Sobota, 24 lutego 202424/02/2024
690 680 960
690 680 960

Wypowiedzenie umów z Federacją Rosyjską w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki, opowiadając się za demokracją oraz solidaryzując się z narodem ukraińskim, zerwało trzy umowy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki z Federacją Rosyjską. W ubiegłym tygodniu strona rosyjska przyjęła wypowiedzenie ostatniej z trzech umów.

Rozwiązanie umów z Federacja Rosyjską

Podczas briefingu Tomasz Rzymkowski przypomniał, że proces rozwiązywania umów w zakresie nauki i edukacji rozpoczął się już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę: – 1 marca br. wiceminister Włodzimierz Bernacki poinformował o tym, że ministerstwo wyraża solidarność z państwem ukraińskim, a tym samym rozpoczyna proces wypowiadania umów wiążących MEiN z Federacją Rosyjską.

Wypowiedzenie współpracy dotyczyło: 

– Umowy o utworzeniu Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych podpisanej w Moskwie 26 marca 1956 r.; Polska przestanie być członkiem Instytutu od 1 stycznia 2023 r.,

– Porozumienia o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej, podpisanego w Moskwie 27 lutego 1969 r.; Polska przestanie być członkiem Centrum od 1 stycznia 2023 r.,

– Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki podpisanego w Warszawie 25 sierpnia 1993 r.; umowa przestanie obowiązywać 3 maja 2023 r.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Edukacji i Nauki uzyskało potwierdzenie ze strony rosyjskiej wypowiedzenia ostatniej, trzeciej z wymienionych umów.

– Miło jest mi poinformować, że długi proces wypowiadania umów, z racji na charakter umów międzynarodowych, zakończył się w ubiegłym tygodniu. Wszystkie trzy umowy, które wiązały stronę polską z Federacją Rosyjską w dziedzinie edukacji i nauki zostały skutecznie wypowiedziane – zaznaczył wiceminister Tomasz Rzymkowski.

Nie będzie dalszej współpracy z Rosją

Sekretarz Stanu w MEiN podkreślił, że zamrożone zostały także inne aspekty współpracy Polski i Rosji w dziedzinie edukacji i nauki.

– Ponadto te umowy, które były negocjowane przez stronę rosyjską, zostały zamrożone i nie będziemy podejmowali żadnych działań, aby były kontynuowane. Mowa tu przede wszystkim o umowie, która miała dotyczyć uznawania dyplomów, świadectw obywateli rosyjskich w Rzeczpospolitej Polskiej – dodał.

Wiceminister Tomasz Rzymkowski zaznaczył jednocześnie, że Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej zakończyła współpracę z Rosją:

– Jest to o tyle ważne, że za naszym ruchem, który wykonaliśmy 1 marca br., poszły inne państwa naszego kręgu cywilizacyjnego. Mam na myśli przede wszystkim państwa sąsiadujące z nami, które również były stronami umów, zwłaszcza dotyczącej Instytutu Jądrowego w Dubnej. Umowa z 1956 roku jest o tyle istotna, że Polska co roku na Instytut w Dubnej wpłacała składkę 11 mln dolarów. To się zakończyło – dodał.

Jak zaznaczył wiceminister Tomasz Rzymkowski, także na płaszczyźnie edukacyjnej i naukowej Federacja Rosyjska powinna być wykluczona ze społeczności międzynarodowej.

– Jako Polska byliśmy pionierem w tej dziedzinie. Z takim państwem cywilizowany świat nie może współpracować.

(fot. źródło MEiN)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo