Sobota, 25 maja 202425/05/2024
690 680 960
690 680 960

Po kontroli Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS jest zawiadomienie CBA do prokuratury

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie od 24 października 2019 r. do 10 lipca 2020 r. prowadzili kontrolę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, której przedmiotem był projekt pn. „ECOTECH-COMPLEX – człowiek, środowisko, produkcja”. Do prokuratury wpłynęły zawiadomienia CBA o możliwości popełnienia przestępstwa.

W ramach dofinansowania za kwotę 145 140 000,00 zł wybudowano Centrum ECOTECH-COMPLEX, które rozpoczęło działalność w styczniu 2016 r. Wyposażone w najnowocześniejszy w kraju sprzęt, miało być unikalnym miejscem prowadzenia multidyscyplinarnych, skomplikowanych prac badawczych. Była to wspólna inicjatywa najważniejszych jednostek prowadzących działalność naukowo badawczą na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. Projekt miał na niespotykaną dotychczas skalę konsolidować potencjał badawczy i produkcyjny regionu, w zakresie zarządzania środowiskiem dla polepszenia jakości życia i wzrostu konkurencyjności sektora B+R (działalność badawczo-rozwojowa). Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało we wtorek komunikat po kontroli trwającej od 24 października 2019 r. do 10 lipca 2020 r. Oto pokontrolne zarzuty CBA.

Brak konsultacji w zakresie planowania zakupów

W toku kontroli ustalono, że już na etapie projektowania i wyposażania Centrum ECOTECH-COMPLEX nie przeprowadzono rzetelnych konsultacji w zakresie planowanych zakupów aparatury badawczej ani z pracownikami naukowymi wydziałów UMCS, ani pracownikami innych jednostek Konsorcjum, wpisujących się w profil badawczy nowo powstającego Centrum. W wyniku tego zakupiono zbędny sprzęt, który w wielu przypadkach nie jest używany wcale, bądź używany jest sporadycznie.

Z dokonanych ustaleń wynika, że doszło do naruszenia umowy o dofinansowanie poprzez brak prawidłowej realizacji założonego celu głównego projektu, którym było stworzenie ośrodka o wysokim potencjale naukowo-badawczym, a także poprzez brak realizacji wskaźników rezultatu projektu.

Budynek centrum, to nie budynek laboratoryjny

Kontrola wykazała również, że budynek Centrum nie spełnia podstawowego wymagania postawionego przez UMCS w Lublinie tzn. nie jest budynkiem laboratoryjnym. Zamiast budynku laboratoryjnego uniwersytet otrzymał budynek składający się głównie z pomieszczeń technicznych. I tak powierzchnia laboratoryjna stanowi 35% powierzchni budynku, zamiast planowanych 60%, powierzchnia pomieszczeń pomocniczych zamiast 15% stanowi ponad 55%, zaś powierzchnia sal dydaktyczno-edukacyjnych zamiast około 25% stanowi zaledwie 9% powierzchni użytkowej.

Siedem pomieszczeń laboratoryjnych już w momencie projektowania nie mogło pełnić funkcji laboratoriów specjalistycznych z dziedzin badań biologicznych, chemicznych i medycznych, gdyż nie spełniało kryteriów określonych dla takich pomieszczeń. Winda dedykowana do transportu aparatury laboratoryjnej, okazała się za wąska i nie jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Nieprawidłowo zaprojektowane i wybudowane zostały także pokoje do pracy cichej. One także nie spełniły kryteriów dla pomieszczeń sanitarnych użyteczności publicznej. W rzeczywistości zostały zaprojektowane i wybudowane jako pokoje hotelowe.

Brak skutecznych działań, brak dofinansowania

Należy wskazać, że Centrum ECOTECH-COMPLEX jako jednostka badawcza w kontrolowanym przez CBA okresie nie funkcjonowała prawidłowo. Nie podejmowała m.in. skutecznych działań mających na celu pozyskiwanie funduszy, naukowców i projektów badawczych. W efekcie Centrum ECOTECH-COMPLEX nie otrzymało żadnego dofinansowania na działalność naukową z wykorzystaniem unikatowego na skalę światową wysokopolowego rezonansu magnetycznego o indukcji pola magnetycznego 7 Tesli (MRI 7T), o wartości 32 mln zł.

Urządzenie to nie jest standardowym narzędziem diagnostycznym stosowanym powszechnie w placówkach służby zdrowia, a zaawansowanym technicznie rezonansem do zastosowań badawczo-naukowych w zakresie zaawansowanych badań mózgu i obrazowania innych obszarów anatomicznych w obrębie całego ciała. Z przedstawionych kontrolującym informacji oraz zebranych w toku kontroli materiałów wynika, że wykorzystanie tego unikatowego urządzenia do prac badawczych pozostaje wciąż we wstępnej fazie przygotowania zarówno samego sprzętu, jak i naukowców go obsługujących.

