Niedziela, 21 kwietnia 202421/04/2024
690 680 960
690 680 960

Sejm przyjął ustawę o świadczeniu za długoletnią służbę

W czwartek, 26 stycznia br., Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą świadczenie za długoletnią służbę. Dzięki przyjętym rozwiązaniom funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby. Ustawa trafi teraz do rozpatrzenia przez Senat.

– Dziękuję wszystkim, którzy zadeklarowali poparcie dla tej ustawy. Nad tymi rozwiązaniami długo pracowaliśmy ze stroną społeczną. Chciałbym podziękować także związkom zawodowym za wkład w ten projekt. Ten dialog był dobry i przyniósł efekty – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas prac sejmowych nad ustawą.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że procedowana ustawa to kolejny etap systemowego wsparcia służb mundurowych.

– To już kolejna odsłona budowania tego systemu. Przypomnę, że dwa lata temu wprowadziliśmy dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy po 25 latach i 28,5 latach służby, co oznacza dodatki w wysokości 1,5 tys. zł i 2,5 tys. zł. Dzisiaj upowszechniamy ten dodatek, bo zdał on egzamin. Po uruchomieniu tego dodatku, w sposób niezwykle istotny, spadła liczba odejść funkcjonariuszy na emeryturę – podkreślił.

Sekretarz stanu w MSWiA wyraził nadzieję, że zaprezentowane rozwiązania zachęcą funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie.

– Przedstawiliśmy rozwiązania, które zatrzymają tę grupę funkcjonariuszy, która decyduje w tej chwili o jakości naszych służb – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. Jednocześnie poinformował, że 83 proc. obywateli uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym.

– To najlepszy wynik pracy naszych służb. Należą im się za to ogromne podziękowania – dodał.

Najważniejsze rozwiązania

Świadczenie za długoletnią służbę będzie przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz dla żołnierzy zawodowych.

Wysokość świadczenia będzie wynosiła 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Będzie ono zwiększane o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby.

Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i będzie wypłacane niezależenie od innych pobieranych dodatków i świadczeń, w tym świadczenia motywacyjnego w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

Po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej świadczenie za długoletnią służbę będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Pozostałe zmiany w przepisach

W Służbie Ochrony Państwa podniesiona zostanie górna łączna wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby – z 75 proc. do 80 proc. uposażenia zasadniczego. W Straży Marszałkowskiej podniesiona zostanie również górna łączna wysokość dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby – z 20 proc. do 30 proc. uposażenia zasadniczego.

Funkcjonariusze służb specjalnych, Służby Celno–Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej otrzymają świadczenie motywacyjne, które obecnie przysługuje już służbom podległym MSWiA, Służbie Więziennej oraz żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych RP, w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

Ponadto aby zabezpieczyć funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, w ustawach o Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, z katalogu przesłanek umożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby, usunięta zostanie przesłanka nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.

Projekt ustawy będzie teraz rozpatrywany przez Senat. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać ze skutkiem od 1 marca 2023 r.

(fot. lublin112.pl\źródło MSWiA)

9 komentarzy

 1. Arystokratka ze wsi Lublin

  Haaaa haaaa

 2. chyba długoletnie pałowanie ludzi…

 3. chyba długoletnie pałowanie ludzi….

 4. A inna budżetówka j…C pis

 5. W miarę przyzwoitego wizerunku tej instytucji nic nie jest w stanie odbudować. Wielkimi krokami schodzi na przysłowiowe psy po równi pochyłej…..

 6. Trzeba kupić prlowskich milicjantów, bo ktoś musi bronić wiejskiej i kasty 😀

 7. Będą czujni jako strażnicy Pisowskiej rewolucji.

 8. pod publikę, lepiej pokazać pisma o podwyżkach od nowego roku – znajomy z dochodzeniówki znalazł list i cieszył się do momentu otwarcia (wcześniej poszło info o podwyżkach).
  Z 2 stronicowego pisma nawijania makaronu na uszy dowiedział się że jego zarobki wzrosną o 4,5 zł brutto /mc, niestety na dobicie pogratulowałem mu myśląc że chodzi o stawkę godzinową…..

 9. a co na to 33 melony długu

Z kraju