsze. Pielęgniarki ze szpitala przy ul. Jaczewskiego zakończyły strajk

Zakończony został trwający od poniedziałku protest pielęgniarek z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Nie oznacza to jednak końca sporu z dyrekcją placówki.

W sobotę odbyły się kolejne rozmowy pomiędzy protestującymi pielęgniarkami a dyrekcją Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Tym razem przeprowadzono je w Urzędzie Wojewódzkim. Przez blisko pięć godzin prowadzonych negocjacji w końcu udało się zawrzeć porozumienie.

Jak nas poinformowano, dzięki temu zapadła decyzja o zakończeniu trwającego od poniedziałku strajku. Nie oznacza to jednak, końca sporu. Na chwilę obecną żadna ze stron nie chce zdradzać dokładnych szczegółów zawartego kompromisu. Wiadomo jednak, że podwyżka, o którą walczyły pielęgniarki będzie, jednak na trochę innych zasadach.

Dla dobra pacjentów, pielęgniarki zdecydowały się na ustępstwa. Po pierwsze, zgodnie z propozycją dyrekcji szpitala, jeszcze w tym roku do wynagrodzenia zasadniczego zostanie włączone „zembalowe”. Z kolei podwyżka płac będzie w kwocie tysiąca złotych, jednak zostanie rozłożona w czasie. Okres ten wyniesie ponad dwa lata, czyli więcej niż postulowano.

Do czasu wprowadzenia w życie poszczególnych elementów zawartego porozumienia, utrzymywany będzie spór zbiorowy pomiędzy załogą a dyrekcją placówki. Na przyszły tydzień zapowiedziano przedstawienie szczegółów sobotnich rozmów.

(fot. archiwum)
2018-07-15 16:44:14

49 komentarzy

  1. Moja mama pracuje jako salowa w PSK4. Pielęgniarki nazywa pie…….ole próżniaki. To mówi samo przez siebie.

Z kraju