Z uwagi na niewielką aktywność naukowo-badawczą do dzisiaj Centrum nie realizuje głównego założenia projektu, którym było stworzenie ośrodka o wysokim potencjale naukowo-badawczym, współpracującego z różnymi zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Zawiadomienia do prokuratury

W związku z poczynionymi ustaleniami na początku września 2020 r. przesłano wystąpienia pokontrolne do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz do UMCS w Lublinie. Następnie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa i poświadczenia nieprawdy przez 2 osoby, w tym dyrektora ECOTECH-COMPLEX. Jak uważa CBA, osoby te wprowadziły w błąd Narodowe Centrum Badań i Rozwoju co do wysokości osiągniętego wskaźnika komercjalizacji stanowiącego podstawę uzyskania dofinansowania w ramach projektu Panda 2 za rok 2018, powodując tym samym szkodę w mieniu NCBiR w wysokości blisko 400 000,00 zł.

– Ponadto do Prokuratury Okręgowej w Lublinie skierowano także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności i poświadczenia nieprawdy przez ówczesnego prorektora UMCS oraz poświadczenia nieprawdy przez dyrektora ECOTECH-COMPLEX. Podpisali oni protokoły przyjęcia I i II etapu dokumentacji projektowej ECOTECH-COMPLEX, upoważniając wykonawcę do wystawienia faktur pomimo, że dokumentacja projektowa nie była zgodna z założeniami zamawiającego. Poświadczając nieprawdę, co do zgodności otrzymanej dokumentacji z umową i dokonując zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnej z założeniami oraz za pełnienie nadzoru autorskiego, wyrządzili w mieniu UMCS szkodę w wysokości co najmniej 3 172 000,00 zł – wyjaśnia CBA.

Ponadto odbiór dokumentacji i w konsekwencji wybudowanie obiektu niezgodnego z założeniami UMCS doprowadziło do dalszego wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 44 868 229,29 zł. W skutek powyższego mogło dojść do powiększenia wyrządzonej szkody o wskazaną kwotę. Takie działanie mogło także doprowadzić do zagrożenia realizacji Projektu, którego łączna wartość wyniosła 145 140 000,00 zł.

(fot. Google)

13 komentarzy

 1. Postępowanie, śledztwo, ewentualne sprawy w sadzie potrwają kilka lat. Ostatecznie winnych nie będzie, albo jakiś pionek dostanie karę w zawieszeniu.

 2. A więc działalność naukowa środowiska akademickiego to skok na kasę i rabowanie grantów? E tam, to pewnie wyjątkowy przypadek… wcale cała reszta „programów” nie śmierdzi wałkiem na kilometr, wcale nie…

 3. Niestety nie jest to odosobniony przypadek w skali kraju. CBA powinno prześwietlić wszystkie umowy NCBiR. Skala nadarzyć jest porażająca. Granty przyznawane na badania z których nic nie wynika. Sztuka dla sztuki, aby był obrót pieniądza.

 4. Najwaźniejsze że kasa wpłyneła tam gdzie powinna wpłynąć , projekt dostanie następną kasę i będzie się rozwijał , wszystcy będą zadowoleni w XXIIw.

 5. oj tam, oj tam, jakieś marne 145 mln na nikomu nie potrzebne projekty. Przekop mierzei miał kosztować 800mln a wyjdzie 2mld i co ? i nic. Najważniejsze żeby boki były dla swoich

 6. Mateusz Matt Kokainko

  Kontrolę mogli prowadzić na spokojnie – i tak nikt tam nie pracuje. 😀

 7. Mam mieszane uczucia. Jeszcze w fazie projektowania miałem obawy czy centrum odniesie sukces i czy są rezerwy na zwrot kosztów (bagatelne 145 mln czy cos koło tego) w wypadku przeciwnym. Nie bronię też poświadczania nieprawdy w dokumentach czy zbyt lekkiego wydawania publicznych pieniędzy. Z drugiej strony to, że nie od razu udało się wykorzystać pełny potencjał nowego, nietypowego ośrodka, a kadrę trzeba przeszkolić w używaniu nowego sprzętu, jest zrozumiałe i nie warto z tego robić zarzutu. Tego typu inwestycje powinny być obliczone na funkcjonowanie (i przynoszenie korzyści) na dłuuugim horyzoncie czasowym, a nie w ciągu dwóch lat. Poza tym o ile wiem, kilka podmiotów biorących udział w projekcie wycofało się z niego w trakcie, co też tłumaczy słabsze obłożenie obiektu.

 8. Betony z UMCS nie dały rady? Ludzie spędziłem na tej uczelni 6 lat, część znajomych zostało i robiło dalej badania. Tam jest inny stan umysłu, część co bardziej zdolnych znajomych sobie darowała i przeszła do branży IT lub zmieniła pracodawcę i robią badania naprawdę na powiedzmy europejskim poziomie, albo przynajmniej przyzwoitym i uczciwym, za dobrą kasę.

 9. a kiedy wejdą do KULu gdzie kręcą grube miliony na pseudo projektach unijnych, a no ostatni hit w postaci tłumaczenia nikomu nie potrzebnego dzieła filozoficznego …..