Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Kury odzyskały wolność, ale na pewnych zasadach. Koniec z karami dla rolników

Krytykowane przez rolników a także przez producentów jaj z wolnego wybiegu przepisy zabraniające przebywania drobiu na zewnątrz, zostały częściowo złagodzone. Nowe przepisy nakładają jednak na hodowców restrykcyjne środki ostrożności.

Od czwartku 6 kwietnia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zwalczania ptasiej grypy. Oznacza to zniesienie zakazu wypuszczania kur z kurników. Odpowiednie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela w tej sprawie ukazało się 5 kwietnia w Dzienniku Ustaw. Złagodzono w nim część przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą m.in. utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, 
zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 
z kolei karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli ma odbywać się w taki sposób, aby do wody i paszy nie miały dostępu dzikie ptaki.

W przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą zostać wyłożone maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków. Osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, mają stosować odzież ochronną oraz obuwia ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku. Do tego każda osoba wykonująca czynności związane z obsługą drobiu, musi przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym mycia rak przed wejściem do budynków inwentarskich. Stada drobiu mają być codziennie doglądane, konieczne jest też prowadzenie dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Według nowego prawa zakazane jest pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki oraz wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych. Nowe przepisy uchyliły także zakaz organizowania targów i wystaw ptaków. Złagodzenie przepisów oznacza, że rolnicy nie będą już karani za to, że kury biegają po podwórku.

(fot. pixabay.com)
2017-04-06 19:42:03

21 komentarzy

  1. a co jesli dziki ptaszek przeleci nad moimi kurami i zrobi kupe na obszar gdzie kury chodza?? kontakt jest wiec slabe te wszystkie przepisy sa

  2. nadal koguty musza chodzić w krawatach?

  3. Następny pisowski chory przepis

  4. A ja swoje kury trzymam w o Boże